Gematria – Numerologia kabalistyczna

Napisane przez Amon w Sierpień - 22 - 2019

Numerologię kabalistyczną rozwinął i rozpowszechnił w środowiskach duchowo-mistycznych biblijny Patriarcha Abraham, a działo się to ponad 4 tysiące lat temu. Kabbalah jak i jej dział w postaci numerologii kabalistycznej zwanej fachowo gematrią jest dziedziną objawionej boskiej wiedzy z Drzewa Życia czyli z Drzewa Sefirot. Gematrii czyli numerologii kabalistycznej uczył już Patriarcha Henoch wywodząc jej pochodzenie z Raju, z Ogrodu Eden, zatem gematria zwana numerologią kabalistyczną jest bardzo starą sztuką i nauką współcześnie kojarzoną z psychologią matematyczną i rozwojem duchowym człowieka.


Numerologia kabalistyczna czyli gematria to system wiedzy mało znany i niezwykły, metoda równocześnie prosta, klarowna, jak i bardzo złożona, mistyczna, sekretna. Posługując się przeliczeniem imion, nazwisk i nazw miejscowości na liczby czy cyfry oraz datą urodzenia osoby, której sytuację diagnozujemy oraz znajomością specjalnych kodów liczbowych i planetarnych opartych na kabalistycznych sefirotach, w krótkim czasie uzyskujemy informacje o sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia, talentach, możliwościach, karmie, przeznaczeniu, cyklach życia osoby, która zgłasza się na konsultację numerologiczną czy gematryczną. Numerologia kabalistyczna jest dziedziną wiedzy tajemnej która bardzo dobrze uzupełnia się z astrologią kabalistyczną.

Słowo „kabała”, a właściwie kabbalah pochodzi z języka hebrajskiego, a ściślej z dawnych języków semickich takich jak aramejski. Kabała to rodzaj mistycznej, tajemnej nauki praktykowanej w judaizmie, rozpowszechnionej obecnie na całym świecie, opartej na Torze, Talmudzie i wielu innych dziełach, spokrewnionej z medytacją i poszukiwaniem odpowiedzi na życiowe pytania o przeznaczenie oraz przyszłość. Kabałą czyli mistyczną duchowością może zająć się każdy niezależnie od religii, którą wyznaje. Podobnie jak każda wiedza tajemna, również i ta była utrzymywana w sekrecie i niedostępna dla niewtajemniczonych.

Nawet dzisiaj nie mamy zbyt wielu książek o kabale w przeciwieństwie na przykład do podręczników o tarocie, czy podstawach numerologii pitagorejskiej, która bardzo wiele zaczerpnęła z gematrii na ktorej się opiera. Literatura o kabale z pewnością daje dostęp do wiedzy, lecz aby ją zgłębić, trzeba samemu ją badać, studiować, medytować. Tylko poprzez własną pracę – nazywaną studiowaniem kabały – otrzyma się mądrość, która stanowi meritum tej hermetycznej nauki duchowej.

Każdemu człowiekowi znajomość numerologii kabalistycznej przyda się w podejmowaniu życiowych decyzji, wybieraniu dat ważnych życiowych wydarzeń, budowaniu relacji z ludźmi. Koniecznie powinni się z nią zapoznać znawcy podobnych systemów numerologicznych, z którymi zresztą się zazębia, jak numerologii pitagorejskiej czy wedyjskiej. Najprawdopodobniej numerologia wedyjska będąca sztuką uzupełniającą do królewskiej sztuki astrologii wedyjskiej jest pierwotnym źródłem pochodzenia zarówno numerologii kabalistycznej jak i aramejskiej oraz kabalistycznej.

Bez problemów opanują ezoteryczną wiedzę numerologiczną również te osoby, które z numerologią nie zetknęły się nigdy wcześniej. W swej istocie, numerologia pitagorejska ma korzenie w numerologii kabalistycznej, a poznanie drzewa sefirot zwanego także drzewem wtajemniczenia czy inicjacji jest pomocne na drodze życia oraz na drodze duchowego rozwoju człowieka.

Numerologia kabalistyczna w jednym swoim dziale tycząca dat urodzenia i dat wydarzeń to głęboka nauka analizowania i interpretowania indywidualnych dat urodzenia oraz dat zdarzeń. Na podstawie dat urodzenia partnerów, męża i żony, oraz daty znamiennej dla ich związku (np. daty ślubu, poznania, zaręczyn, założeniu spółki) można nauczyć się analizować jakość relacji dwóch osób (np. małżeństwa, konkubinatu, związku biznesowego), określać jej słabe i mocne strony, trwałość, ładunek emocjonalny. Znając profesjonalnie tajemnice numerologii kabalistycznej można w kilka czy kilkanaście minut rozszyfrować najskrytsze tajemnice człowieka, opowiedzieć o jego przeszłości i przyszłości, pomóc wybrać najkorzystniejszą datę dla ważnych, życiowych decyzji. Należy jednak pamiętać, że podstawą numerologii kabalistycznej jest zamiana liter imion i nazw na cyfry, a badanie dat zdarzeń, w tym dat urodzin jest jedynie działaniem pomocniczym.

Dodając poszczególne cyfry daty buduje się słupek, z którego wyczytuje się mnóstwo informacji o człowieku. Dzieli się też jego życie na siedmioletnie lub dziewięcioletnie cykle, wyznacza lata ważnych przełomów. Zmiana daty dziennej pociąga za sobą zmiany w całym słupku, a zatem przesunięcie dnia narodzin o jeden dzień spowoduje przyjście na świat człowieka o innych cechach. Ale przede wszystkim całkiem inne będzie jego dzieciństwo i jego wychowanie, bo dzień urodzenia oznacza tutaj rodzaj relacji między dzieckiem a ojcem. Zupełnie inaczej odbiera swego ojca dziecko urodzone 1-ego, 2-ego, 3-ego czy 8-ego dnia miesiąca, a inaczej zapamięta go ktoś urodzony 1-ego, 10-ego, 19-ego czy 28-ego dnia miesiąca, choć każda z tych dat daje końcowa cyfrę 1.

Zmiana dnia urodzenia pociąga za sobą zmianę Liczby Drogi Życia, a ta z kolei spowoduje zmianę układu 9-letnich cykli, które wskazują, jakiego rodzaju zadania mamy do wykonania, w jakim przedziale czasu. Specjalista od numerologii kabalistycznej zna wiele metod charakteryzowania różnych cech człowieka i przewidywania jego losów na podstawie daty urodzenia, a jeszcze więcej z przeliczenia imion, nazwiska, miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania czy pseudonimu. Zmiana imienia czy nazwiska, zmiana miejscowości w jakiej się mieszka – często pociąga za sobą wiele reperkusji, które mogą być zarówno pozytywne jak i negatywne dla życia człowieka czy rodziny.

Jak sama nazwa wskazuje, system numerologii kabalistycznej czerpie swoją inspirację z Kabały (kabalah, kabbalah, kaba allah), a więc jest ściśle powiązany z tradycją semicką, żydowską i alfabetem hebrajskim oraz aramejskim. Kabaliści dopatrywali się tajemnego szyfru w świętych, objawionych przez Boga Jahwah (JHWH) pismach Tory, a i dzisiaj prowadzone są takie badania. Nauki te inspirowane były częściowo późniejszą neoplatońską teorią emanacji, a zawarte zostały przede wszystkim z ksiąg Sepher Jetzirach (Księga Stworzenia) z VIII wieku oraz Sepher ha-Zohar al ha-Torah (Księgi Blasku Prawa) z wieku XIII, “które stanowiły podstawę ezoterycznego systemu interpretacji Biblii, w którym każde słowo, każda litera posiada swoje ukryte znaczenie.

Księga Stworzenia objaśniała trzeci niematerialny świat złożony z myślących substancji, w którym podstawą wszechrzeczy jest Drzewo Życia utworzone przez 10 sefirotów połączonych między sobą 22 mistycznymi ścieżkami. W interpretacji kabalistycznej sefiroty czyli emanacje Boga w akcie stworzenia oznaczają liczby, a mistyczne ścieżki czyli wzajemne oddziaływania na siebie sefirotów – litery alfabetu hebrajskiego. Ostateczny wynik otrzymuje kabalista po dokonaniu trzech czynności: geomatrii (kombinacji liter i ich odpowiedników w liczbach); notariki (przestawianiu i dodawaniu); themury (odkryciu odkryciu znaczeń).

