Czym był Projekt AQUARIUS

Napisane przez Amon w Wrzesień - 21 - 2017

Amerykański urzędnik rządowy w kontakcie z obcymi

Jak potoczyła się dalej sprawa „Operacji Majestic 12”? O historii najbardziej tajnego projektu rządowego Stanów Zjednoczonych dowiadujemy się z tajnego raportu dla prezydenta USA, Jimmy Cartera, z roku 1976, sporządzonego przed MJ 12. Dokument został przedłożony do wglądu badaczowi UFO, Williamowi L.Moore, w 1985r. przez amerykańskiego urzędnika rządowego i sfotografowany przez Moore’a(stąd zła jakość reprodukcji)

Korespondencja Rządowa
Streszczenie dla Prezydenta
Temat: Projekt „Aquarius”(Ściśle tajne)
UWAGA: Dokument został sporządzony przez MJ 12. Jedynie i wyłącznie MJ 12 jest odpowiedzialny za jego treść.

Comment Control ECN 100015(uwaga kontrolna)
Zaklasyfikowana przez MJ 12-EO/340
Wgląd wyjąwdzy cap

Wskazówki – klasyfikacja i prawo wglądu
(TS/ORCON) Informacje zawarte w dokumencie są zaklasyfikowane jako ściśle tajne pod nazwą ORCON. Tylko autor dokumentu może te informacje udostępnić. Tylko MJ 12 ma dostęp do projektu „Aquarius”. Żadna inna placówka rządowa włącznie z wojskiem nie ma dostępu do informacji zawartych w tym krótkim raporcie. Istnieją tylko 2 kopie dokumentu, a miejsce ich przechowywania znane jest tylko MJ 12. Dokument zostanie zniszczony po przekazaniu. Kopie, fotografie czy nagrania taśmowe nie są dozwolone.

Wprowadzenie dla Prezydenta
(TS/ORCON) W czerwcu 1947 r. pilot cywilny zaobserwował w czasie lotu nad pasmem górskim Cascade w stanie Washington dziewięć latających dysków (później określonych jako UFO).Dowodzący generał lotniczego wywiadu technicznego ówczesnych sił powietrznych armii zainteresował się tym przypadkiem i zarządził jego zbadanie. Był to początek badań UFO w USA. W 1947 r. statek pozaziemskiego pochodzenia spadł na pustyni w Nowym Meksyku. Obiekt został zabezpieczony przez wojsko. Cztery pozaziemskie ciała (nie homo Sapiens) zostały znalezione we wraku. Badania wykazały, że pozaziemskie istoty nie były w żadnym razie spokrewnione z rasą ludzką. W końcu 1949r. w USA spadł następny pozaziemski statek i został zabezpieczony przez wojsko – był częściowo zachowany. Jeden kosmita przeżył katastrofę. Istota ta była rodzaju męskiego i została nazwana „EBE”. Została gruntownie przebadana przez współpracowników wojskowego wywiadu bazy w Nowym Meksyku. Język pozaziemskiej istoty został przetłumaczony za pomocą piktogramów. Dowiedzieliśmy się, że kosmita pochodzi z planety znajdującej się w systemie Zeta Reticuli, oddalonym od Ziemi o około 40 lat świetlnych. EBE żył do 18 czerwca 1952 r. umarł na nieznaną chorobę. Gdy żył, mógł nam przekazać wartościowe informacje z zakresu: technologii żeglugi kosmicznej, pochodzenia wszechświata, egzobiologii, itp.

