Jak powstał Wszechświat?

Napisane przez Amon w Wrzesień - 20 - 2016

serveimage-1

Niektórzy astronomowie są zdania, że żyjemy w świecie bezkresnym, niezmiennym. Inni natomiast propagują teorię, że kosmos powstał przed ok.20 miliardami lat w wyniku największej eksplozji wszystkich czasów wielkiego wybuchu w czasie, której masa składająca się z rozżarzonego wodoru wyrzucona została w postaci cząstek w przestrzeń kosmiczną. Przemieszcza się ona jeszcze dzisiaj z prędkością 1000 km/sek i zbliża do galaktyk, z których składa się wszechświat. Kosmiczne fale radiowe, przybywające z najdalszych odległości, mogą być resztkami rozżarzonej do białości materii i energii kosmicznego jaja jak ją określają naukowcy, z której powstał świat według teorii Wielkiego Wybuchu. W obserwatorium Mount Palomar w Kalifornii notowane są od 1960 roku dane naukowe i obserwacje o zagadkowych obiektach, którym nadano określenie quasi gwiezdne źródła radiowe lub krótko kwazary. Wydaje się, że świadczą one o występowaniu katastrof we wszechświecie.

serveimage-2

Ich odkrycie wzbudziło emocje wśród fizyków i astrofizyków. Podniecenie jest zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę, że chodzi o obiekty o tak ogromnych rozmiarach, miliony razy przewyższające one wielkość słońca i ich światło jest silniejsze od 100 miliardów słońc naszej Drogi Mlecznej. Kwazary nie zostały wcześniej odkryte i świecą tak słabo, dlatego, że oddalone są od nas o około 10 mln lat świetlnych. Są one kosmicznymi osobliwościami, a wielkość wyzwalanej energii jest tak ogromna, że nie może być nawet porównana z żadnym znanym zjawiskiem. I ponieważ jest tak właśnie, że wysyłają one fale w ilościach miliony razy większych niż zwyczajne galaktyki, które składają się z miliardów słońc, należy przyjąć – i tu naukowcy są zgodni, – że tego typu gigantyczne emisje energii mogą być wyzwolone tylko w wyniku katastrofy kosmicznej o niebywałych rozmiarach. Jakiego rodzaju mogą to być katastrofy? Amerykański astrofizyk Burbidge wskazuje na to, że niektóre fale radiowe na naszej Drodze Mlecznej są emitowane przez eksplodujące słońca (nazwane gwiazdami supernowymi) i stawia pytanie, czy nie chodzi tu o podobne eksplozje.

W takiej sytuacji musiałoby być później wiele eksplozji supernowych, w rodzaju reakcji łańcuchowej podczas rozpadu atomu w bombie atomowej. Po wynikach prób w laboratoriach, które odbyły się w Instytucie Fizyki Plazmy Uniwersytetu Stanford w Kalifornii, stwierdzono, że istotną rolę spełnia współdziałanie sił grawitacji magnetycznej w czasie powstania kwazara. Według tej teorii kwazary powstają przed wybuchem energii z nagromadzenia olbrzymich mas plazmy, a więc z gazów, które rozczepione są w wysokich temperaturach na elektrycznie naładowane cząsteczki. Gdy z jakichkolwiek powodów nastąpi zakłócenie równowagi sił, przy czym pole magnetyczne straci swą siłę, wtedy masa gazów o największym naprężeniu runie na siebie pod działaniem grawitacji. Pojedyncze wolne strumienie gazów „wypadną” na zewnątrz przestrzeni i niewyobrażalne zmiany doprowadzą do tego, że z takiego zarodka Drogi Mlecznej, galaktyki, powstanie kwazar, a więc postać, która stanowi nowe stadium w rozwoju kosmicznej masy gazowej do gwiazd, czyli systemów Drogi Mlecznej. Ogólna liczba galaktyk w rodzaju Drogi mlecznej we wszechświecie szacowana jest na setki miliardów. Tylko nasza galaktyka liczy sto milionów gwiazd. Wszystkie one poruszają się w nieładzie we wszystkich kierunkach, pojedynczo lub w grupach. Waga na przykład zbliża się z prędkością 13km/s, Aldebaran oddala się z prędkością 53km/s Artur podróżuje z prędkością 135km/s. Słońce wędruje z prędkością 19km/s na swej trasie po Drodze Mlecznej i „porywa” inne planety. W tym samym czasie cały System Słoneczny i wszystkie gwiazdy najbliżej wirują z prędkością 240km/s na przestrzeni ogromnego koła. Ale jak rzeczywiście powstał wszechświat? W opozycji do teorii wybuchu pewna grupa astronomów opowiada się za teorią ciągłości i jest zdania, że różne regiony wszechświata stale utrzymywały swój wygląd i mają nadal tę samą ilość systemów gwiezdnych. Jednocześnie przyznają jednak, że wszechświat musiał się rozszerzyć, ponieważ ruchom galaktyk, jak widać to przez teleskopy, nie da się zaprzeczyć.