Nauka numerologii kabalistycznej czy liczbowania biblijnego wychodzi z założenia, iż Bóg (hebr. Eloah, El, Elohim, aram. ellah, allaha) stworzył świat poprzez wypowiedzenie, przywołanie kolejnych rzeczy. Zatem 22 litery alfabetu hebrajskiego są narzędziem stworzenia, i również dzisiaj data narodzin i nadanie imienia mają ogromny wpływ na kształt naszego życia. Alfabet hebrajski, zwany pismem kwadratowym, znacznie różni się od alfabetu łacińskiego, jednak wszystko to, co jest pisane w języku hebrajskim czy aramejskim oblicza się wedle przypisania liter do cyfr w języku hebrajskim, a to co pisane jest literami łacińskimi oblicza się wedle przypisania liter do cyfr w alfabecie łacińskim, a za najbardziej rozpowszechniony i sprawdzony w praktyce uważany jest schemat alfabetu angielskiego. Podstawą jest przypisanie głównych znaków literowych w porządku czyli według kolejności liter w alfabecie. Pamiętajmy, że alfabety takie jak grecki czy rosyjski mają swoją kolejność liter i własny porządek przypisania liter do liczb i cyfr. Zatem numerologię kabalistyczną podobnie jak pitagorejską stosujemy wedle zasad alfabetu danej kultury językowej, a jak wiadomo alfabet łaciński stosowany jest w wielu językach europejskich.

W numerologii kabalistycznej, podobnie jak w pitagorejskiej, najważniejszą jest numeryczna analiza imion i nazw, a data urodzenia badana jest pomocniczo. Jeśli ktoś robi jedynie analizę daty urodzenia, to oznacza, że nie ma pojęcia o numerologii kabalistycznej, a jedynie mając niewielką wiedzę, chce pobrylować w towarzystwie osób, które w ogóle nie mają pojęcia o numerologii. Analiza numerologiczna jest scaleniem drogi do ogólnego obszaru życia, uwzględnia rezonans kosmiczny oddziałujący na wolność wewnętrzną człowieka, pozwala odsłonić i określić jego zadania życiowe i szanse rozwojowe.

Na początku praktyki kabaliści zgłębiają znaczenie liter alfabetu jako znaków mistycznych czy magicznych. Wychodzą z przekonania, że każda litera ma określone, ważne znaczenie. Nie chodzi tutaj o pojmowanie tych liter rozumem, ale znaczenie ezoteryczne obejmujące również poziomy mentalne, astralne i materialne. Kabalista uczy się je łączyć, aby je scalić i nad nimi zapanować. Na początku istniało dziesięć pierwotnych idei (tzw. sefiry czy sefiroty). Liczba 10 oddaje najwyższą i najniższą formę Boga. Bóg JHWH tworząc i wprawiając w ruch wszechświat nadał mu czterobiegunowość (Jod-He-Vau-He), która przedstawiana jest jako kwadrat. W człowieku (jako istocie stworzonej przez Boga) również zawarte są 4 pierwiastki takie jak:

Jod – odnosi się do ognia (element dynamiczny, aktywny)
He – odnosi się do powietrza (intelekt)
Vau – odnosi się do wody (czucie)
He – drugie He odnosi się do elementu ziemi

Wszystkie trzy pierwsze pierwiastki tworzą czwarty związany z ziemią (świadomość, materia) czyli drugie He.

Dziesięć Sefirot to 10 pierwotnych liczb czy właściwie cyfr, utożsamianych tutaj z metafizycznymi zasadami stworzenia. Zasadniczym i najistotniejszym przesłaniem jest stwierdzenie, że powracają one do Boga (Eloah, El, Elohim), gdzie oddają mu pokłon, a dzięki temu przypominają Anioły Boże czy raczej wielkie Archanioły. Sefiroty są więc aspektami boskiej osobowości. Nie mają odpowiednika w żadnym języku, chociaż przyrównuje się je do dziesięciu awatarów Śiwa Boga w tradycyjnym indyjskim śiwaizmie i tantryzmie.

Czasami były postrzegane jako samodzielne duchowe istoty, a związki pomiędzy nimi uwidacznia Drzewo Życia. Sefiry po jego prawej stronie są określane jako dodatnie, aktywne i męskie, po lewej ujemne, pasywne i żeńskie. Każda z nich objawia się pod wpływem jednej zasady, a przedstawione to zostało za pomocą łamanej linii świetlistego błysku. Trzy pionowe kolumny na Drzewie Życia to: Równowaga (na środku), Łaska (z prawej strony) oraz Sprawiedliwość (lewa). Umieszczona na szczycie drzewa, pierwsza Sefira oznacza początek i koniec, jest pierwotnym samowystarczalnym punktem zwanym Keter – Koroną, podobnie jak lotos sahasrary wysoko ponad głową w jodze.

KABALISTYCZNE DRZEWO ŻYCIA

Dziesięć Sefirot to podstawowe pojęcie kabalistyki i numerologii kabalistycznej. Zanim powstał materialny świat, w którym żyjemy, Pan stworzył wiele wyższych eterycznych światów, które stały się wzorcem dla naszego świata, jego odbiciem, a zarazem emanacją. Każda Sefira to jeden poziom scalonej materialności i boskiej woli. Sefirot stanowią królestwa pośrednie pomiędzy nieskończonym, wieczystym Bogiem a wszelkim skończonym stworzeniem, są jak zasłony i filtry na drodze silnego promienia światła, które tworzy na ścianie wzory cienia.

Wizualnym przedstawieniem Dziesięciu Sefirot jest Drzewo Życia, twór posiadający wyraźny wierzchołek i dół, stronę lewą, środek i stronę prawą. Strona Prawa reprezentuje rozrost i współczucie, a zawiera Sefiry Chochma, Chesed i Necach. Strona Lewa oznacza regres i karę, a obejmuje Sefiry Bina, Gewura i Hod. Środek to harmonia pomiędzy Stroną Prawą i Lewą, zawierająca Sefiry Keter, Tiferet, Jesod i Malchut. Drzewo Życia i Dziesięć Sefirot układa się w wizerunek człowieka, przy czym każdej Sefirze przypisany jest jeden narząd lub kończyna.

Najwyższe poziomy istnienia mają również wpływ na ciało i duszę istot ludzkich. Całe boskie światło spływa na nas i do nas poprzez Sefirot, a więc światło ducha jednego człowieka różni się od światła ducha innych ludzi. Wiedza o numerycznej wartości imienia człowieka pozwala nam określić Sefirę rządzącą jego ciałem i duszą, a w konsekwencji w znacznym stopniu poznać jego sposób życia i pragnienia. Jak Bóg stworzył świat poprzez słowo i imię, tym samym zamieniając formę w istnienie, tak nadanie imienia człowiekowi odkrywa przed nami jego Sefirę i pozwala nam wejrzeć w jego wnętrze. Podajemy liczbę czy cyfrę sefiry w kolejności schodzenia oraz w kolejności wchodzenia po drabinie jakubowej.

Kabaliści każdej z 10 sefir nadali nazwę i uznali, że razem tworzą one Drzewo Życia. W klasycznej postaci w kolejności schodzenie czy emanacji zawiera ono następujące sefiry:

1. Keter (Korona, hebr. כתר)
2. Chochma (Mądrość, hebr. חכמה)
3. Bina (Zrozumienie, hebr. בינה)
4. Chesed (Łaska, hebr. חסד)
5. Gewura (Srogość, hebr. גבורה)
6. Tiferet (Piękno, hebr. תיפארת)
7. Necach (Zwycięstwo, hebr. נצח)
8. Hod (Chwała, hebr.הוד)
9. Jesod (Fundament, hebr. יסוד)
10. Malchut (Królestwo, hebr. מלכות)

Drzewo Życia posiada trzy równoległe kolumny:

* prawą – żeńską, odpowiadającą zasadzie Rachamim (miłosierdzia)
* lewą – męska, odpowiadającą zasadzie Din (sądu)
* środkową, która jest ścieżką równowagi i harmonii połączenia lewej i prawej linii
Symbolizują one drogę prowadzenia Wyższego Światła od Keter, który oznacza obecność Boga w świecie, do Malchut, będącą symbolem stworzenia, a z drugiej strony – symbolizują one kolejne etapy wzrostu duszy od Malchut (stanu zepsucia) do stanu Keter (stanu świętości). Drzewo Życia jest mistycznym organizmem, który odpowiada całości bytu. Według kabały kolejne sefiry stanowią kolejne stopnie wyższej boskiej emanacji i przesyłają je niżej za pomocą dwudziestu dwóch ścieżek spinających całe Drzewo. Najniższa z nich odbija blask i zawraca go z powrotem do sfiry Keter.

Czasami pojawia się jedenasta sefira – Daat (Wiedza, hebr. דעת) – jest ona niezależną emanacją, mediuje między Chochmą i Biną. Oznacza wejście sefirot w wyższy stan (gadlut), nabycia przez nie rozumu (mochin), który pochodzi od sefiry Keter. Jedenasta sefira to poziom posłańca Bożego, zstąpienie wysłannika czy proroka, także stan bardzo mistycznego uniesienia duchowego. Liczba 11 odpowiednio do do jedenastej sefiry posiada swoją szczególną interpretację, podobnie jak inne liczby podwójne: 22, 33, 44 itd.

