Archiwum dla Luty, 2017

Wedy – tajemne pisma starożytnych Indii

Napisane przez Amon Dnia Luty - 2 - 2017

Można spotkać obrazowe określenie, że Wedy są „instrukcją obsługi świata”. I faktycznie, przenośnia ta uzmysławia, że znajdziemy tam wiedzę z różnych dziedzin życia. Sanskryckie słowo veda (वेद) oznacza wiedzę. Wedy uznawane są za święte pisma starożytnych Indii. Przyjmuje się, że pierwotnie Wedy przekazywano w formie ustnej, a począwszy od trzeciego tysiąclecia p.n.e. były spisywane. Niektórzy  

Tajemnicze kamienne monumenty są odnajdywane na całej planecie. Do tej pory nie jest nam znana ani geneza ich powstania ani nawet ich cel. Tym ciekawiej brzmią tajne dotychczas dokumenty, które zakładały, że latające spodki mogły pochodzić z innego wymiaru. W 1996 roku odkryto konstrukcję skalną zwaną Bramami Bogów. Z jej odnalezieniem stał Jose Luis Delgado  


  • Facebook

Szukaj temat