(TS/ORCON) Znalezienie pozaziemskich statków spowodowało, że Stany Zjednoczone przeprowadziły gruntowne badania, w celu wyjaśnienia czy kosmici stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W 1947 r. nowo sformowane lotnictwo powołało do życia program do badań zjawisk związanych z UFO. Program ten działał pod trzema różnymi zakodowanymi nazwami:
„Grudge”, „Sign” i ostatecznie „Blue Book”. Jego początkowym zadaniem było zbieranie i ocenianie wszystkich dostępnych przypadków obserwacji zwłaszcza pod kątem przydatności dla rozwoju technologii lotów kosmicznych i dla przyszłego programu lotów kosmicznych.90% z 12 000 obserwacji UFO weryfikowanych przez lotnictwo okazało się zwykłym oszustwem, fenomenami meteorologicznymi łatwymi do wyjaśnienia lub naturalnymi obiektami astronomicznymi. Pozostałe 10% było uważane za pierwsze obserwacje pozaziemskich statków powietrznych. Ponieważ nie wszystkie obserwacje UFO były meldowane lotnictwu w 1953 r został powołany przez prezydenta Eisenhowera Projekt „GLEEM”. Prezydent uważał że UFO przedstawia zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. . Projekt „GLEEM” który w 1966 r. został przekształcony w projekt „Aquarius” był analogicznym systemem meldowania obserwacji i zajść związanych z UFO. Projekt „Aquarius” zbierał informacje o przypadkach, które zostały zakwalifikowane jako prawdziwe obserwacje pozaziemskich statków lub kontakty z pozaziemskimi żywymi formami,zgłaszane przez wiarygodnych świadków i które sprawdził cywilny personel ministerstwa obrony.(TS/ORCON). W 1958 r. w posiadaniu Stanów Zjednoczonych znalazł się trzeci pozaziemski statek znaleziony na pustyni Utah. Pojazd znajdował się w świetnym stanie. Został tam najwidoczniej opuszczony przez pozaziemskie istoty, nie znaleziono dookoła obiektu lub w nim samym żadnych śladów żywych (pozaziemskich) form. Statek ten był określony przez naukowców USA jako techniczny cud. Instrumenty sterownicze i system napędowy były tak skomplikowane, że nasi uczeni nie mogli ich wyłączyć.Obiekt został przewieziony tam, gdzie mógł mieć zapewnione największe bezpieczeństwo i przez lata był badany przez naszych najlepszych naukowców. USA zdobyły w ten sposób obszerne technologiczne informacje.

(TS/ORCON) Liczne niezależne od siebie badania naukowe zostały przeprowadzone na zlecenie lotnictwa i CIA w ramach projektu „Blue Book”. MJ 12 oficjalnie zalecił wstrzymanie badań UFO przez lotnictwo. Decyzję podjęło na spotkaniu w 1966 r. z dwóch powodów. Po pierwsze Stany Zjednoczone z sukcesem nawiązały łączność z pozaziemskimi istotami. Stany Zjednoczone były przekonane że badania Ziemi prowadzone przez pozaziemskie istoty nie miały wrogich ani agresywnych celów. Przyjęto również wniosek, że obecność pozaziemskich istot nie zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu USA.Po drugie, ludność zaczęła wierzyć w realność UFO.Narodowa rada bezpieczeństwa obawiała się, że może to doprowadzić do ogólnej paniki. Stany Zjednoczone były w tym czasie zaangażowane w kilka delikatnej natury projektów. Wszyscy byli zdania, że jeżeli szeroki ogół dowie się o tych projektach, może to zagrozić przyszłości programu lotów kosmicznych. Dlatego zdecydowano się zaspokoić ciekawość opinii publicznej niezależnym badaniem naukowym. Ostatnie oficjalne badanie fenomenu UFO pod patronatem lotnictwa zostało przeprowadzone przez uniwersytet w Colorado. Studium to pozwoliło dojść do wniosku, że nie ma wystarczających danych na to, aby sądzić, że UFO zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. To pozwoliło lotnictwu wycofać się oficjalnie z badań nad UFO.