Keter czyli „korona” to Sefira wszechobecnej, niezgłębionej, pierwotnej Woli Boskiej, Praprzyczyna, powód stworzenia, w którym ujawnia się dobro wszechrzeczy. Keter to Sefira ducha, to czysty duch. Domeną Keter jest głowa, jej wnętrze, część zewnętrzna i otaczająca ją przestrzeń. Jej barwą jest biel, a symbolem swastyka. W człowieku Sefira Keter reprezentuje pragnienie i dążenie do doskonałości i perfekcji, oryginalności i kreatywności, duchowości i pogardy dla materializmu; oznacza pełną miłości wolę dawania bez ograniczeń, nieskończone miłosierdzie i przebaczenie, a także wiedzę. Dusza Sefira Keter cierpi niepomiernie, jeżeli ciało działa przeciwko tym cnotom. Z Sefirą Keter nie wiążą się żadne fizyczne warunki, ponieważ jest ona sferą na wskroś duchową, stanowiącą o doskonałym stanie zdrowia.

Sefira Keter powstawała wraz z narodzeniem się boskiego światła, które przed stworzeniem (Genesis) wypełniało cały wszechświat wieczystą dobrocią Boga. Pierwsza Sefira powstała z boskiego pragnienia posiadania czegoś, czym Bóg mógłby się dzielić swą nieskończoną dobrocią; czegoś, co zechciałoby przyjąć światło, ponieważ w światach duchowych nic nie da się osiągnąć siłą. Tak więc Bóg stworzył we wszechświecie miejsce, gdzie światło nie docierało, a przestrzeń ta stała się pierwszym naczyniem, pierwszą rzeczą, która miała początek, a więc także i koniec. Keter jest pierwszą sferą stworzoną z nicości. Później już nic nie powstawało z próżni Keter istnieje zarówno w świecie duchowym, jak i w świecie materialnym.

Powiada się, że w pewnym momencie Keter zapragnęła podzielić się światłem spływającym weń bez ograniczeń, a była wówczas jedynym naczyniem we wszechświecie, a więc nie miała nic, z czym mogła się tym światłem dzielić. Ponieważ nie mogła tworzyć i przekazywać światła dalej, Keter pogrążyła się w bezgranicznym cierpieniu niczym ktoś, kto otrzymuje wiele, ale nie daje nic. Zamknęła się w sobie i nie chciała przyjmować darowanego jej światła. Nazywa się to „Rozbiciem naczyń”. Pozbawioną światła Keter ogarnęło ogromne pragnienie, porównywalne z pragnieniem odczuwanym przez człowieka łaknącego kropli wody. Potrzeba przyjmowania światła stała się stokroć większa niż wcześniej. Tak ogromna potrzeba nie mogła istnieć w bezpośredniej bliskości nieskończoności, dlatego Keter została odsunięta od Boga, a to doprowadziło do powstania nowych naczyń odbierających boskie światło. Proces ten powtarza się w każdym kolejnym naczyniu, które najpierw czuje wypełniające je światło, a potem rodzi się w nim pragnienie dzielenia się nim z innymi pragnienie tak silne, że odmawia przyjmowania światła, dopóki nie może go dawać. Keter jest archetypem ludzkości, naszym początkiem i korzeniami, najprostszym i najbardziej pierwotnym ze stanów. Z tego powodu czasem zwie się tę sferę Ejn, czyli nicością.

Chochma to mądrość, sfera leżąca na Drzewie Życia poniżej Keter. Chochma jest początkiem związanej z wolą duchową mądrości, która była, jest i będzie. Jej barwa jako pierwsza wyłoniła się z czerni; dla niektórych jest szara, dla innych niebieska. Chochmę symbolizują spodnie szaty. Zajmuje miejsce w prawej półkuli mózgu i wywiera wpływ na inteligencją, analityczne podejście i inwencję. Sefira Chochma oznacza odkrycia naukowe i wynalazki, a także żywe usposobienie, szlachetność, finezję i czystość, myśl i pragnienie dzielenia się z innymi. Mądrość nie zawsze jednak gwarantuje inteligencję, dlatego Sefira Chochma ma związek z chorobami takimi jak obłęd, obsesja i depresja, a także z fałszywym proroctwem. Mimo to jej aspekty pozytywne dają szansę fizycznej i duchowej odnowy.

Chochma powstała z Keter jako pierwszy twór, który narodził się z czegoś innego niż próżnia. Stąd zajmuje tak wysoką pozycję i jest tak czysta, że nie sięga jej żadna istota fizyczna. Sefira Chochma to wciąż nie Stworzenie, a jedynie pragnienie stworzenia, odkrywania i przyjmowania boskiego światła. Jako początek stworzenia, zwana jest Jesz. Chochma jest jednym z korzeni stworzenia, Ojcem Se fi rot, który stale odnawia wszystko, co istnieje poprzez związek z drugim filarem, Sefira Bina, która z jednej strony przyjmuje boskie światło Keter, a z drugiej rzuca światło na pozostałe Sefirot.

Bina oznacza rozum. Na Drzewie Życia Bina Matka Sefirot znajduje się „poniżej” Chochmy, a w ciele człowieka leży w lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za intuicję, uczucia i wyobraźnię artystyczną.Bina jest Sefira Matką, ponieważ właśnie tu zachodzi proces stworzenia, nade wszystko stworzenia i odkrywania boskiego światła. Istnienie tego naczynia ma sens tylko o tyle, o ile przyjmuje ono światło. Ten element samopoświęcenia w Sefirze Bina pozwala światłu boskiemu przyświecać aktowi stworzenia, realizowania potencjalnego bogactwa Chochmy. Tak jak Keter jest Sefirą Woli, a Chochma Sefirą Idei, tak Bina jest Sefirą Wykonania.

Jej kolorem jest zieleń traw, a symbolem wierzchnie szaty. U człowieka Bina uosabia kreatywność, płodność i wyrażanie uczuć, wolę tworzenia, wywierania wpływu, determinację i bezkompromisowość, samopoświęcenie i altruizm. Jednocześnie zrozumienie jest początkiem wszelkiego kojenia i leczenia, a więc bogaci w Bina wiedzą, że ferując surowe wyroki człowiek winien szukać pocieszenia u Boga. W sensie fizycznym Bina ma wpływ z jednej strony na odnową i szybkie gojenie się ran, a z drugiej, negatywnej strony, na siłę przeciwną stworzeniu.

Chesed oznacza „łaskę”, „miłość” i „miłosierdzie”: miłość pomiędzy istotami ludzkimi i czystą miłość do Boga, która każdą istotę ludzką przybliża do boskiego światła. Na Drzewie Życia Chesed leży „poniżej” Bina i rozpoczyna nowy cykl Sefirot opatrzności, wykraczających poza czysty duch. Skutki działania Chesed są odczuwalne we wszystkim, co jest białe. Jej rozliczne działania we wszechświecie mają związek z boską łaską i miłością, a zatem ze zbliżeniem do Bina, ponieważ miłość prowadzi do zrozumienia Chesed jednocześnie rządzi znajdującą się niżej Sefirą Gewura, gdyż miłością łagodzi sprawiedliwe wyroki. Chesed uczy nas miłować Boga bezgranicznie i bez reszty. Kolorem Chesed jest biel, a symbolem berło. W ciele człowieka Chesed ma swoją siedzibę w prawym barku i prawym ramieniu, którym wykonujemy czynności i którym dzielimy się. Związana jest z niedzielą.

U człowieka Chesed jest Sefirą wyrozumiałości i dawania, sprawiedliwości i uczciwości, pokory, dobrych uczynków i lojalności. Otacza miłością ludzi i miejsca, dba o spokojny dom, pokój i płodność. Ci, którzy mogą się poszczycić Sefirą Chesed, odnoszą sukcesy w mediacji i rokowaniach, a bogactwo duchowe jak i materialne znajdują zawsze wtedy, kiedy zwracają się ku najszlachetniejszym sprawom, pokonując niebezpieczeństwa i wykorzystując całą swą energię. Z fizycznego punktu widzenia Chesed ma związek z porodem i zdrowiem dzieci, szybkim gojeniem się ran i rekonwalescencją oraz ze spokojem ducha. Powiada się, że Sefirą Chesed ma związek z pierwiastkiem męskim Drzewa Życia, jako że kiedyś przepełniała duszę Abrahama, który nawet w obliczu zła zachowywał miłosierdzie i miłość. Ponieważ Abraham odkrył duchową moc Chesed, będącą nasieniem, z którego zrodziła się cała miłość, dlatego stał się sam nasieniem, z którego powstał Izrael.

Gcwura oznacza „potęgę”, chociaż jej prawdziwy sens jest bliższy wydawaniu surowych wyroków. Gewura jest przede wszystkim Sefirą energii negatywnej, palącą stroną boskiego światła, gniewu bożego, skierowanego przeciwko człowiekowi, siłą rodzącą konflikty i siejącą zniszczenie, a nawet rozrzedzenie strumienia światła, źródłem wyroków, których nie łagodzi żadna litość. Jako że wiąże się z konfliktem i niezgodą, Gewura uwydatnia stworzone przez Boga różnice pomiędzy jego dziećmi. Gewura reprezentuje odwagę, upór i pychę, złość, czasem okrucieństwo i krwiożerczość, nienawiść i zawiść. Zawiera w sobie również wiele innych negatywnych cech, takich jak zepsucie, krzywoprzysięstwo i zdradę, połączone z porywczym usposobieniem i odrobiną lubieżności. Przez nią w człowieku budzi się pragnienie gromadzenia dóbr materialnych i luksusu. Z drugiej strony jednak oznacza bezwzględną sprawiedliwość. Pod względem fizycznym może mieć związek z uleganiem nałogom Mimo wszystko, człowiek znajdujący się pod jej wpływem, o ile nauczy się panować nad wybuchami wściekłości, nie jest niebezpieczny dla otoczenia.

