Uważa się, że większość starożytnych świątyń i kościołów początkowo nie miała nic wspólnego z religią. Były to struktury starożytnej energii, komunikacji, a nawet budynki służące uzdrawianiu. Być może były to obiekty podwójnego lub nawet potrójnego zastosowania, łączące w sobie wiele funkcji. Istnieje wiele elementów konstrukcyjnych w świątyniach i katedrach, które są niemal identycznie wykorzystywane w nowoczesnych komponentach elektronicznych. Jako przykład wyjściowy możemy przytoczyć analogię z antenami fraktalnymi i krzyżami chrześcijańskimi.

Anteny fraktalne występują nie tylko w postaci przewodników na płytkach, ale także w postaci anten wolumetrycznych. Tylko z różnymi tak zwanymi iteracjami (złożoność konstrukcji).


Termin „fraktal” jest tłumaczony z łaciny jako częściowy, podzielony, fragmentaryczny. Jest to zbiór samopodobnych figur. Fraktale można przedstawić jako komplikację geometrii prostych kształtów geometrycznych o podobnych formach. Niektóre formy są wykorzystywane w teorii konstruowania anten fraktalnych w nowoczesnych urządzeniach nadawczo-odbiorczych. Taka złożona konstrukcja geometryczna anten fraktalnych pozwala uzyskać szereg korzyści w porównaniu z antenami konwencjonalnymi. Przesyłanie dużej ilości danych w krótkim czasie, lepsza wydajność szerokopasmowa. Antena fraktalna jest optymalnym rozwiązaniem, gdy antena musi być zaprojektowana dla określonej częstotliwości roboczej, mieć dobrą charakterystykę specjalnie dla tego zakresu i słabo (lub wcale) reagować na częstotliwości w zakresie nieoperacyjnym.

Nowoczesne anteny fraktalne mają wysoką częstotliwość i są kompaktowe, ponieważ cała elektronika staje się cyfrowa i ma coraz mniejsze rozmiary. Wróćmy do krzyży. Pojawia się na nich pewna fraktalność, ale wzory te można również nazwać dekoracją.

Okazuje się, że same świątynie mogą być akumulatorami ładunku i elektryczności. Antena w formie krzyża na świątyni może być urządzeniem modulującym oraz nadawczo-odbiorczym. Skąd jednak sygnał był nadawany lub odbierany?

Istnieje pomysł, że w świątyniach powstał wzmocniony sygnał z częstotliwości rezonansu Schumanna. Określona częstotliwość była odbierana przez fraktalną antenę krzyżową. Obecnie na Ziemi występują harmoniczne o niskiej częstotliwości. Być może w przeszłości miały one zupełnie inną, wyższą częstotliwość, a świątynie wzmacniały je i parafianie to odczuwali. Wyobraźmy sobie, że świątynie były miejscem dostrajania człowieka, miejscem korygowania jego stanu. A potem, już w czasach kultów religijnych, nazywano to dostrojeniem do Stwórcy, Boga. Teraz najwyższa harmoniczna częstotliwości rezonansu Schumanna 32 Hz może wpływać tylko na najniższą czakrę osoby. Dlatego jesteśmy tak przyziemni i materialni. Wyższe czakry w obszarze głowy nie są aktywne, mózg śpi. Istnieją informacje, że Ziemia powinna wkrótce przejść na wyższe wibracje. Możliwe, że będzie to związane właśnie z rezonansami częstotliwości Schumanna. Wtedy świadomość ludzi zacznie się rozszerzać i budzić. Obecnie większość żyje w stanie biorobotów, niezdolnych do wyjścia poza swoje potrzeby fizjologiczne. Ogólnie można milczeć na temat ludzkich zdolności poznawczych. Porównywanie i analizowanie 5-7 faktów w umyśle jest najtrudniejszym zadaniem dla większości.

Możliwe, że udało się wzmocnić częstotliwości rezonansu Schumanna za pomocą prostszych, ale również fraktalnych wzorów. Metalowe nici zostały wplecione w symbole świątynne i były to takie same anteny fraktalne. Następnie modulowany w nich sygnał oddziaływał z ludzkim biopolem i wpływał na rytmy mózgu.

Dziwne labiryntowe wzory podłogowe w starożytnych europejskich katedrach

Katedra w Chartres, zbudowana w XIII wieku w stylu gotyckim, znajduje się 88 kilometrów na południowy zachód od Paryża. Mogła być wielokrotnie przebudowywana i rekonstruowana. Kamienny ornament w centrum hali wykonany jest w formie labiryntu, który powstał w tym samym czasie co katedra – w 1205 roku. Wikipedia pisze o nim następująco:

Labirynt symbolizuje drogę wierzącego do Boga i jest nadal używany przez parafian do medytacji. Jest tylko jedna droga przez ten katedralny labirynt. Rozmiar labiryntu praktycznie pokrywa się z rozmiarem rozety okiennej zachodniej fasady, a odległość od zachodniego wejścia do labiryntu jest dokładnie równa wysokości okna. Labirynt ma jedenaście koncentrycznych okręgów, a całkowita długość ścieżki przez labirynt wynosi około 260 metrów.