(TS/ORCOM) Po tym, jak lotnictwo w grudniu 1969 r. zakończyło oficjalnie projekt „Blue Book”, „Aquarius” prowadził dalsze operacje pod kontrolą narodowej rady bezpieczeństwa NSC/MJ 12. Rada była zdania, że badanie obserwacji i zajść związanych z UFO powinno być dalej prowadzone, ale w tajemnicy i bez wiedzy ogółu. Uzasadnienie tej decyzji było następujące: jeżeli lotnictwo będzie nadal prowadziło badania nad zjawiskiem UFO, mogłoby się zdarzyć, że niepowołany i nieupoważniony personel lotnictwa lub cywilni urzędnicy ministerstwa obrony mogliby się dowiedzieć o projekcie „Aquarius”. Z powodów bezpieczeństwa projektu nie można było do tego dopuścić. Do kontynuowania obserwacji i badań zajść związanych z UFO do wszystkich wojskowych i rządowych placówek zostali wysłani badacze CIA/DCD i MJ 12 z zadaniem zbierania i fachowej oceny wszystkich autentycznych przypadków obserwacji UFO. Wszystkie sprawozdania są bezpośrednio lub pośrednio przekazywane MJ 12. agenci zbierają sprawozdania o obserwacji UFO/IAC w pobliżu ważnych urządzeń państwowych, ponieważ UFO najwyraźniej zainteresowane jest naszą bronią atomową i badaniami jądrowymi.
UWAGA. Dużo ważnych obserwacji i przypadków, jak wiemy ze źródeł wojskowych , miało miejsce w przestrzeni powietrznej nad bazami atomowymi. W związku z zainteresowaniem istot pozaziemskich naszą bronią atomową musi być brane pod uwagę niebezpieczeństwo przyszłej wojny atomowej na Ziemi.

(przyp. zdjęcia domniemanych ściśle tajnych akt wstawiam bardziej jako ciekawostkę ponieważ są bardzo słabej jakości)

Okładka: Ściśle tajne – korespondencja rządowa – wprowadzenie dla prezydenta ( Jimmy’ego Cartera)
Temat: Projekt „AQUARIUS” (Top Secret)
Proszę porównać memorandum Afosi z 30.11.1980 r.
„ Oficjalna polityka rządu i wyniki projektu „AQUARIUS” pozostają ciągle jeszcze w najściślejszej tajemnicy z ograniczeniem dla oficjalnych kanałów wywiadowczych i wyłącznym Dostępem dla MJ 12.

Wskazówki – klasyfikacja i prawo wglądu
…Tylko MJ 12 ma dostęp do projektu „AQUARIUS”. Żadna inna placówka rządowa włącznie z armią nie ma dostępu do informacji zawartych w tym krótkim raporcie…

Wprowadzenie dla Prezydenta:
…W końcu 1949 r w USA spadł następny pozaziemski samolot i został zabezpieczony przez wojsko, był zcześciowo nienaruszony.Jeden kosmita przeżył wypadek…

…W 1958 r. USA mogły zabezpieczyć trzeci pozaziemski statek na pustyni Utah. Znajdował się w znakomitym stanie… A naukowcy USA ogłosili go cudem technologii…

…Projekt „GLEEM” który w 1966 r został przekrztałcony w projekt „AQUARIUS” był analogicznym systemem meldowania obserwacji i przypadków związanych z UFO: Projekt „AQUARIUS” zbierał informacje o przypadkach, które zostały zakwalifikowane jako prawdziwe obserwacje pozaziemskich statków lub kontakty z pozaziemskimi żywymi formami, zgłaszane przez wiarygodnych świadków…

…zdecydowano, że zagrażałoby to przyszłości programu lotów kosmicznych, jeżeli opinia publiczna dowiedziałaby się o tych projektach, dlatego zdecydowano się zaspokoić ciekawość opinii publicznej niezależnym badaniem naukowym…

…Dużo ważnych obserwacji i przypadków wydarzyło się nad bazami atomowym, w związku z zainteresowaniem istot pozaziemskich nasza bronią atomową,m musi być brane pod uwagę niebezpieczeństwo przyszłej wojny atomowej na ziemi. Lotnictwo zaczęło już prowadzić badania w celu zabezpieczenia broni atomowej przed kradzieżą i zniszczeniem skierowanym spoza ziemi…

…ocenia się że technologia pozaziemskich istot wyprzedza technologię Stanów Zjednoczonych o wiele tysięcy lat…

Projekt „AQUARIUS”…Jego celem jest zestawienie wszystkich naukowych, technologicznych, medycznych i zebranych przez wywiad informacji o obserwacjach UFO/IAC, oraz o kontaktach z pozaziemskimi żywymi formami. Te informacje są potrzebne dla programu lotów kosmicznych stanów zjednoczonych.

