Pomimo tego, że oficjalni historycy w większości nazywają wszystkich tych, którzy wątpią w prawdziwość mitów zawartych w podręcznikach „ignorantami” i „niekompetentnymi”, mało kto wie, że istnieje wiele źródeł historycznych, które przeczą tej właśnie „oficjalnej wersji”. Grecki Herodot, „ojciec historii” retransmituje swoje rozmowy z egipskimi kapłanami podczas wizyty w Egipcie: po tym, jak Egipt stał się królestwem, „cztery razy w tym czasie, jak mi powiedziano, słońce wznosiło się niezgodnie ze swoim zwyczajem; dwa razy wzeszło tam, gdzie teraz zasiada, i dwa razy zasiadło tam, gdzie teraz wznosi się”.

Oprócz Herodota podobnie pisał rzymski geograf Pomponiusz Mela: „Egipcjanie szczycą się tym, że są najstarszym ludem świata. W ich oryginalnych kronikach można przeczytać, że od początku ich istnienia bieg gwiazd czterokrotnie zmienił swój kierunek i że słońce dwukrotnie zachodziło w tej części nieba, w której teraz wschodzi”

To znaczy, że wszystko zmieniało się 4 razy? Jak można to wytłumaczyć?

Dane historyczne Egiptu są jednoznaczne: „Magiczny Papirus” Harrisa opowiada o kosmicznym przemieszczeniu ognia i wody, kiedy to „południe stało się północą, a Ziemia odwróciła się.” Papirus Ipuwer stwierdza, że „ziemia obróciła się jak koło garncarskie”. W papirusie z Ermitażu jest też wzmianka o katastrofie, która wywróciła Ziemię „do góry nogami”. Przypomnijmy, że ludzie nie wiedzieli o dobowym obrocie Ziemi i wierzyli, że Firmament ze swoimi luminarzami obraca się wokół Ziemi; „stało się coś, co nigdy się nie stało”.

W starożytnym Egipcie istniała nawet nazwa dla wschodzącego zachodniego Słońca – „Garukhuti, wschodzi na zachodzie”). W syryjskim mieście Ugarit (Ras Shamra) znaleziono tekst poświęcony bogini Anat, która „zniszczyła ludność Lewantu i odwróciła dwa świty oraz ruch gwiazd.”

Platon napisał: „Mam na myśli zmiany we wschodzeniu i zachodzeniu słońca i innych ciał niebieskich, kiedy w czasach starożytnych zwykle ustawiały się tam, gdzie teraz wschodzą, i wstępowały tam, gdzie teraz zachodzą. W pewnych okresach wszechświat ma swoją obecną rewolucję, a w innych okresach obraca się w przeciwnym kierunku. Ze wszystkich innych zmian, jakie zachodzą w niebie, ten ruch wsteczny jest najbardziej znaczący i kompletny. W tym czasie nastąpiło zniszczenie wszystkich zwierząt, a tylko nieliczni ludzie pozostali przy życiu”.

Jakie jest wyjaśnienie obrotu wszechświata w przeciwnym kierunku?

Platon nie jest jedynym Grekiem, który pisał o odwrotnym ruchu słońca. Takich greckich autorów jest wielu. W dramacie historycznym „Atreus” autorstwa ateńskiego dramaturga Sofoklesa wskazano, że Słońce wschodzi na wschodzie tylko dlatego, że jego ruch uległ zmianie. „Zeus zmienił bieg Słońca, powodując, że wschodzi ono na wschodzie zamiast na zachodzie”. Starożytny grecki dramaturg Eurypides w „Elektrze” napisał: „Wtedy Zeus wzniósł się w swoim gniewie, zawracając gwiazdy na ich ognistą drogę, a nawet oślepiająco płonący rydwan słońca, i mgliste spojrzenie pochmurnego poranka. A błysk jego latającego rydwanu rozświetlił oblicze gasnącego dnia szkarłatnym światłem, słońce zawróciło, niosąc karę śmiertelników biczem swego gniewu. W innym eseju Eurypides pisze: A skrzydlaty rydwan słońca pędził z powrotem od straszliwej walki, zmieniając swą drogę przez niebo na zachód w kierunku, gdzie świt płonął rumieńcem: ludzie, przejęci strachem, pytali: „Czy my sami z całej ludzkości zasługujemy na to, aby to niebo o odwróconych biegunach nas przerażało? Czy naprawdę nadszedł nasz ostatni dzień?”.

