Klaus Schwab chwali się, że kontroluje zachodnie rządy

Napisane przez Amon w marzec - 4 - 2022

Od lewej: Klaus Schwab, David Gergen

Założyciel Światowego Forum Ekonomicznego i architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przyznał, że organizacja pozarządowa jest w stanie sterować globalną agendą, ponieważ z powodzeniem przeniknęła do gabinetów kilku światowych rządów. Przemawiając do komentatora politycznego i absolwenta Bohemian Grove Davida Gergena w 2017 roku w Instytucie Polityki Harvard Kennedy School, Schwab opisał, jak modus operandi WEF polega na przenikaniu do rządów poprzez instalowanie swoich „młodych globalnych liderów”.

„I muszę powiedzieć, kiedy wymieniam nasze nazwiska, jak pani Merkel, nawet Władimir Putin i tak dalej, oni wszyscy byli młodymi globalnymi liderami Światowego Forum Ekonomicznego”, Schwab powiedział Gergenowi.
„Ale to, z czego jesteśmy teraz bardzo dumni, to młode pokolenie, takie jak premier Trudeau, prezydent innego miejsca, Argentyny i tak dalej…”.
„Więc penetrujemy gabinety”, przyznał Schwab.
„Tak więc wczoraj byłem na przyjęciu u premiera Justina Trudeau,” kontynuował Schwab, „i powiedziałbym, że połowa tego gabinetu lub nawet więcej niż połowa tego gabinetu to nasi faktycznie młodzi globalni liderzy świata.”
„…I to jest prawda również w Argentynie”, dodał Gergen.
„To prawda w Argentynie,” zgodził się Schwab, „i to prawda w Francji teraz, mam na myśli pana prezydenta [Emmanuel Macron], który jest młodym globalnym liderem …”.

Materiał filmowy pokazuje, jak globalizm jest zasadniczo mafią, z „ojcem chrzestnym” Schwabem przechwalającym się, jak globalni przywódcy nie są zobowiązani wobec swoich ludzi, ale zamiast tego wobec niego.

Obejrzyj pełny klip w kontekście, z mową wprowadzającą Schwaba i późniejszą dyskusją z Gergenem:

Rozwiązanie globalistów na Plandemię: Nowy Traktat, który zasadniczo tworzy Rząd Światowy (NWO)

Odpowiedzią na pandemię, przyniesioną nam przez elitarnych oligarchów globalizacji, jest więcej globalizacji. Jest to kłamstwo stulecia, i dokładnie te same bzdury usłyszeliśmy na konferencji Agendy 21 w 1992 roku w Rio, zwanej UNCED (Konferencja ONZ na temat Rozwoju Gospodarczego).

Grupa ta zniszczyła już większość światowych zasobów ekologicznych w ciągu ostatnich 50 lat, ale upierała się, że odpowiedzią na wszystkie problemy jest większy rozwój. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych wyeliminowałoby to ubóstwo, zapewniłoby edukację dla wszystkich, przyzwoite miejsca pracy, standardy życia, itd. Dziś, prawie 30 lat później, kłamstwo to zostało w pełni obnażone, ale ludzie wciąż dają się na nie nabierać.

Oto pełny tekst listu napisanego przez 25 wybitnych światowych przywódców:

'Pandemia Covid-19 jest największym wyzwaniem dla globalnej społeczności od lat 40. XX wieku. W tym czasie, po zniszczeniach dwóch wojen światowych, przywódcy polityczni zebrali się, aby stworzyć system wielostronny. Cele były jasne: zjednoczyć kraje, odeprzeć pokusę izolacjonizmu i nacjonalizmu oraz zająć się wyzwaniami, które można osiągnąć tylko razem, w duchu solidarności i współpracy: a mianowicie pokojem, dobrobytem, zdrowiem i bezpieczeństwem. Dziś mamy tę samą nadzieję, że walcząc wspólnie o pokonanie pandemii wirusa Covid-19, możemy zbudować solidniejszą międzynarodową architekturę zdrowotną, która będzie chronić przyszłe pokolenia. Będą kolejne pandemie i inne poważne sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia.

Żaden pojedynczy rząd ani wielostronna agencja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła temu zagrożeniu. Pytanie nie brzmi „czy”, ale „kiedy”.