Jak łatwo się domyślić, kolorem Gewura jest czerwień, a to ze względu na ścisły związek z tajemnicą nieodpartej mocy ognia. Jej symbolem jest włócznia, a dniem tygodnia poniedziałek. Gewura ma swą siedzibę w lewym ramieniu i lewym boku, uważanymi za nieczyste. W Sefirze Gewura tkwi źródło duszy Izaaka, którego przez całe życie prześladowało surowe prawo: ofiarowany przez własnego ojca na całopalenie, cudem uniknął śmierci, oszukany przez synów, na starość ślepy. Jednak konsekwentnie zwalczał moc wyroku, starając się zrównoważyć energię duchową Gewura łagodzącym wpływem przebaczenia. Jego walka wydała owoce w Tiferet, następnej po Gewura Sefirze, a także w jego własnym synu Jakubie, którego dusza powstała w Tiferet.

Sefira Tiferet, czyli „chwała”, stanowi ostatnią strefę przed stworzeniem naszego niedoskonałego świata materialnego. Jako taka, zajmuje pozycję „niższą” w stosunku do Gewura, która na Drzewie Życia znajduje się „powyżej”. Niektórzy uważają Tiferet za strukturę, w której tkwi sześć Sefirot: Chesed, Gewura, Tiferet, Necach, Hod Uesod. Rolą tych sześciu „motorów” stworzenia jest przytłumienie i rozproszenie boskiego światła, tak aby jego czysta chwała i moc nie zniszczyły świata materialnego. Odkrywa ona przed nami całą chwałę wszelkiego boskiego stworzenia.

Podczas gdy łaska Chesed łagodzi sprawiedliwe wyroki, Tiferet łączy sprawiedliwość z miłością. Mówi się, że pierwotnie Bóg stworzył świat, który był samą miłością i samą łagodnością, ale taki świat nie mógł trwać, ponieważ nic nie może być pełne miłości i prawości bez sprawiedliwości. Zatem Bóg stworzył świat, który był samą sprawiedliwością, ale ten też nie mógł trwać, ponieważ sprawiedliwość bez litości jest czystym okrucieństwem. Na koniec więc Bóg stworzył nasz nowy świat i oddał go we władanie Sefirze Tiferet, czyli połączonej sprawiedliwości i miłości. Tiferet oznacza także piękno i studiowanie Tory. Ponieważ łączy sprawiedliwość z miłością, jest też połączeniem czerwieni i bieli, ognia i wody. Poprzez związek Tiferet z Sefirą Malchut powstają dusze.

Tiferet ma swoją siedzibę w tułowiu, leży więc w samym środku ciała i Drzewa Życia i połączona jest ze wszystkimi Sefirot. Jej kolorem jest zieleń kamieni szlachetnych, dniem wtorek, a symbolem drabina. W człowieku Tiferet jest pięknem, odkrywaniem i wiedzą o tajemnicach zarówno wzniosłych jak i przyziemnych, jest honorem i szczodrością. Ci, którzy znaleźli się pod jej wpływem, mają dobrych przyjaciół, cieszą się sukcesami finansowymi, a nawet czymś, co wskazuje na boskie błogosławieństwo. Potrafią radzić sobie z wrogami, ale z drugiej strony łatwo zyskują sobie nieprzyjaciół. Ich ciału i duszy podobno dobrze służy wegetarianizm. Ucieleśnieniem Tiferet jest Jakub, łączący w sobie łaskę Abrahama z surowym wyrokiem wydanym na Izaaka. Tworzy on pomost pomiędzy nimi, a sam staje się jedną pełną istotą ludzką.

Necach znaczy „wieczność”, lub, częściej *„triumf”. Przypomina o tym, że będzie, co nam pisane, że ostatecznie zatriumfuje wola boska. Leżąca „poniżej” Sefirot boskiego sądu, łaski i ich równowagi, Necach jest pierwszym z trzech Sefirot „tego co istnieje”, „tego, co jest”, a więc jest bliżej świata materialnego. Necach mieści się w prawej, silniejszej nodze. Jej symbolem jest pas, a dniem środa. Nie przypisuje się jej żadnej z barw. Duszę znajdującą się pod działaniem Necach. charakteryzuje determinacja i przedsiębiorczość, moc zasianego ziarna, dążenie do celu, radość życia i czerpanie zeń przyjemności. Spokój czerpie ze świadomości własnej siły, sukcesu u wybranego lub wybranki, płodności, piękna i wdzięku. Pod względem fizycznym Necach wiąże się z potencją seksualną i płodzeniem licznego potomstwa, a także zdrową radością życia. Pozytywną energię prawej strony ciała Necach przekazuje z wyżyn czysto boskich do świata materialnego. Tak jak w przypadku proroka Mojżesza o duszy pochodzącej z Necach, który z Góry Synaj przyniósł ludziom od Boga Torę.

Hod, co znaczy „splendor”, jest początkiem ostatniego odcinka pokonywanej przez boskie światło drogi do świata materialnego. W splendorze objawia się w świecie materialnym całe piękno dane od Boga. Wprawdzie Hod ma swą siedzibę po lewej stronie ciała, przyciągającej energię negatywną, ale stanowi to jedynie dowód na to, że nawet to, co może się wydać negatywne i złe, w ostatecznym rozrachunku jest częścią boskiego planu ożywiania piękna stworzenia. Miejsce Sefiry Hod znajduje się w lewej nodze. Jej symbolem są gusła i czary, kolorem pomarańczowy, a dniem czwartek. Hod to Myśl wyłaniająca się z Pamięci, czyli Sefiry Jesod.

Osobnicy, u których przeważa pierwiastek Hod, potrafią pięknie się wyrażać i modlić, wiedzą, jak uczyć, rządzić i zapobiegać zatargom pomiędzy ludźmi. Są z nich doskonali doradcy, pisarze i artyści ze skłonnością do posługiwania się piękną frazą. Propagują miłość i przeciwdziałają złym zamiarom Z fizycznego punktu widzenia często dokucza im katar i mają skłonność do napadów złości, po których następuje wyciszenie. Hod objawiła się w duszy brata Mojżeszowego Aarona, nauczyciela i mediatora ludu Izraela, który nie ustawał w wysiłkach naprawiania wszelkiego zła, będącego skutkiem działania energii lewej strony ciała. Nauczał, jak miłować szczerze, jak modlić się z całego serca, głosił pokój między wszystkimi ludźmi na ziemi.

Jesod to ostatnia Sefira boskości, a nazwa ta oznacza „podstawę”. Jesod jest ostatnim odcinkiem pokonywanej przez boskie światło drogi ku naszemu światu i jest to jedyna jego funkcja, która bynajmniej nie jest pozbawiona znaczenia. Jesod jest regulatorem i bramą, jest nasieniem mężczyzny łączącym się z żeńskim światem materialnym, gdzie poprzez kontakt z ostatnią, ziemską Sefirą Malchut rodzą się ludzkie dusze. Człowiek znajdujący się pod wpływem Jesod jest niczym kanał, którym błogosławieństwa i dobrobyt płyną ku innym, jest symbolem prawości i dobrych znaków. Lubi towarzystwo innych ludzi, dużo podróżuje, ustępuje przed siłą wyższą i potrafi rządzić. Jednak często staje się zależny od łaski boskiej i angażuje się w konflikty. Z fizycznego punktu widzenia Jesod odnosi się do ust czystość myśli daje zdrowie, podczas gdy podstęp i złe słowa wiodą do choroby.

Kontakt z Jesod przypomina nam o tym, że Bóg jest na stałe związany ze wszystkimi Jego stworzeniami, których nic nie może od Niego oddzielić. Stąd Jesod jest celem wszelkich poszukiwań duchowych i mistycznych. Jesod ma swoją siedzibę w genitaliach, skąd pochodzi cała materialna część nowego życia. Jego dniem jest piątek, kolorem purpura, a symbolem sandały, kojarzone z podróżą. W tej Sefirze zrodziła się dusza Józefa, który z bożą pomocą potrafił odczytywać sny, dzięki czemu ludy Egiptu przetrwały lata głodu.

Ostatnia Sefira, Malchut, to „królestwo”, które nie należy już do wyższego poziomu istnienia ani miejsca. Malchut jest Sefirą świata materialnego, w którym żyją wszelkie boskie stworzenia. Ostatecznie boska światłość trafia na płaszczyznę materialną, przejawiając się wewnętrznym ogniem, które daje życie wszelkiemu stworzeniu. Boskiego światła nie możemy zobaczyć, ale odczuwamy jego obecność w samym życiu. Boski majestat przejawia się najpełniej w Sefira Malchut, w życiu. Wszystkie Sefirot znajdujące się powyżej Malchut zarówno przyjmują, jak i dają światło z samej swej natury pełnią funkcję kanałów, którymi światło trafia do Malchut. Dlatego też należą one bardziej do świata duchowego niż do świata materialnego. Im bliżej Malchut, tym stają się gęstsze i bardziej materialne, a najgęstszym z nich jest Malchut.