serveimage-4

Według tej grupy astronomów ruch nie jest jednak wynikiem eksplozji, lecz działania jeszcze nieznanej siły. Jeśli teorię wybuchu uznać za bardziej prawdopodobną, to, kiedy nastąpił ten wybuch? Czy rzeczywiście przed 20 miliardami lat, jak podają zwolennicy tej hipotezy? Jak powstały gwiazdy i systemy gwiezdne? Jeśli „kosmiczne jajo” składało się tylko z wodoru, to jak utworzone zostały inne pierwiastki?  Po przeprowadzeniu skomplikowanych obliczeń i uwzględnieniu faktu, że wszechświat musi być starszy niż Ziemia, ustalono, że najstarsze gwiazdy naszej Drogi Mlecznej musiały powstać około 12 miliardami lat. Odkryto ponadto, że wodór zawarty w gwiazdach w temperaturze 20mln stopni zmienił się w hel, przy czym uwolniły się ogromne ilości energii. Można dowieść, że hel zawarty w gwiazdach może przekształcić się w inne pierwiastki.  Za teorią Wielkiego Wybuchu przemawia odkrycie kwazarów, które emitują niespotykanie silne promieniowanie radiowe.

Lecz jeśli wszechświat powstał w wyniku wybuchu, jaka siła to wywołała? Na to pytanie jeszcze nikt nie potrafi odpowiedzieć. Jak z kolei wyjaśnić powstanie naszego systemu planetarnego?  Zastanawiał się na tym filozof Immaneul Kant. W swej teorii Meteory hipotezy wyszedł on od ogromnej chmury, składającej się z małych, silnych cząsteczek, które na początku znajdują się w bardzo nieuporządkowanych ruchu. Nawet niewielkie zmiany w tej chmurze miały widoczne skutki. Gdyby te małe cząstki zderzyły się ze sobą, wtedy zgodnie z teorią Kanta powinna stracić energię ruchu, dotrzeć do środka chmury i tam wreszcie utworzyć słońce.W zewnętrznych partiach chmur może dojść jednak do małych zagęszczeń, które prowadzą dotworzenia planet. W XIX i XX wieku zgłoszono jednak zastrzeżenia do teorii Kanta. To samo stało się z rozwiniętą przez Laplacea w 1976 roku hipoteza, według której planety powstały z pierścieni gazów, które zostały wyrzucone przez Słońce z wyniku bardzo szybkiej rotacji na równiku.

Artykuł: Amon

Dla www.Strefa44.pl

11 Udostępnień
Kategorie: Nauka / Kosmos, Polecane

jedna odpowiedz jak na razie.

  1. Mag Chaosu pisze:

    A może to jest odpowiedź na pytanie:
    https://www.youtube.com/watch?v=0TV4iOTb154

Zostaw komentarz


*

code


  • Facebook

Szukaj temat