Podprojekty projektu „AQUARIUS”:
Projekt „PANDO” – zebranie medycznych informacji w wyniku badań ciał nieżywych istot pozaziemskich.
Projekt „SIGMA” – nawiązanie kontaktu z obcymi…
Projekt „SNOWBIRD” – Lot testowy posiadanego pozaziemskiego statku.
Projekt „POUNCE” – wykorzystanie wszystkich informacji o UFO na temat technologii kosmicznej…

Lotnictwo zaczęło już prowadzić badania nad zabezpieczeniem broni atomowej przed kradzieżą i zniszczeniem skierowanym spoza Ziemi.
MJ 12 jest pewny, że pozaziemskie istoty badają nasz układ słoneczny w pokojowej misji.Mimo to musimy w dalszym ciągu obserwować i śledzić ruchy kosmitów, ąz będzie można z całą pewnością stwierdzić, że plany pozaziemskich istot nie stanowią niebezpieczeństwa dla cywilizacji na Ziemi.
(TS/ORCON( W raporcie MJ 12 z 1976 r. ocenia się że technologia kosmitów prześciga technologie Stanów Zjednoczonych o wiele tysięcy lat. Nasi naukowcy zakładają że większą część naukowych informacji, które już pozyskaliśmy od obcych, zrozumiemy dopiero wtedy, gdy rozwiniemy nasza technologię do poziomu odpowiadającego poziomowi technologii pozaziemskich istot. Taki rozwój technologii Stanów Zjednoczonych może rozciągnąć się na setki lat.

Projekt „AQUARIUS”

(TS/ORCON) Zawiera 16 aktów udokumentowanych informacji, zbieranych przez Stany Zjednoczone, na temat wykorzystania badań nieznanych obiektów latających (UFO) i zidentyfikowanych pozaziemskich statków kosmicznych (Identified Alien Draft – IAC). Projekt powstał w 1953 r na życzenie prezydenta Eisenhowera i był pod kontrolą MJ 12. Nazwa projektu została zmieniona w 1966 r. z projektu „GLEEM” na „AQUARIUS”. Finansowany przez poufne”niedozwolone” budżety. Jego cel to zestawienie wszystkich naukowych, technologicznych, medycznych i zebranych przez wywiad informacji o obserwacjach UF/IAC oraz o kontaktach z pozaziemskimi formami życia. Zebrane dane sa wykorzystywane przez program lotów kosmicznych Stanów Zjednoczonych.
(TS/ORCON) Następujące zestawienie jest historycznym sprawozdaniem z badań prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych nad fenomenami, obcymi statkami kosmicznymi i kontaktami z pozaziemskimi istotami.

Podprojekty Projektu „AQUARIUS”

1.(TS/ORCON) Projekt „ PANDO” (hasło: RISK): pierwotnie powołany do życia w 1949 r. Jego zadaniem było zbieranie i wykorzystywanie medycznych informacji uzyskanych od pasażerów statków UFO, którzy przeżyli katastrofę, jak również badanie ciał nieżyjących już rozbitków. Dlatego też EBE został poddany badaniom medycznym i biolodzy amerykańscy mieli okazję wyciągnąć wnioski i odpowiedzieć sobie na kilka pytań z zakresu ewolucji (CIA – zakończone 1974 r.)

2.(TS/ORCON) Projekt „SIGMA” (Hasło: MIDNIGHT): pierwotnie powołany w 1954 e. jako część projektu „GLEEM” W 1976 r. stał się samodzielnym projektem. Jego zadaniem było nawiązanie kontaktu z pozaziemskimi istotami. Program został uwieńczony sukcesem gry w 1959 r. Stany Zjednoczone nawiązały prymitywną komunikację z istotami pozaziemskimi. 25 kwietnia 1964 r. na przygotowanym miejscu na pustyni w Nowym Meksyku oficer wywiadu US spotkał się z dwiema istotami pozaziemskimi. Kontakt trwał około 3 godzin. Na podstawie informacji o pozaziemskim języku, które mieliśmy od EBE, oficer lotnictwa mógł wymienić podstawowe informacje z dwoma kosmitami. Projekt jest obecnie kontynuowany w bazie lotniczej w Nowym Meksyku (MJ 12/NSA)