W naszym świecie materialnym potrzeba przyjmowania światła osiąga swe apogeum, ponieważ skupia się tam całe światło przepływające przez wszystkie wyższe Sefiroty. Światłość spływa na nas za sprawą łaski boskiej. Żeby uniknąć tego, co stało się z Keter na samym jej początku tzn. pozbawienia światła, którego, jak sami czujemy, nie jesteśmy warci człowiek pra¬cując w tej Sefirze nad spełnianiem dobrych uczynków i oczyszczeniem duszy. A zatem to, co otrzymuje w drodze laski staje się jego prawem, prawem człowieka sprawiedliwego do boskiej światłości. Tylko tu dusza może się oczyścić, a to za sprawą naszych nieustających dążeń ku światłu i ku temu, żeby dawać, a nie tylko brać. Tylko w Malchut ludzka dusza może rozpocząć podróż w drugą stronę – do wyższego świata.

Malchut czy Malkhut jest jednocześnie duchowością w obrębie fizyczności – boską obecnością w sercu każdego człowieka. Szechina to żeński pierwiastek Malchut, żeńska twarz Boga, pokój i czystość religijna, wyniesienie na duchowe wyżyny. Duszą uosabiającą Malchut była dusza króla Dawida. Jej symbolem jest Gwiazda Dawida, a dniem sobota, dzień, w którym Bóg odpoczywał po trudach stworzenia świata materialnego. Malchut symbolizuje pełny okrąg, a jej kolorami są rozmaite barwy: czerń, zieleń, czerwień, błękit. W ciele człowieka ma ona swoją siedzibę w stopach, które wiążą człowieka z ziemią. Malchut łączy w sobie rozmaite cechy i nie ma żadnego konkretnego wpływu na charakter człowieka.

Drzewo Życia – Sefiroty – Gematria


NUMEROLOGIA KABALISTYCZNA – GEMATRIA

W filozofii kabalistycznej cyfry i litery mają swoją moc. Z chwilą narodzin każdy człowiek otrzymuje imię złożone z liter, z których każda zawiera własną energię i moc. Dotyczy to wyłącznie imion, a nie nazwisk, które narodziły się znacznie później i są tworami sztucznymi, często wywodzącymi się z nazwy zawodu lub rodzinnego miasta. Z drugiej strony moc liter tworzących imię ma wpływ na charakter jego nosiciela, podobnie jak na koloryt obrazu wpływają poszczególne pociągnięcia pędzlem, a na melodię poszczególne tony.

Imiona są także ściśle związane z Dziesięcioma Sefirot. Każdej literze przypisana jest określona wartość numeryczna, zatem po dodaniu tych cyfr otrzymujemy liczbę, która, jako wyobrażenie imienia, wpływa w sposób szczególny na naszą osobowość, cechy fizyczne i miejsce w świecie. Źródłem mocy liczb jest analogiczna moc liter. Liczby stanowią część języka, którym Bóg zwracał się do świata. Przekazał je nam po to, żeby człowiek mógł poznać tajemnicę stworzenia. liczba, która tworzy imię człowieka, informuje nas o tym, z której Sefiry pochodzi jego dusza, a w konsekwencji jakie są jego przymioty i wady. Dla określenia liczby w numerologii kabalistycznej języków odłacińskich musisz posłużyć się następującymi grupami podstawowych kształtów liter:

A, J, S mają wartość 1
B, K, T mają wartość 2
C, L, U mają wartość 3
D, M, V mają wartość 4
E, N, W mają wartość 5
F, O, X mają wartość 6
G, P, Y mają wartość 7
H, Q, Z mają wartość 8
I, R mają wartość 9

Dodaj poszczególne wartości liter tworzących twoje imię, następnie potraktuj każdą z tworzących ostateczną liczbę cyfr osobno i dodaj je do siebie. Jedynym wyjątkiem jest trzynastka, liczba wyjątkowa, której cyfr nie dodajemy do siebie. Załóżmy, że po dodaniu otrzymujesz liczbę dwucyfrową. Dodawaj je do siebie, aż otrzymasz jednocyfrowy wynik:

8+6+5+4 = 23 = 2+3 = 5
1+9+2+6+4+3 a 25 = 2+5 = 7

Numerologia kabalistyczna alfabetu hebrajskiego

Podstawowe znaczenie cyfr liczb od 1 do 10 oraz 13 i 26

1

Jeden to całość i wyjątkowość, cechy przywódcze, sukces, odwaga i pewność siebie, optymizm i oryginalność, odkryte tajemnice, kariera, zamknięty krąg.
Ma związek z Sefirą Keter, Lwem zodiakalnymi księżycem. Jedynkę reprezentuje jeden punkt niełączący się z żadnym innym jest jedyną całością, kompletną samą w sobie.
Po stronie negatywów, jeśli człowiek, którego liczbą jest jeden, nie wykorzysta swojej energii w sposób właściwy, stanie się manipulującym innymi egoistą, zabraknie mu cierpliwości i pewności siebie. Żeby do tego nie dopuścić, musi stale pamiętać o własnych uczynkach, a wtedy nie nastąpi zachwianie równowagi.

2

Dwa wiąże się z Sefirą Chochma, a więc wrażliwością i łagodnością, delikatnym pięknem, kobiecą siłą i zdolnościami dyplomatycznymi, ale tak że z wahaniem i brakiem pewności siebie.
Dwa jest bliskie Rakowi zodiakalnemu i, poprzez żeńskie wpływy, planecie Wenus.
Dwa to linia przeciągnięta pomiędzy dwoma punktami, a więc łączy się z umiejętnościami mediacyjnymi. Mądrość to umiejętność dostrzeżenia obu stron tego samego medalu, a o dzieleniu się może być mowa tylko wtedy, kiedy jest obok nas druga istota, z którą możemy się dzielić.
Negatywny wpływ tej liczby odczuwa się jak o stary niepokój, brak równowagi emocjonalnej, psychicznej i fizycznej, niczym nieusprawiedliwione lęki i zwykłą apatię.

3

Trzy symbolizuje myślenie praktyczne, żywioły powietrza, wody i ognia, inteligencję, talent muzyczny i plastyczny, a także panowanie nad namiętnościami, optymizm, dawanie, niezależność i bogactwo.
Trzy ma związek z planeta Jowisz i zodiakalnym Strzelcem, nie mówiąc o Sefirze Bina, źródle wszystkich talentów twórczych. Symbolem tej liczby jest trójkąt.
Przy niewłaściwym wykorzystaniu energii negatywne wpływy tej liczby to egoizm, chłód, smutek i nerwowość, jak również skłonność do hazardu.

4

Cztery oznacza korzenie duchowe, silne przywiązanie do domu rodzinnego i środowiska, umiłowanie pracy, determinację i oryginalność, silna wolę, perfekcjonizm i umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami.
Liczba ta odnosi się do Sefiry Chesed, planety Uran i zodiakalnego Wodnika. Symbolem jej jest kwadrat, podstawowy znak stabilności i siły, porządku i dobrej organizacji.
Jej stroną pozytywną jest sukces, natomiast po stronie negatywów mamy niepowodzenie, porywczość, upór, buntowniczość i brak wiary.

5

Pięć ma związek z Sefirą Gewura, symbolem stworzenia, sądu, wiary w zmysły, podróży i handlu, niezależności, zmysłowości, odwagi i niechęci do rutyny.
Pięć znajduje się pod wpływem planety Merkury i zodiakalnych Bliźniąt. Przedstawiane jest jako pięciokąt, który jednocześnie symbolizuje pięć kończyn potrzebnych człowiekowi wżyciu: pary nóg do podróżowania, pary rąk do pracy oraz głowy do odczuwania i rozumowania.
Po stronie negatywów, o czym powinien wiedzieć każdy spod Gewura, trzy oznacza brak odpowiedzialności, skłonność do oszustw, plotek i oszczerstw, zgorzknienie i pesymizm, brak sumienia i płytkość umysłu.

6

Sześć symbolizuje łaskę i piękno, zdrowie, dom i rodzinę, miłość i przyjaźń, zasady, spokój, rozwój, dawanie i branie oraz szacunek dla bliźniego.
Sześć znajduje się pod wpływem zodiakalnej Wagi, Sefiry Tiferet i planety Wenus. Jego symbolem jest Gwiazda Dawida, czyli podwójny trójkąt ze szczytem w duchu, a podstawą w człowieku jak przystoi Sefirze leżącej w samym sercu Drzewa Życia.
Liczba ta ma niewiele negatywów, przede wszystkim ograniczenie umysłowe, zawiść i kłótliwość.

