Vladimir Poponin jest znanym rosyjskim naukowcem, który w 1995 roku, wraz ze swoimi kolegami, w tym biofizykiem Peterem Gariaevem, przeprowadził bardzo interesujący eksperyment podczas ich pracy w Rosyjskiej Akademii Nauk. W swoim artykule naukowym „The vacuum DNA phantom effect in vitro and its possible rational explanation” (Nanobiology; 1995), Poponin stwierdza:

„Wierzymy, że odkrycie to ma ogromne znaczenie dla wyjaśnienia i głębszego zrozumienia mechanizmów. Leżą one u podstaw subtelnych zjawisk energetycznych, w tym wielu obserwowanych alternatywnych zjawisk leczniczych”.

Dlaczego postrzegał to w ten sposób? Do tego jeszcze dojdziemy. Poponin i Gariaev przetestowali zachowanie DNA na fotonach, małych cząsteczkach „kwantowych”, które tworzą nasz świat. Umieścili fotony w probówkach specjalnie zaprojektowanych do symulacji próżni – tak jak próżnia w kosmosie. Bez powietrza w środku, wprowadzili fotony, aby zobaczyć, co robią i jak się zachowują. Fotony rozproszyły się całkowicie bezładnie i losowo po całym pojemniku. Tego oczywiście oczekiwał zespół badawczy. Następnie do probówki zawierającej fotony dodano próbki ludzkiego DNA, a to, co stało się później, jest naprawdę zastanawiające. Fotony zareagowały na DNA, zmieniając jego wzór i tworząc określony układ.

W obecności żywego materiału, ludzkiego DNA, fotony same się zorganizowały! Oznacza to, że DNA miało bezpośredni wpływ na fotony. Jest to jeden z wielu przykładów hipotezy, że coś wewnątrz nas ma bezpośredni wpływ na materię fizyczną poza nami. Eksperyment ten został powtórzony i potwierdzony, a następnie zaobserwowano, że ludzkie DNA ma bezpośredni wpływ na kwantową „materię”, z której zbudowany jest nasz świat. To fascynujące, co najmniej.

Kolejna wielka niespodzianka

Kolejną wielką niespodziankę zaobserwowano, gdy badacze usunęli DNA z pojemnika. Naukowcy założyli, że fotony po prostu powrócą do swojego pierwotnego stanu rozproszenia, ale tak się nie stało. Zamiast tego fotony pozostały uporządkowane, tak jakby DNA nadal znajdowało się w probówce. Poponin opisał zachowanie światła jako „zaskakujące i sprzeczne z intuicją”.

Naukowcy postawili hipotezę i zostali „zmuszeni do zaakceptowania funkcjonującej wersji hipotezy, że stymulowana jest nowa struktura pola”.

Czy coś zostało w tyle? Coś w formie niefizycznej?

Ten eksperyment pokazuje nam, że DNA komunikuje się z „rzeczami”, które tworzą nasz świat i że istnieje jakiś rodzaj niewidzialnego pola. Być może DNA jest miejscem przechowywania i komunikacji z przeszłością? Z przyszłością? Z innymi we wszechświecie, którzy pozostawili swój ślad, że tak powiem?

Fizyka kwantowa i świadomość

Richard Feynman, laureat Nagrody Nobla z XX wieku, powiedział kiedyś w odniesieniu do mechaniki kwantowej: „Zdecydowaliśmy się zbadać zjawisko, które jest niemożliwe, absolutnie niemożliwe, do wyjaśnienia w jakikolwiek klasyczny sposób i które niesie w sobie serce mechaniki kwantowej. W rzeczywistości zawiera ono jedyną tajemnicę”. Kolejny świetny cytat, który zawsze przychodzi na myśl, gdy nauka zagłębia się w tajemniczy świat fizyki kwantowej:

„Wydaje się, że istnieje głęboka obawa, że badania nad zjawiskiem związanym z przesądami, spirytyzmem i magią są szkodliwe dla całej nauki. Ochrona przed taką możliwością czasami wydaje się ważniejsza niż promowanie badań naukowych lub ochrona wolności akademickiej. Ale to może się zmienić”. – Cassandra Vieten, doktor i prezes/CEO Institute of Noetic Sciences