Coś mi mówi, że kamienie w tym labiryncie nie są blokami różnych skał dopasowanymi do siebie, ale wylewem płynnej lub plastycznej skały. Innymi słowy, starożytny beton.


Zwróć też uwagę na metalowe kołki wbite w masę w centrum ornamentu. Taki labirynt nie jest jedynym w starożytnych katedrach Europy. Na północy Francji, w mieście Amiens znajduje się inna gotycka katedra: Katedra Notre-Dame w Amiens. Jest to również XIII-wieczna katedra. W jej wnętrzu, na podłogach sali, znajduje się podobny labirynt:


Duchowni nie tylko ustawili krzesła dla parafian. Ukrywają ornament wokół labiryntu. A ornament ten nie jest prosty. Te wzory były również używane w budynkach Baalbek. Być może podłogi w katedrze w Amiens nie są tak stare, ponieważ są w doskonałym stanie. Labirynt wykonany jest z marmurowych płyt, a marmur powinien zużyć się w ciągu ponad 1000 lat.

Kolejną gotycką świątynią z labiryntem w podłogach jest katedra w Reims we francuskim mieście Reims. Katedra również pochodzi z XIII wieku. Wewnątrz katedry znajduje się niewiele zdjęć, a samych labiryntów praktycznie nie ma. Jeden z tych znalezionych:


Są to najbardziej znane świątynie z labiryntowymi wzorami podłogowymi. Mniej znana jest bazylika San Vitale w Rawennie we Włoszech.


Co jest dziwnego w tych labiryntach? Cóż, wzór jest na podłogach. I co z tego? Historycy i duchowni uważają, że to zwykła symbolika, tak przedstawiano drogę do Boga. Zostawmy tę opinię dla tych, którzy są z niej zadowoleni. Aby mieć choć cień wątpliwości, że takie ornamenty powstawały w kościołach i katedrach nie bez powodu, wystarczy spojrzeć na fraktalne „labiryntowe” anteny współczesnych urządzeń nadawczo-odbiorczych.


Absolutny zbieg okoliczności! Dlaczego inżynierowie radiowi ukształtowali anteny dokładnie tak, jak labirynty we francuskich katedrach gotyckich? W rzeczywistości kształt anten na płytkach elektronicznych i w katedrach jest zdeterminowany przez ogólne zasady fizyczne odbioru lub emisji sygnału. Jeśli w nowoczesnym urządzeniu głównym wymogiem jest efektywne odbieranie i nadawanie sygnału, to co z katedrą? Może katedra nadawała gdzieś sygnał, który był indukowany w antenie labiryntu, lub odwrotnie, odbierała go?

Ale podłogi są kamienne, a nie metalowe. Zasadę można wyjaśnić w następujący sposób: wibracje z powietrza z modlitw, śpiew parafian poprzez efekt piezoelektryczny w kamieniu mogłyby zostać zmodulowane w sygnał elektryczny i już rozprzestrzeniłby się dalej. Architektura katedry mogłaby najpierw wzmocnić lub zmodulować ten sygnał dźwiękowy modlitw ze względu na akustykę do częstotliwości rezonansowej dla kamiennych podłóg. Sugeruje to pewne krótkie połączenie z Bogiem, przestrzenią informacyjną lub połączeniami między miastami, a nawet krajami.

W elektronice struktury spiralne są wykorzystywane nie tylko jako anteny, ale także jako cewki indukcyjne, tak zwane cewki planarne lub foliowe.


Oczywiste jest, że nie są one wykonywane losowo; geometria jest obliczana w zależności od wymaganych właściwości. Pojemność i indukcyjność w elektronice są głównymi cechami elementów po rezystancji. Jeśli będziemy kontynuować analogię, że starożytne świątynie i katedry są obiektami związanymi z komunikacją, leczeniem lub energią, to labirynty w nich mogą być jednym z elementów ogólnego schematu, działającym na podobnych prawach fizycznych, jak współczesna elektronika. Jedynym pytaniem jest skala i siła sygnału. Półprzewodnikowa podstawa elektroniki to kryształy plus elektryczność. Geometria i architektura świątyń i katedr może wykorzystywać te same prawa wzmacniania i modulacji sygnału, tylko w skali makro.

Teraz na nowo odkryliśmy te prawa w elektronice. Jest ona tak wysoce wyspecjalizowana, że przeciętny człowiek nie jest w stanie porównać tego, co pozostało z czasów starożytnych, z nowoczesnymi osiągnięciami.


Opracował: Amon
www.strefa44.pl
www.strefa44.com.pl

Zostaw komentarz


Aby zatwierdzić komentarz skorzystaj z dolnego suwaka *


  • Facebook

Szukaj temat