Czy słynna biblijna Arka Przymierza wciąż istnieje? Pytania o relikty, o których można przeczytać w Starym Testamencie, wracają jak bumerang. Nie brakuje oczywiście osób, które podważają prawdziwość samych starotestamentowych historii, a tym samym także opisywanych w nich obiektów. Ale na świecie jest też wielu niestrudzonych poszukiwaczy wiekowych skarbów, którzy swoje życie poświęcają tropieniu śladów takich antyków, jak: zbudowana przez Noego arka; święty Graal, czyli słynne naczynie, z którego czerpać miał sam Chrystus; a w końcu także Arka Przymierza, czyli obiekt, w którym miały być przechowywane kamienne tablice z Dekalogiem. Niektórzy wierzą, że odpowiedź dotycząca właśnie losów Arki zapisana została w jednym z hebrajskich tekstów.

Stary, hebrajski tekst, który zdradzać ma tajemnice dotyczące głośnej Arki Przymierza i równie słynnych skarbów króla Salomona, zatytułowany jest “Massekhet Kelim” (w dosłownym tłumaczeniu “Traktat naczyń”). Można się z niego dowiedzieć, że wspomniane skarby zostały ukryte przez lewitów (tak określane jest jedno z żydowskich pokoleń) oraz proroków.

“Niektóre z tych skarbów zostały ukryte w różnych miejscach ziemi Izraela oraz Babilonii, a inne miały trafić w ręce aniołów Shamsela, Michała, Gabriela i prawdopodobnie Sariela” – powiedział profesor James Davila z Uniwersytetu St. Andrews, który jest autorem artykułu na temat hebrajskiego tekstu.

Niestety, kolejne frazy, które odnaleźć można w starym dziele, nie zbliżają nas do poznania dokładnego miejsca, w którym znajdować mogłaby się dziś Arka Przymierza. Nie oznacza to jednak, że jej los pozostanie nieznany na zawsze. Jak wynika z zapisu, miejsce, gdzie skrywana jest dziś pozłacana skrzynia, pozostanie wielką niewiadomą do dnia przyjścia Mesjasza.

James Davila jest pierwszym naukowcem, który przetłumaczył wszystkie te teksty z języka hebrajskiego na angielski. Badacz zaznacza, że rękopis traktuje nie tylko o Arce Przymierza. Wśród innych fascynujących i opisanych w źródle obiektów pojawiają się też tablice złota. Było ich 77 i pochodziły ze ścian ogrodu Eden, które zostały ujawnione Salomonowi – poinformował serwis “Live Science”.

Profesor James Davila sugeruje, że poddany wnikliwej analizie hebrajski tekst, w którym zawarty jest opis Arki Noego oraz innych skarbów, które były przechowywane w świątyni Salomona, znanej jako Świątynia Jerozolimska (miejsce to zostało splądrowane i zniszczone w VI stuleciu p.n.e. przez babilońskiego króla Nabuchodonozra II), przypomina w wielu miejscach słynne rękopisy z Qumran. Były to spisane w hebrajsku, aramejsku oraz grecku manuskrypty, które udało się odkryć w połowie XX w., w jedenastu różnych grotach na Zachodnim Brzegu Jordanu. Teksty te zawierały pochodzące ze Starego Testamentu fragmenty biblijne, ale też takie, które nie były z Biblią związane. W rękopisach z Qumran także nie zabrakło nawiązań do skarbów, ale innych niż te, które znajdowały się w Świątyni Jerozolimskiej.

Naukowiec z Uniwersytetu St. Andrews wskazuje, że większość hebrajskiego tekstu mogła zostać oparta na legendach, które zebrane zostały przez autora. Twórca manuskryptu nawet nie próbował zaś nawet przekazać precyzyjnych informacji na temat lokalizacji, w których znajdować się mogły słynne skarby króla Salomona, włączając w ich poczet Arkę Przymierza, która do dziś wzbudza dreszczyk emocji wśród wielu poszukiwaczy skarbów.

Arka Przymierza – historia alternatywna

Warto jednak nadmienić, że nie brakuje na świecie osób, które wskazują, iż miejsce, w którym przechowywana jest Arka Przymierza, wcale nie stanowi tajemnicy. Kilka lat temu świat obiegła informacja, że kryjówka, w której przetrzymywana jest relikwia, znajduje się w Etiopii, w jednej ze świątyń. Skrzynia – zgodnie ze słowami Abuny Pauolosa – przywódcy Kościoła etiopskiego miała znajdować się od wielu stuleci w miejscowości Aksum. Najpierw lider tamtejszej wspólnoty religijnej zapowiedział, że zostanie ona wystawiona na widok publiczny, ale chwilę przed zapowiedzianą prezentacją rozmyślił się i powiedział, że nie pokaże Arki światu. “Nie, Arka Przymierza nie zostanie pokazana. Nikt nie może jej dotknąć. Jeśli tak by się stało, Bóg by was ukarał” – powiedział wówczas.

Źródło: www.niewiarygodne.pl

18 Udostępnień

Zostaw komentarz


*

code


  • Facebook

Szukaj temat