3. (TS/ORCON) Projekt „SNOWBIRD” (Hasło: CETUS): pierwotnie założony w 1972 r. Jego zadaniem było przeprowadzenie lotu testowego posiadanego pozaziemskiego statku. Projekt ten jest kontynuowany w Newadzie. (USAF/NASA/MJ 12)

4.(TS/ORCON) Projekt „POUNCE” (Hasło: DIXIE): pierwotnie założony w 1949 r. „Jego zadaniem było wykorzystanie wszystkich informacji o UFO/IAC na temat technologii żeglugi kosmicznej. Projekt POUNCE jest kontynuowany . (NASA/USAF)

NSA: Sprawa Przetrwania

Powody polityki rządu USA – a więc również i NATO – totalnego utajnienia spraw związanych z UFO są oczywiste:

-Jak wynika z dokumentu projektu „AQUARIUS” i raportu MJ 12, Amerykanie próbowali w wyniku badań wraków UFO odtworzyć i zbudować „spodki” a przynajmniej włączyć technologię UFO do amerykańskiej technologii zbrojeniowej. Dobór czołowych naukowców do operacji MJ 12, biorących również udział w ściśle tajnych projektach rządowych,szczególnie przy budowie bomby atomowej oraz wysokiej rangi wojskowych dokumentuje wojskową ważność tych odkryć. To, że sprawa UFO w 1950 r. zaklasyfikowana została 2 punkty wyżej od ściśle tajnej bomby wodorowej – o której światowa opinia publiczna dowiedziała się dopiero w 1952 r – wskazuje również na to, że wyniki badań statków UFO umożliwią dostęp do nowej technologii kosmicznej.

-W dalszym ciągu dla wojskowych występowanie UFO oznacza „niedozwolone naruszenie przestrzeni powietrznej”. Nadzór przestrzeni powietrznej był bezsilny wobec inwazji pojazdów kosmicznych – nawet najnowocześniejsze myśliwce nie były w stanie zmusić UFO do lądowania. Zatem uznanie ich obecności byłoby przyznaniem się do swojej nieudolności.

– Jak długo intencje obcych nie były znane, istniało niebezpieczeństwo, że strach przed pozaziemską inwazją wywołałby panikę wśród ludności.

-Pokojowy kontakt z przewyższającą nas cywilizacją byłby końcem wszystkich ziemskich politycznych i militarnych autorytetów, które walczą na naszej planecie o pierwszeństwo i władzę. Systemy społeczne i granice dzielące narody upadłyby – straszne wyobrażenie dla tych, których podstawą życia są te systemy… Tą problematyką zajmuje się analiza supertajnej służby bezpieczeństwa narodowego NSA: „Hipotezy UFO i kwestia przetrwania”(1969r.).Jest tu nawet mowa o możliwym „stanie wyjątkowym” i „odpowiednich środkach obrony”:

5.Niektóre ze statków UFO kierowane są przez pozaziemskie inteligentne istoty: zdaniem niektórych poważnych naukowców hipoteza ta nie może zostać wykluczona. Pociąga ona za sobą daleko idące wnioski, jeżeli chodzi o sprawę przetrwania ludzkości.
a)historia ludzkości zna tragiczne nieraz rezultaty konfrontacji między cywilizacją o wyższym stopniu rozwoju a cywilizacją na niższym poziomie technicznym.Kultura cywilizacji o niższym poziomie jest zwykle ofiarą zdobywców.
b) W konfrontacji dwóch narodów o wyraznie zróżnicowanym poziomie kulturowym, naród o niższej lub słabszej kulturze traci przeważnie w tragiczny sposób tożsamość i zostaje w końcu wchłonięty przez „silniejszego”

6. Komentarz: Nasze badania mogłyby stać się nadzwyczajnym środkiem określającym niebezpieczeństwo i jego właściwą naturę. Konieczne byłoby podjęcie w krótkim czasie odpowiednich środków obrony. Wygląda na to, że sprawa przetrwania w kontekście problemu UFO zasługuje na trochę więcej uwagi.

Źródło: www.paranormalne.pl

Wszystkie Zdjęcia oraz tekst zostały zaczerpnięte z książki

UFO: Dowody Dokumentacja

Michael Hesemann

Kategorie: Polecane, Tajne projekty

Zostaw komentarz


*

code


  • Facebook

Szukaj temat