Jak to możliwe, że niebo z odwróconymi biegunami przerażało wtedy ludzi, skłaniając ich do oczekiwania na scenariusz końca dat?

Wśród amerykańskich Indian Słońce, które porusza się na wschód (czyli w kierunku przeciwnym do obecnego), ma nawet osobną nazwę – Teotl Lixo. Meksykanie symbolicznie porównują zmianę kierunku ruchu Słońca do niebiańskiej gry w piłkę, której towarzyszą kolizje i trzęsienia ziemi na Ziemi.

Żydowskie dane historyczne: Hai Gaon w swoim ” Responsie” wspomina o zmianach kosmicznych, w wyniku których słońce wschodziło na zachodzie i zachodziło na wschodzie. W traktacie „Sanhedrin”, który jest częścią Talmudu, jest napisane: „Siedem dni przed potopem Święty zmienił pierwotny porządek i słońce wzeszło na zachodzie i zaszło na wschodzie.”

Arabski Koran mówi o Bóstwie „dwóch wschodów i dwóch zachodów” (Sura LV). Cytat z Koranu: „Godzina nie nadejdzie, dopóki słońce nie wzejdzie na zachodzie, a kiedy wzejdzie i ludzie je zobaczą, wszyscy uwierzą, ale wtedy człowiek nie będzie dobry w wierze, jeśli wcześniej nie wierzył, nie zasłużył na dobro (przez spełnianie sprawiedliwych uczynków) przez swoją wiarę”. Zachodni arabski filozof Awerroes, pisał o wschodnim i zachodnim kierunku słońca. W rosyjskich kronikach pochodzących z XIII-XIV wieku (choć wszystkie pochodzą z późniejszych list), pojawiają się zaczerwienienia nieba, trzęsienia ziemi, pożary lasów, dwumiesięczne ciemności, bezprecedensowe powodzie itd. W kronice Wołogdy napisano: „Słońce umarło”. Jezuicki misjonarz Martinius napisał książkę „Historia Chin” według starożytnych kronik. Zostawiając za nawias fałszerstwa Katai (Chin), ale o przesunięciu osi Ziemi książka mówi wprost: „Podpora nieba zawaliła się. Ziemia została wstrząśnięta do samych podstaw. Niebo zaczęło opadać w kierunku północnym. Słońce, Księżyc i gwiazdy zmieniły tor swojego ruchu. Nadszedł cały system Wszechświata Słońce było w zaćmieniu, a planety zmieniły swoje ścieżki.”

O czym mówią te wszystkie źródła? Oczywiście o tych właśnie globalnych katastrofach z przeszłości, których obecność oficjalna nauka całkowicie ignoruje, mówiąc nam o stopniowym rozwoju cywilizacji od najbardziej prymitywnych kultur do współczesnej. Jeśli jednak takie katastrofy miały miejsce w przeszłości, oznacza to że w ich wyniku ludzkość niejednokrotnie w swoim rozwoju została zrzucona do „epoki kamiennej”. A co za tym idzie, w naszej przeszłości faktycznie mogły istnieć te bardzo wysoko rozwinięte cywilizacje, o których pamięć zachowała się tylko w mitologii różnych kultur.


Opracował: Amon
www.strefa44.pl
www.strefa44.com.pl

Zostaw komentarz


Aby zatwierdzić komentarz skorzystaj z dolnego suwaka *


  • Facebook

Szukaj temat