Powodem, dla którego skojarzenie z przesądami, spirytyzmem i magią, o którym mowa w powyższym cytacie, istnieje w przypadku badania pewnych zjawisk, jest po prostu to, że obserwowane zjawisko jest niewytłumaczalne. Ale ważne jest, aby pamiętać, że tylko dlatego, że coś jest niewytłumaczalne, nie oznacza, że nie jest prawdziwe, a jedynie, że jeszcze tego w pełni nie rozumiemy. Środowisko akademickie ma długą historię odrzucania zjawisk, które są wyraźnie rzeczywiste, ale po prostu niewytłumaczalne. Fizyka kwantowa wyraźnie ma silny związek ze świadomością i zjawiskami metafizycznymi. Max Planck, fizyk, który stworzył teorię kwantową, uważał świadomość za „fundamentalną”, a materię za „pochodną świadomości”. Stwierdził, że „nie możemy wyjść poza świadomość. Wszystko, o czym mówimy, wszystko, co uważamy za istniejące, zakłada świadomość”. Zostało to dość wyraźnie wykazane w kilku eksperymentach, takich jak kwantowy eksperyment z podwójną szczeliną.

Artykuł opublikowany w Physics Essays przez dr Deana Radina wyjaśnia, w jaki sposób eksperyment ten był wielokrotnie wykorzystywany do badania roli świadomości w kształtowaniu rzeczywistości fizycznej. W tym eksperymencie wykorzystano układ optyczny z podwójną szczeliną do przetestowania możliwej roli świadomości w załamaniu kwantowej funkcji falowej. Fotony były wystrzeliwane przez dwie szczeliny na różne sposoby. Badanie wykazało, że czynniki związane ze świadomością korelowały „znacząco” z perturbacjami wzoru interferencyjnego podwójnej szczeliny. W tym eksperymencie małe cząstki materii (fotony, elektrony lub dowolny obiekt wielkości atomu) są wystrzeliwane na ekran z dwiema szczelinami.

Po drugiej stronie ekranu zaawansowana technologicznie kamera wideo rejestruje, gdzie ląduje każdy foton. Kiedy naukowcy zamykają jedną szczelinę, kamera pokazuje oczekiwany wzór. Ale kiedy obie szczeliny są otwarte, pojawia się „wzór interferencyjny” – fotony zaczynają zachowywać się jak fale.

Chodzi o to, że świadomość zmienia zachowanie cząstek.

„Obserwacje nie tylko zaburzają to, co ma być mierzone, one to tworzą. Zmuszamy elektron do przyjęcia określonej pozycji. Sami tworzymy wyniki pomiarów”.

Cytowane powyżej badanie wskazuje, że „czynniki związane ze świadomością, takie jak doświadczenie medytacyjne, elektrokorowe markery skupionej uwagi oraz czynniki psychologiczne, w tym otwartość i absorpcja, korelowały znacząco z zaburzeniami wzorca interferencji podwójnej szczeliny. Wyniki wydają się być spójne z opartą na świadomości interpretacją problemu pomiaru kwantowego”.

Wnioski

DNA jest fascynujące i prawdopodobnie jest najmniej zrozumiałą częścią naszej biologii. Istnieją zdecydowanie interesujące metafizyczne, niematerialne aspekty naszego DNA, a zmiany w naszym DNA mogą być wywoływane przez nasze myśli, uczucia i emocje. Badacze HeartMath wykazali, że na fizyczne aspekty nici DNA mogą wpływać ludzkie intencje. Artykuł „Modulation of DNA Conformation by Heart-Focused Intention – McCraty, Atkinson, Tomasino, 2003” opisuje eksperymenty, które doprowadziły do takich wyników. Mamy o wiele więcej do nauczenia się i odkrycia na temat ludzkiego DNA. Wierzę, że istnieją aspekty międzywymiarowe, ale jest to głęboki temat, który wykracza daleko poza dyskusję na poziomie fantomowego efektu DNA.

Ten artykuł nawet nie zarysowuje powierzchni, jeśli chodzi o badania nad świadomością i nauką niematerialną. Dobrze jest wiedzieć, że coraz więcej ludzi staje się świadomych niematerialnej nauki. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, polecam przyjrzeć się fizyce kwantowej i parapsychologii.


Opracował: Amon
www.strefa44.pl
www.strefa44.com.pl

Zostaw komentarz


Aby zatwierdzić komentarz skorzystaj z dolnego suwaka *


  • Facebook

Szukaj temat