7

Siedem to liczba magiczna, bo tydzień ma siedem  dni i jest siedem Sefirot od początku do końca stworzenia.
Siedem ma związek z Sefirą Necach, symbolizuje myślenie abstrakcyjne, mistycyzm, zrozumienie i całą sferę duchową, małżeństwo i partnerstwo, ale także samotność, poświęcenie, spokój wewnętrzny i wielką wrażliwość. Siedem zawiera w sobie sprzeczności, a więc jest cyfrą tajemniczą.
Znajduje się pod wpływem zodiakalnych Ryb i planety Neptun. Jego znakiem jest Pieczęć Salomona, czyli Gwiazda Dawida z zaznaczonym w środku punktem, który symbolizuje duszę.
Po stronie negatywów siedem wiąże się z eskapizmem i obżarstwem.

8

Osiem zawiera w sobie połączenie duchowości i materializmu, życia i śmierci trwałości gatunku ludzkiego, a także myślenia o rzeczach wielkich, autorytetu i odpowiedzialności, determinacji, nastawienia pozytywnego i ambicji.
Znajduje się pod wpływem Sefiry Hod, Saturnai zodiakalnego Koziorożca. Jej symbolem jest sześcian. Negatywna energia tej liczby może skutkować brakiem motywacji, chciwością, brakiem niezależności i odpowiedzialności, płytkością i skłonnością do wydawania nazbyt surowych sądów.

9

Dziewięć, liczba miesięcy, jakie muszą upłynąć od poczęcia do porodu, symbolizuje wszystko, co dobre na tym świecie: sprawiedliwość, umiejętność wybaczania, dobroć, łagodność, chęć niesienia pomocy, prawdziwe zasady i tolerancję, a także żywą wyobraźnię, podróże i umiejętność abstrakcyjnego myślenia.
Wiąże się jednak również z pewnymi wadami, takimi jak egoizm, skłonność do manipulacji, złośliwość związana z zawiścią i zazdrością, chciwość.
Symbolem tej liczby jest potrójna triada – trzy razy trzy równa się dziewięć.
Dziewięć ma związek z Sefirą Jesod, ostatnim kanałem światła, z planetą Mars i ze zodiakalnym Baranem.

10

Dziesięć jest nie liczbą, bo 1+0 = 1, a więc oznacza powrót to liczby jeden i zamyka cały cykl od Keter to Malchut, od Boga do stworzenia.

13

Trzynaście – w żydowskim mistycyzmie, jak i w chrześcijaństwie jest liczbą wyjątkową, z różnicą, że w chrześcijaństwie zapowiada nieszczęście, a w numerologii kabalistycznej symbolizuje miłość i jedność. Człowiek, którego kabalistyczna .liczbą jest 13, będzie rozdawał swe bogactwa innym, nie oczekując niczego w zamian.

26

W geometrii od strony duchowej najważnieszą liczbą jest 26, czyli liczba Boga, liczba imienia Boga, JHWH, zwaną liczbą boskości, ponadto nie zapominajmy, że 26 ma ważny status w kabalistycznej numerologii.

Prawidłowy alfabet numerologiczny dla liter łacińskich

ASTROLOGIA KABALISTYCZNA

W żydowskim mistycyzmie, w przeciwieństwie do zwykłej astrologii, losem człowieka nie rządzą gwiazdy i ciała niebieskie. Przeciwnie, to wyższe Sefirot i światy duchowe wywierają wpływ zarówno na człowieka, jak i na ruchy ciał niebieskich. Ludzki los znajduje odbicie w gwiazdach, ale nie jest przez nie określany.
Kalendarz żydowski opiera się na ruchach Słońca i Księżyca, a więc inaczej niż w innych religiach monoteistycznych. Stąd kabalistyczne podejście do astrologii jest pełniejsze i szersze.
Początki kabalistycznej astrologu sięgają podobno czasów Abrahama, który tajemną wiedzę o obcowaniu z Sefirot i obserwowaniu gwiazd otrzymał od samego Boga. Tą wiedzą Abraham podzielił się ze swym synem Izaakiem, który dalej przekazał ją Jakubowi, który z kolei przekazał ją wszystkim swoim synom i dwunastu plemionom Izraela.

Według Kabały, wpływ siedmiu niższych Sefirot odczuwamy poprzez siedem ciał niebieskich: Księżyc, Słońce, Wenus, Marsa, Merkurego, Saturna i Jowisza, które z kolei wywierają wpływ na siedem znaków zodiaku. Każda planeta rządzi dwoma znakami, a Słońce i Księżyc po jednym. Znaki zodiaku związane są jednocześnie z czterema żywiołami: ziemią, powietrzem, ogniem i wodą, tak samo jak w zwykłej astrologii.

Księżyc
Na Księżyc wpływ wywierają Sefirot Malchut i Bina, a także Nocach. Urodzeni pod tym wpływem są przebiegli i sprytni, czasem niezdecydowani, skłaniają się ku zmianom i rewolucjom, szybkiemu wzrostowi, ale równie szybkiemu więdnięciu. Po stronie negatywów bywają czasem marzycielscy, dalecy od spraw dnia codziennego. Księżyc wpływa szczególnie mocno na kobiety.
Księżyc jest symbolem cyklu przyrody, śmierci i odnowy, odpływu i przypływu. Ma więc podwójną naturę: łączy zgniliznę i ohydę, zamieranie i niedostatek z pięknem, dobrocią, łaską, sztuką i płodnością. Jest też planetą obrony i pogańskich guseł.
Księżyc działa na wzrok, płuca i gardło, na łono i lewą część ciała. Powoduje niepokój, zmiany nastroju, czasem zmęczenie i silne odbieranie bodźców zmysłowych.

Słońce
Na Słońce działa Sefira Tiferet oraz, w mniejszym stopniu, Sefira Hod. Słońce odpowiada za światło i duch, łaskę bożą i człowieka. Zajmuje miejsce w samym środku innych planet, jest więc znakiem zarówno sądu jak i łaski, życia jak i śmierci ponieważ zależnie od tego, jaki zrobi użytek ze swej energii, daje Ziemi światło, ale może też ją spalić.
Urodzeni pod Słońcem mają jasny umysł i serce, są prawdomówni, mądrzy, wykształceni i łaskawi. Spełniają dobre uczynki, zawsze mówią to, co myślą, gdyż kochają wiedzę. Wielu z nich to urodzeni przywódcy, którym pisana jest wielkość. Ze Słońca są królowie, monarszy honor i splendor, umiejętność radzenia sobie z wrogami, cnota dzielenia się z innymi, umiłowanie przyrody i jej mądrości. Po stronie negatywów urodzeni pod tą gwiazdą popełniają błędy w sprawach finansowych, łatwo się poddają i bywają zbyt dumni.
Słońce działa na serce, prawe oko, mózg, arterie i prawą stronę ciała, oraz na wszystkie choroby mające swe źródło w jamie ustnej. Na urodzonych pod tą gwiazdą kojący wpływ mają kryształy i drogie kamienie. Są oni zwykle zdrowi, rzadko zapadają na choroby, a wówczas szybko powracają do zdrowia.

Merkury
Merkury znajduje się pod wpływem Sefira Chesed, a także Sefirot Tiferet i Jesod. Jest planetą pozytywną, miłą dla ducha, reprezentującą przede wszystkim świat logicznej myśli. Urodzeni pod znakiem Merkurego posiadają duże zdolności wypowiedzi ustnej i na piśmie. Są sprytni, lubią intrygi, ale jednocześnie chętnie udzielają dobrych rad, jako że należą do ludzi zrównoważonych i rozważnych. Są dobrymi artystami, mają zdolności językowe i negocjacyjne, odznaczają się inicjatywą i determinacją, lubią podróżować. Mają żyłkę do handlu i raczej nie grozi im bieda. Z drugiej strony przejawiają porywczość, skłonność do kłótni i bójek.
Merkury ma wpływ na jeżyk i usta, wiązadła, czasem na krążenie krwi, a także na mięśnie. Wiąże się z niektórymi stanami psychicznymi, na przykład depresją. Urodzeni pod jego wpływem są szczupłej budowy ciała i słabi psychicznie, co często udaje się im zwalczyć.

Wenus
Na Wenus wpływa Sefira Chesed. Wenus jest planetą rządzącą popędem płciowym, kierowanym ku miłości czystej oraz woli powoływania nowego życia. Urodzeni pod tą gwiazdą są pełni radości, beztroscy, kochają życie, zabawę i muzykę, z pogodą przyjmują przeciwności losu. Nigdy nie mają kłopotów finansowych, ponieważ żądza pieniądza nie leży w ich naturze; kochają bliźniego, potrafią działać wyjątkowo dyplomatycznie, równoważą w sobie duchowość z materializmem.
Wenus jest planetą miłości i piękna, wzajemnego przyciągania, płodności, tworzenia, losu i równowagi, zdrowego ducha. Ma wpływ na wątrobę, nasienie mężczyzny i wszystkie krążące w organizmie płyny. Wiąże się z chorobami nerek i organów płciowych, a także płodnością i zmysłowością, nie mówiąc o odnowie fizycznej. Urodzeni pod znakiem Wenus są znakomitymi zielarzami.

