Demonologia żydowska

Napisane przez Amon w Październik - 20 - 2018

Już w Biblii w Starym Testamencie znajdujemy wzmianki o kulcie rytualnym dla czci bogów. Jahwe był tego przykładem sprawdzając lojalność Abrahama każąc mu złożyć swojego syna w ofierze.  Warto więc poświęcić temu więcej uwagi zważywszy na fakt, iż obecne opraktyki są nadal stosowane.

Wg ST znajdujemy świadectwa mówiące o składaniu ofiar mocom ciemności i zła. Orgiastyczne obrzędy zmierzają do zapewnienia płodności, natomiast krwawe ofiary z własnych dzieci są ofiarami dla czarnych demonom (szedim) ( 2 Krl 16, 1-4).

„I składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom”.

Taki rozdzwiękuokazuje się u Izraelitów. Początkowo wielbiąc swojego opiekuna Jahwe, składali w ofierze plony ziemi. Nawet krwawe ofiary zwierząt, które nie były im obce, będące zakorzenione w w ich kulturze, Bóg odrzuca je jako zło. Iz 1: 11-16.

„Opuścili bowiem Mnie i zbeszczeszcili tomiejsce, paląc kadzidła obcycm bogom, których nie znali ani oni, ani ich przodkowie (…) i napełnili tomiejsce krwią niewinnych. Zbudowali nadto wyżyny Baalowi, by palić swoich synów nw ogniu jakoofiary dlaBaala, czego nie należałem ani nie poleciłem i co nie przyszło mi nawet na myśl” Jer. 19; 4-5

Następnie na ziemiach Kanaan, gdzie żydzi trafili do swojej ziemi obiecanej po opuszczeniu Egiptu zapominając o opiece Jahwe powrócili do czczenia dawnych bogów, w tym kult Baala czy też Adonisa. Były to kulty krwawe, gdyż skadano w ofierze nie tylko zwierzęta ale i ludzi, w tym dzieci (szczególnie w dolinie Ge-Hinnom). To właśnie te praktyki Jeremiasz opisuje jako bałwochwalskie co porównuje do prostytucji. Stąd właśnie nazwa Izraela jako cudzołożnicy nierządnicy!

„Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, bgędzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamieniuje go. (…) jak również tych i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. Takżeprzeciwko każdemu, kto się zwróci do wywoływujących duchy albo do wróżbitó, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. (…) Będzieciestrzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca!”. (Kap 20; 1-8). [1]

Kult Molocha


Nasuwa się pytanie, kim są owi bogowie, a raczej boszkowie, którym oddają rytrualną cześć ludzie. Izraelici bowiem uważali demony za upadłych aniołów. I tutaj wracamy do żydowskiej gnozy, która również (jak zachodni okultyzm o którym wspomniałem w artykule o sataniźmie) ma wiele wątków demologicznych.

Pierwszy systematyczny spis imion poszczególnych demonów znajdujmy w księze Henocha. Znajdujemy w niej imiona 19 zbuntowanych względem Boga dekurionów spośród dwustu rozmaitych demonów. Historia opowiada, jak zstapili oni znieba na ziemię, by obcować z kobietami. Stary testament przedstawia szereg pogańskich demonów i bóstw, którym człowiek oddawał hołd. Są to: Asmodeusz, Sedim, Se’irim, Azazel, Baal i Astarte, Moloch i inni.

Upadli archaniołowie wg Miecza Mojżesza to:

„Mzpopiasaiel przywódca aniołów gniewu, Zkzoromtiel przywódca aniołów złości, Kso’ppgiel dowodził aniołami furii natomiast N’mosnikttiel przewodził aniołami wściekłości”.

Z demonologią żydowską spotykamy się róznież w tzw. kabale praktycznej (kabala ma’asit) będącej specyficzną formą magii czynnej. Z późnośredniowiecznej kabały- Księgi Zohar nawiązującej do wczesniejszych tradycji ustnych – dowiadujemy się, jak z nieczystego demona rodzi się wszelka nieprawość;

” …w księdze czarnoksięskiej, z której Asmodeusz zaczerpnął nauki, jakie przekazał królowi Salomonowi, napisano, że każdy, kto chce odpędzić od siebie i ujarzmić ducha nieczystości, musi być gotów do zapłacenia w zamian za spełnienie swych pragnień wszystkim, czego odeń zażądają. Albowiem duch nieczystości mami serce człowieka na rozliczne sposoby, żeby tylko zamieszkać w nim”.