Razem musimy być lepiej przygotowani do przewidywania, zapobiegania, wykrywania, oceny i skutecznego reagowania na pandemie w wysoce skoordynowany sposób. Pandemia Covid-19 stanowiła ostre i bolesne przypomnienie, że nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni. Jesteśmy zatem zobowiązani do zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo szczepionek, leków i diagnostyki w przypadku tej i przyszłych pandemii.

Szczepienia są globalnym dobrem publicznym i będziemy musieli być w stanie opracować, wyprodukować i wdrożyć szczepionki tak szybko, jak to możliwe. Dlatego właśnie utworzono program Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A), którego celem jest promowanie równego dostępu do testów, terapii i szczepionek oraz wspieranie systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.

ACT-A spełnił wiele zadań, ale równy dostęp nie został jeszcze osiągnięty. Możemy zrobić więcej, aby promować globalny dostęp. W tym celu uważamy, że narody powinny wspólnie pracować nad nowym międzynarodowym traktatem dotyczącym gotowości i reagowania na pandemie. Takie odnowione wspólne zobowiązanie byłoby kamieniem milowym w zwiększaniu gotowości na wypadek pandemii na najwyższym szczeblu politycznym. Byłoby ono zakorzenione w konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i obejmowałoby inne odpowiednie organizacje kluczowe dla tego przedsięwzięcia, wspierając zasadę zdrowia dla wszystkich. Istniejące globalne instrumenty zdrowotne, zwłaszcza Międzynarodowe przepisy zdrowotne, stanowiłyby podstawę takiego traktatu, zapewniając solidne i sprawdzone fundamenty, na których możemy budować i ulepszać. Głównym celem tego traktatu byłoby promowanie podejścia obejmującego wszystkie rządy i całe społeczeństwo, wzmocnienie krajowych, regionalnych i globalnych zdolności i odporności na przyszłe pandemie.

Obejmuje to znaczne wzmocnienie współpracy międzynarodowej w celu poprawy, na przykład, systemów ostrzegania, wymiany danych, badań oraz lokalnej, regionalnej i globalnej produkcji i dystrybucji medycznych i publicznych środków zaradczych, takich jak szczepionki, leki, diagnostyka i środki ochrony osobistej.

'Obejmowałby on również uznanie podejścia „Jedno zdrowie”, które łączy zdrowie ludzi, zwierząt i naszej planety. Traktat taki powinien prowadzić do większej wzajemnej odpowiedzialności i współodpowiedzialności, przejrzystości i współpracy w ramach systemu międzynarodowego oraz jego zasad i norm. 'Aby to osiągnąć, będziemy współpracować z głowami państw i rządów na całym świecie oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym. Jesteśmy przekonani, że naszym obowiązkiem, jako przywódców narodów i instytucji międzynarodowych, jest dopilnowanie, by świat wyciągnął wnioski z pandemii wirusa Covid-19.

W czasie, gdy Covid-19 wykorzystał nasze słabości i podziały, musimy wykorzystać tę szansę i zjednoczyć się jako globalna społeczność na rzecz pokojowej współpracy, która wykracza poza ten kryzys.

Budowanie naszych zdolności i systemów w tym celu będzie wymagało czasu i trwałego zaangażowania politycznego, finansowego i społecznego przez wiele lat. Nasza solidarność w zapewnieniu, że świat jest lepiej przygotowany, będzie naszym dziedzictwem, które chroni nasze dzieci i wnuki oraz minimalizuje wpływ przyszłych pandemii na nasze gospodarki i społeczeństwa. Gotowość na pandemie wymaga globalnego przywództwa na rzecz światowego systemu opieki zdrowotnej, który będzie odpowiedni na to tysiąclecie. Aby urzeczywistnić to zobowiązanie, musimy kierować się solidarnością, sprawiedliwością, przejrzystością, włączeniem społecznym i równością.

Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii; Emmanuel Macron, prezydent Francji; Angela Merkel, była kanclerz Niemiec; dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia i 21 innych światowych przywódców.


Opracował: Amon
www.strefa44.pl

Zostaw komentarz


Aby zatwierdzić komentarz skorzystaj z dolnego suwaka *


  • Facebook

Szukaj temat