Mars
Mars znajduje się przede wszystkim pod wpływem Sefira Necach, ale także Se fi rot Gewura i Chesed. Jest planetą ognia piekielnego, znakiem zepsucia i szkód symbolizujących zniszczenie i głód, wojnę, przelew krwi, współzawodnictwo, rozstanie i śmierć.
Urodzeni pod tą gwiazdą są uparci, potężni, wybuchowi, niewiele interesuje ich pokój, mądrość czy kult religijny. Mają ostre języki, bywają gwałtowni, często nie panują nad złością, odznaczają się bardzo silną wolę. Chcą walczyć i panować siłą, mają skłonność do napadów zazdrości i gniewu, prowadzących do nienawiści, czasami ulegają nałogom i pożądaniu, a bywa, że oddają się zbrodni.
Złe wpływy planety może złagodzić działanie Chesed, która kieruje wolę w stronę pozytywną: przyjacielskiego współzawodnictwa, dbania o przestrzeganie prawa, a czasem medycyny, zwłaszcza wszystkiego tego, co dotyczy krwi.
Mars obejmuje swym wpływem wiązadła, prawe nozdrze, nerki oraz narządy płciowe. Ma związek z gorączką, ospą, oparzeniami, paranoją i obłędem. Złość, jaką wywołuje w sercu, powoduje zachwianie równowagi psychicznej i fizycznej, prowadząc do panicznego strachu przed chorobą, czasem do opilstwa. Jednak urodzeni pod tą gwiazdą dobrze reagują na leczenie.

Jowisz
Ze swej natury Jowisz jest związany z Sefirot Hod Tiferet i Jcsod. Urodzeni pod tą gwiazdą są bogobojni, mądrzy, sprawiedliwi, bezstronni, a więc dają i zapewniają pokój i bezpieczeństwo. Mają łagodne serca i dusze, są pokorni i wierni, a mimo to budzą szacunek, potrafią mówić prawdę, cieszą się życiem. Posiadają rozległą wiedzę, potrafią dobrze wychowywać dzieci na ludzi sukcesu, a i sami, jeśli zajmują wyższe stanowiska, osiągają sukcesy.
Jowisz, największa z planet, jest symbolem pokoju, sprawiedliwości, swobody ciała i umysłu, długiego życia i płodności, jak również bogactw materialnych, poszukiwania tego, co cudowne i piękne, optymizmu, przygody, miłości i honoru.
Jowisz ma wpływ na wątrobę, lewe ucho i żebra, również na rozwój fizyczny dziecka i choroby krwi. Zawdzięczamy mu także dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, siłę i szybkie przychodzenie do zdrowia, czemu sprzyja również szafir.

Saturn
Saturn ma związek przede wszystkim z Sefira Jesod, ale także Sefirot Necach i Hod i wiąże się z integracją. W kabalistce uważa się go za planetę negatywną, działającą na tych, którzy mają trudności w uczeniu się, są często leniwi, długo nie zapominaj ą o urazach, a z drugiej strony żyją bardzo dostatnio, odznaczają się pesymizmem i podejrzliwością, pragną podporządkować sobie innych. Saturn symbolizuje żal, smutek i żałobę, zniszczenie i śmierć, niepokój i złe rady, pragnienie i głód. Z niego biorą się wszelkie niesnaski pomiędzy ludźmi małego ducha.
Ma jednak Saturn również stronę pozytywną, do której należy dyscyplina i determinacja, siła potrzebna, żeby znieść przeciwności losu. Według niektórych cierpienia spadające na człowieka za sprawą Saturna stanowią sprawdzian hartu ducha i są potrzebne, żeby oczyścić duszę, która musi je znosić.
Saturn ma wpływ na kości, woreczek żółciowy, pęcherz moczowy i prawe ucho, z którym wiążą się choroby przewlekłe, krwawienia, bóle nóg, szaleństwo i trąd, a także duża podatność na choroby. Powiada się, że wszystkim tym niebezpieczeństwom można zapobiec dobrymi uczynkami.

W Układzie Słonecznym są jeszcze trzy planety – Uran, Neptun i Pluton. Wszystkie one znajdują się pod wpływem wyższych Sefirot: Keter, Chochma i Bina, ale ze względu na ich znaczną odległość od Ziemi kabaliści nie przywiązują wagi do ich wpływu na nasze życie.

ZNAKI ZODIAKU
Gwiazdy rządzą znakami zodiaku, które również wpływają na człowieka, chociaż według kabalistów ich działanie nie jest tak wszechogarniające. Los jest zmienny, a dobre uczynki mogą odwrócić niepowodzenia. Człowiek urodzony pod jednym znakiem czasami przejawia cechy kogoś urodzonego pod innym znakiem.

Zgodnie z kabalistyką znaki zodiaku powstały wtedy, kiedy sześć dolnych Sefirot Chesed, Gewura, Tiferet, Necach, Hod i Jesod rzuciło swe światło na sześć planet: Saturna, Jowisza, Marsa, Wenus, Merkurego i Słońce. Z tego światła narodziło się sześć znaków. Samo światło odbite w drodze powrotnej do Sefirot stworzyło następnych sześć znaków.

Znaki zodiaku dzielą się na grupy przypisane czterem żywiołom: ogniowi, powietrzu, wodzie i ziemi. Moją one wpływ na tych, którzy się pod nimi urodzili, a w szczególności na ich stosunki z innymi ludźmi.

Znakami ognia są Baran, Lew i Strzelec. Urodzeni pod tymi znakami dobrze współżyją z tymi, którzy przyszli na świat pod jednym ze znaków powietrza (wiatrów):wspólnie tworzą szczęśliwe rodziny, bez trudu pokonują przeszkody i kochają się aż po grób. Z kolei znaki wody odgrywają rolę dominującą w związku, bo woda dusi ogień. W związkach ze znakami ziemi urodzonych i pod znakiem ognia czeka ciężkie życie. Związek dwóch |znaków ognia nie przetrwa szczęśliwie, ponieważ obie strony będą stale ze sobą rywalizować.

Baran
Urodzeni pod znakiem Barana są ludźmi godnymi, odważnymi, zdyscyplinowanymi, gotowymi zmierzyć się z każdym niebezpieczeństwem i zdolnymi je przetrwać, ale bywają też wybuchowi, a czasami próżni. Są atrakcyjni zewnętrznie, uczciwi, inteligentni, odznaczają się zdolnościami oratorskimi, lubią komenderować innymi, potrafią doskonale prowadzić pertraktacje. Charakteryzuje ich pewna tendencja do napadów złości i zazdrości, mniej są skłonni cieszyć się życiem i wybaczać, nie opuszcza ich dobry humor, bywają też egoistami. Niewielu ich kocha, ale wielu im zazdrości. Kobiety spod tego znaku są ufne i gadatliwe. Planetą urodzonych pod znakiem Barana jest Mars, a wpływ na nich wywiera Sefira Chesed. Baran jest znakiem głowy.

Lew
Lwy to ludzie silni, którym zwykle udaje się zdobyć stawę i pieniądze. Wyrastają z nich silni, pewni siebie przywódcy, śmiałkowie gotowi podjąć każdą próbę, a także ludzie szlachetni duchem i umysłem, których głos się liczy, a słowa przepaja szczerość. Lubią pracę, wykonują ją z oddaniem, czasem dla osiągnięcia celu podejmują wielkie ryzyko. Niewielu może im zagrozić, a prawie wszyscy szanują ich. Kobiety spod tego znaku lubią samotność, są cnotliwe i miłosierne, piękne i dumne. Urodzeni pod znakiem Lwa znajdują się pod wpływem Słońca, związanego z Sefirą Hod. Lew jest znakiem serca i grzbietu.

Strzelec
Tych, którzy urodzili się pod znakiem Strzelca czekają wżyciu wielkie przemiany, których skutkiem będą albo niepowodzenia albo ogromne, zwykle niespodziewane korzyści. Ponieważ lubią przygody i są ciekawi innych ludzi, w ich los wpisane są dalekie podróże, a na koniec czeka ich sukces. Strzelcy są łojami, gadatliwi i weseli, kochają życie, lubią dawać i dzielić się z innymi, pomagać bliźnim. Kochają pokój i potrafią godzić ludzi, posiadają dużą wiedzę, prowadzą uczciwe życie, umiejętnie przedstawiają swój punkt widzenia, lubią robić dobre wrażenie. Są cierpliwi, ale kiedy ich cierpliwość się wyczerpie, potrafią być też okrutni. Kobiety spod znaku Strzelca lubią ruch i zamęt, mają pełne wyrazu i uczucia spojrzenie, ale czasami popadają w depresję, odznaczają się skłonnością do niestałości psychicznej i zdrady małżeńskiej. Planetą urodzonych pod znakiem Strzelca jest Jowisz, a Sefirą Tiferet. Strzelec jest znakiem miednicy i wątroby.