Owładnięcie człowieka przez ducha nieczystego związane było z upadkiem ludzkim w ogrodzie Eden. Za sprawą węża (jest maską, ukrywającą złego ducha, a dopiero Księga Mądrości zidentyfikuje go z Szatanem)  człowiek rozmnażając się drogą płciową zostaje pochłonięty przez swoje zmysły. Nieczyste praktyki magiczne, ofiary z węża stają się od tego momentu najzwyczajniejszymi środkami propedeutycznymi umożliwiającymi kontakt ze światem zła. [2]

Szatan/Diabeł/Lucyfer


Z Upadłych aniołów Biblia wskazuje w sposób szczególny na jednego, którego nazywa Szatanem. jest najdoskonalszym stworzeniem, pierwszym z aniołów, ale niestety zbuntowanym. W Księdze Rodzaju jest przedstawiony jako wąż „bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył„. W Apokalipsie przedstawiony jest jako „wąż starożytny [3](Smok) a w księdze Mądrości nadano mu imię Diabeł. U proroka Izajasza utożsamiany jest z Lucyferem. Trzeba bowiem zrócić uwagę, iż imię Szatan pojawia się po raz pierwszy w Księze Hioba:

„Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: „Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Bogu: „przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej”. (Hioba 1, 6-7).

Z Bibli dowiadujemy się, że Szatan, który chciał stać na równi z Bogiem, został wyrzucony z nieba. I nastapiła walka na niebie. Michał Archanioł i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. Tak został strącony Wąż starodawny (Szatan/Diabeł) a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

W Nowym Testamencie szatan zostaje określony również wieloma tytuami:

 • Diabeł (J 8,44) to greckie słowo oznaczające „oskarzyciel i oszczerca”. Fałszywie oskarża przez kłamstwa osiaga swój cel.
 • Szatan (Mt 12,23-26) To słowo hebrajskie oznacza „wroga lub przeciwnika”.
 • Kusiciel (Mt 4,3) – kusi ludzi obiecując im jakonagrodę za nieposłuszeństwo Bogu rozkosze, ziemską władzę lub wiedzę podobną do wiedzy Boga
 • Ojciec kłamst (J 8,44)
 • Władca śmierci (Hbr 2,14) posiada władzę nas śmiercią
 • Bezlebub (Mk 3,22-23) Imię tooznacza „Pan gnojowiska” lub „Pan much”. Uważa siuę że jest to przekręcenie formy „Baalzebub” imienia filityńsakiego boga, któregozydzi uważali za szczególnie złego. (2 Krl 1,2-3)
 • Belial (2 Kor 6,15) imię oznaczające „bezwartościowy” synonim wroga.
 • Zły (1 J 2,13)
 • Władca tego świata (J 14,30) ponieważ świat wg Bibli to ludzkość przeciwstawiająca się Bogu, a On jest inspiratorem tego sprzeciwu. Róznież posiada siłę i potęgę, która DZIAŁA w obecnym świecie. W drugim Liście do Koryntian nazywany jest też „bogiem tego świata”.

Cechy demonów wg informacji zawartych w Nowym Testamencie: [4]

 • Demony to duchy pozbawione ciała: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom,przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyzynach niebieskich” (Ef 6.12).
 • Demony pierwotnie żyły we wspólnocie z Bogiem ” (…) i aniołów tych, którzy nie zachowali swej gosdności, ale opuścili własnemieszkania, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia” (Jd 6)
 • Demonów jest wiele” Powiedział mu bowiem: Wyjdz duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi legion, bo nas jest wielu” (Mk 5, 8-9)
 • Demony mogą przemierzać ziemię i dręczyć ludzi: „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błaka się pomiejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. (…) (Mt 12,43)
 • Demony wpływają na człowieka: „Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowlęopętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemal odzyskał mowę” (Mt 9, 32-33)
 • Demony mogą opętać ludzi nawet w kilkana raz: „Oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości:Maria,zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów” (Łk 8,2)
 • demony mogą opętać zwierzęta: „Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potoneły w jeziorze” (Mk 5,13).
 • Bóg wykorzystyuje działania demonów dla realizacji swoich zamiarów: „Nastepnie Bóg zesłał ducha niezgody między Abimeleka i moznych z Sychem, i mozni z Sychem zbuntowaliu się przeciwko Abimelekowi” (sdz 9,23)

Gabriele Amorth,  księdz katolicki, egzorcysta diecezji rzymskiej, w swojej książce „Wyznania egzorcysty” wyróżnia kilka form oddziaływania demonicznego na człowieka:

 • Cierpienia fizyczne zadawane z zewnetrzny sposób
 • Opętanie diabelskie, oznaczające opanowanie ciała człowieka przez demona (ducha)
 • Dręczenie diabelskie
 • Obsesje diabelskie
 • Napady diabelskie
 • Poddaństwo diabelskie, polegające na dobrowolnym oddaniu się szatanowi. Ten typ prowadzi do opętania diabelskiego.

Co ciekawe Kościól wypracował o ironio własny rytuał egzorcyzmu by wypędzić demona z człowieka (Opętanie diabelskie). Modlitwa, czy sakramety są stosowane tylko w innych, lżejszych przypadkach. Tutaj ściśle określone obrzędy skupiają się na gestach i słowach a więć inwokacji i symbolach przypominająceprzecież te, które stosują sataniśc dla… przyciagnąć demona. Piersze egzorcyzmy były przeprowadzone przez Jezusa.

Patrz też: Gabriele Amorth opowiada o egzorcyzmach (wywiad)

Źródło: www.ripsonar.wordpress.com

1 Udostępnień

Zostaw komentarz


*

code


 • Facebook

Szukaj temat