Biolodzy odblokowali system naturalnej rekonstrukcji wzroku

Napisane przez Amon w Październik - 16 - 2020

DNA ssaków zawiera geny, które są odpowiedzialne za naprawę uszkodzonej siatkówki. Z jakiegoś powodu ewolucja zablokowała ich pracę, ale te geny mogą być sztucznie “włączane”. Biolodzy wykonali tę czynność w eksperymentach z myszami doświadczalnymi, zwierzęta te mają już nowe neurony, które zastępują uszkodzone.

Osiągnięcie to zostało opisane w artykule naukowym opublikowanym w czasopiśmie Science przez grupę prowadzoną przez Setha Blackshaw’a z Johns Hopkins University.

Nie jest tajemnicą, że wiele zwierząt jest znacznie bardziej zdolnych do regeneracji niż ssaki. Na przykład zebrafish może naprawić uszkodzoną siatkówkę oka. Wiele osób, które straciły wzrok z powodu urazów siatkówki, nie zrezygnowałyby z tej zdolności. Jak dowiedzieli się naukowcy, po uszkodzeniu siatkówki u tych ryb aktywowane są komórki tzw. glia Mueller’a. Są one “przeprogramowywane” do komórek macierzystych. Z tych komórek macierzystych powstają nowe neurony siatkówki. Ssaki również posiadają glia Mueller’s, ale z jakiegoś powodu powyższy proces się nie uruchamia. Dlaczego?

Naukowcy zidentyfikowali geny, które są odpowiedzialne za przeprogramowanie komórek u zebrafish. Okazało się, że te same geny są obecne u ptaków i myszy. Geny te nie są uszkodzone przez mutacje są one gotowe do użycia. Co więcej, jeśli siatkówka jest uszkodzona, są one w stanie wysokiej gotowości.
Jak dowiedzieli się biolodzy, istnieją geny, które aktywnie temu przeciwdziałają. Kodują one białka z rodziny znanej jako czynnik jądrowy I (lub NF-I).

Są to tzw. czynniki transkrypcyjne – białka, które przyczepiają się do cząsteczki DNA i blokują pracę niektórych genów. Włączając w to, jak się okazało, geny odpowiedzialne za regenerację siatkówki.

W ramach eksperymentu biolodzy blokowali syntezę NF-I u myszy. A komórki glejowe Müllera natychmiast rozpoczęły proces “odrodzenia”. Po 21 dniach powstały z nich nowe neurony, jednak tylko dwa rodzaje: bipolarny i amakrynowy. Wyjaśnijmy, że siatkówka zawiera wiele typów komórek nerwowych, więc ten wynik jest jeszcze odległy. Ale przynajmniej ustalono, że ssaki mają geny odpowiedzialne za naprawę neuronów, a niektóre inne geny aktywnie zakłócają ich pracę.

“Nasze badania jako całość pokazują, że ssaki, w tym ludzie, mają potencjał do regeneracji, ale obciążenie ewolucyjne wyłączyło je z jakiegoś powodu”, podsumowuje Blackshaw.

“Nasze badania jako całość pokazują, że ssaki, w tym ludzie, mają potencjał do regeneracji, ale obciążenie ewolucyjne wyłączyło go z jakiegoś powodu”, podsumowuje Blackshaw. To jest zaskakujący wynik. Trudno jest zrozumieć, jakie korzyści ewolucyjne przyniosły geny, które hamują naprawę neuronów. Naukowcy jeszcze tego nie rozgryźli.

Dokładne badanie systemu regeneracji neuronów siatkówki i sił mu przeciwstawnych może utorować drogę do zwycięstwa nad ślepotą.


Opracował: Amon
www.strefa44.pl
0 Udostępnień
Kategorie: Nauka / Kosmos

Zostaw komentarz


*

code


  • Facebook

Szukaj temat