Znaki ziemi to Byk, Panna i Koziorożec. Związek dwojga ludzi spod jednego z tych znaków źle wróży na przyszłość tak jak stała jest ziemia, tak i ich życie będzie pozbawione niespodzianek, a ponieważ ziemia przyjmuje ciała zmarłych, nad ich związkiem zawiśnie cień śmierci.

Byk
Byki są ludźmi sukcesu, mają miły głos i odznaczają się urodą i radością życia. Lubią śpiew i muzykę, a także towarzystwo przedstawicieli płci przeciwnej. Są łase na pochwały, zwykle żyją z pożytkiem dla innych. Mężczyźni są cierpliwi i łatwo sobie radzą z przeciwnościami losu, odznaczają się praktycznym podejściem do życia i mocno stąpają po ziemi. Są na tyle inteligentni, żeby osiągnąć wy tyczony cel, ale czasami przeszkadza im nadmierna pycha. Bywają też niepoważni i mają skłonność do zdrady. Kobiety lubią dostatek, ale do pełni szczęścia potrzebny jest im również element duchowości. Bywają przesądne. Planetą urodzonych pod znakiem byka jest Wenus, a Sefirą Gewura. Byk jest znakiem szyi i gardła.

Panna
Panna jest znakiem ludzi przebiegłych, którzy sprytem zdobywają sukces i zaszczyty. Maja dużo zdrowego rozsądku i znają drogę do powodzenia materialnego nawet w trudnych sytuacjach. To, co mają, wydają z zadowoleniem, bez większych wątpliwości i żalu. Panny obojga pici są dobre, uprzejme, ale zbyt wiele czasu poświęcają szczegółom i w związku z tym grzeszą nadmierną powagą. Mężczyźni charakteryzują się dokładnością i kompetencją, pracowitością i uporem, a także znacznym stopniem odpowiedzialności. Od innych wymagają perfekcji, są sceptyczni i wyjątkowo ostrożni. Kobiety są skromne i ciche, lubią podróże i długie spacery, nie mają wielu przyjaciółek. Znak Panny reprezentuje narządy wewnętrzne. Jego Sefirą jest Jesod, a planetą Księżyc.

Koziorożec
Koziorożec jest znakiem pracowitych i zdolnych, którzy, jeśli dopisze im szczęście, wszędzie znajdują bogactwo, a więc prowadzą dostatnie życie. Koziorożce cenią życie rodzinne, nawet wtedy, kiedy czasami nie traktują dobrze swoich najbliższych. Zrobią wszystko, co konieczne, żeby dopiąć celu, najczęściej ciężką pracą i praktycznym podejściem do życia. liczą się dla nich rutyna i pozory. Mężczyźni spod tego znaku bywają lubieżni. Planetą urodzonych pod znakiem Koziorożca jest Saturn, a Sefirą Necach. Koziorożec jest znakiem kolan, skóry i kości.

Znakami powietrza (wiatrów) są Bliźnięta, Waga i Wodnik. Urodzeni pod jednym z nich nie powinni wiązać się z urodzonymi pod znakami wody, jeśli chcą uniknąć starych kłótni i rękoczynów (podobnie zresztą jak w związku dwojga osób spod znaków powietrza, ponieważ każdego dnia wiatr wieje w innym kierunku). Nie najlepsze są także związki ze znakami ziemi, które wróżą ciężkie życie.

Bliźnięta
Urodzeni pod znakiem Bliźniąt są zgrabni, bystrzy i dowcipni, kochają mądrość. Wyrastają na dobrych kupców, a także nauczycieli. Potrafią przykuć uwagę innych i jasno się wypowiadać. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni spod tego znaku potrafią dużo i błyskotliwie mówić, ale bywają nerwowi i niestali. Łatwo się dostosowują i podchodzą do wszystkiego ze stoickim spokojem. Rzadko udaje im się wytrwać na drodze do wytyczonego celu, lubią niespodzianki i dużo podróżują* Planetą urodzonych pod znakiem Bliźniąt jest Merkury, a Sefirą Tiferet. Znak ten ma związek z ramionami i układem nerwowym.

Waga
Mężczyźni spod znaku Wagi są płodni, a kobiety wydają na świat dużo dzieci, które jednak często zapadają na zdrowiu. Wagi bywają tchórzliwe, często kłótliwe, ale w zasadzie są miłe, dobre i sprawiedliwe. Mężczyźni zachowują równowagę psychiczną, cenią sprawiedliwość, dobroć i sztukę. Są lubiani w towarzystwie, ponieważ charakteryzuje ich skromność i uprzejmość. Czasami wyglądają niechlujnie i tak jak artystom brak im praktycznego podejścia do życia. Wyrastają jednak na dobrych dyplomatów. Kobiety spod znaku Wagi są piękne, emanują ciepło i dobroć. Mają jasne, wesołe oczy i przynoszą mężom szczęście. Planetą urodzonych pod znakiem Wagi jest Wenus, a Sefirą Chesed. Znak ten ma związek z okolicą bioder.

Wodnik

Wodnik jest znakiem ludzi miłych, dobrych, zawsze skorych do pomocy, nawet wtedy, kiedy wiąże się to ze znacznym niebezpieczeństwem, na przykład groźbą więzienia. Są na ogół niezwykli. Mężczyźni mają tendencję zamykania się w sobie, zachowują się swobodnie, są zdolni do poświęceń, wrażliwi, pełni szacunku i uprzejmi. Posiadają wizję i wiarę, ale często ulegają wpływom i łatwo wpadają w stan euforii, a także wydają się dość naiwni. Kobiety łatwo zarabiają na życie, mają silne głosy i sporo charyzmy, ale często bywają zimne Planetą urodzonych pod znakiem Wodnika jest Saturn, a Sefirą Hod. Znak ten odnosi się do nóg i układu krwionośnego.

Znaki wody to Rak, Skorpion i Ryby. Urodzeni pod jednym z nich powinni wiązać się z urodzonymi pot! znakiem ziemi, ponieważ połączenie wody i ziemi jest symbolem i początkiem płodności, prowadź do sukcesu, silnych więzi rodzinnych i wielkiego bogactwa. Dwa znaki wody dorównują sobie pod każdym względem jeśli jeden znak kocha gorąca drugi odwzajemnia to uczucie, chociaż należy pamiętać, że ta wzajemność dotyczy także nienawiści

Rak
Urodzeni pod znakiem Raka są mądrzy, ale porywczy, czasem leniwi, łatwo popadają w melancholię, często ulegają zmiennym nastrojom. Potrafią tęsknić całym sercem, ale źle znoszą zmiany Przywiązują się do własnego domu i rodziny, zrobią wiele, żeby uszczęśliwić swoich najbliższych. Ich dobroć i uczynność sprawia, że potrafią zapanować nad negatywnymi odruchami i z niesnasek wychodzą zawsze zwycięsko. Zwykle są dobrze zorganizowani. Kobiety spod znaku Raka są piękne, nieśmiałe i bardzo kobiece, szybko odnajdują miłość i staju się obiektem zazdrości innych mężczyzn. Urodzeni pod znakiem Wagi znajdują się pod wpływem Księżyca. Ich znak reprezentuje klatkę piersiową i żołądek, a Sefirą jest Necach.

Skorpion
Urodzeni pod znakiem Skorpiona to kłótnicy i chimerycy. Początkowo odnoszą same niepowodzenia, ale z czasem dorabiają się majątku i zaczyna im się dobrze powodzić. Bywają podejrzliwi i zawistni.
Mężczyźni miewają sporą władzę, są ostrożni i godni zaufania, ale czasem źle sobie wybierają przyjaciół. Bywają mściwi i okrutni, dla osiągnięcia celu bez skrupułów posuwają się do kłamstwa. Są pożądliwi, lecz także odważni i uduchowieni. Kobiety niechętnie dzielą się swym majątkiem, ale w słowach są miłe, mają urzekający głos i spojrzenie. Planetą urodzonych pod znakiem Skorpiona jest Mars, a Sefirą Gewura. Znak Skorpiona ma związek z narządami płciowymi.

Ryby
Urodzeni pod znakiem Ryb są sprawiedliwi, godni zaufania, uczciwi, uczynni, pomagają wszystkim i przynoszą ulgę w ich niedoli. Są skromni i łatwo się przystosowują, trzymają się z dala od zła, kochają życie i sztukę. Jeśli szybko podejmują decyzję i są gotowi do poświęceń, szybko zdobywają zaszczyty i chwałę, szczęście im sprzyja, a na starość znajdują wsparcie w rodzinie i bogactwie. Kobiety spod tego znaku są zmysłowe, mają ciemne oczy, wymagają opieki i uczucia, mają silną wolę i lubią porządek. Planetą urodzonych pod znakiem jest Jowisz, a Sefirą Jesod. Ryby to znak odnosi się do stóp.

Źródło: www.elmoryah.blogspot.com, www.dobrytarot.pl


11 Udostępnień

jedna odpowiedz jak na razie.

  1. Barbara pisze:

    Podoba mi sie,jestem zachwycona tym tematam

Zostaw komentarz dla Barbara


*

code


  • Facebook

Szukaj temat