Specjalna komisja wywiadowcza Senatu USA właśnie zatwierdziła projekt ustawy, który zawiera prośbę do społeczności wywiadowczej o sporządzenie kompleksowego raportu na temat niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych (UAP, aka UFO) w ciągu 180 dni. Co najważniejsze, raport nie zostanie sklasyfikowany, co oznacza, że ​​jego ustalenia mają być upublicznione. Ewentualny raport Wspólnoty Wywiadowczej ma być kompleksowym, międzyagencyjnym zestawieniem i analizą tego, co kryje się za zjawiskiem UAP. Czy raport ten okaże się oficjalnym komunikatem ujawniającym, nad którym działacze UFO pracują od dziesięcioleci, czy też stanie się on ograniczonym hangoutem dla ukrycia prawdy?

W części komentarzy do proponowanej ustawy o autoryzacji wywiadowczej na rok podatkowy 2021 znajduje się sekcja “Zaawansowane zagrożenia lotnicze”, która rozpoczyna się od wyrażenia obaw Komitetu, że nie istnieje jednolity mechanizm raportowania UAP/UFO z uwagi na potencjalne zagrożenie, jakie stanowią one dla bezpieczeństwa narodowego USA:

Komitet popiera wysiłki grupy zadaniowej ds. niezidentyfikowanych Zjawisk Lotniczych w Biurze Wywiadu Marynarki Wojennej, której zadaniem jest standaryzacja gromadzenia i sprawozdawczości na temat niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych, wszelkich powiązań z zagranicznymi rządami oraz zagrożenia, jakie stanowią one dla aktywów i instalacji wojskowych USA. Komitet jest jednak nadal zaniepokojony faktem, że w ramach rządu federalnego nie istnieje ujednolicony, kompleksowy proces gromadzenia i analizowania danych wywiadowczych na temat niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych, pomimo potencjalnego zagrożenia.

Należy podkreślić, że Komitet jest szczególnie zaniepokojony UAP-ami i “wszelkimi powiązaniami, jakie mają one z przeciwstawnymi rządami obcych państw”.

W projekcie ustawy zaproponowano, aby Dyrektor Wywiadu Narodowego (DNI) nadzorował opracowanie kompleksowego raportu:

W związku z tym Komitet nakazuje DNI, w porozumieniu z Sekretarzem Obrony i szefami innych agencji, które dyrektor i sekretarz wspólnie uważają za właściwe, aby w terminie 180 dni od daty wejścia w życie ustawy przedłożyli kongresowym komitetom wywiadu i służb zbrojnych sprawozdanie na temat niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych (znanych również jako “anomalne pojazdy powietrzne”), w tym zaobserwowanych obiektów znajdujących się w powietrzu, które nie zostały zidentyfikowane.

Następnie Komisja Senacka przedstawia w zarysie różne źródła informacji wywiadowczych, które są zobowiązane do przekazania informacji do raportu. Z wyczerpującego wykazu wynika, że sprawozdanie ma być bardzo obszerne:

Komitet dodatkowo kieruje sprawozdanie obejmujące:

  1. Szczegółowa analiza danych dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych oraz sprawozdań wywiadowczych gromadzonych lub posiadanych przez Biuro Wywiadu Morskiego, w tym danych i sprawozdań wywiadowczych posiadanych przez grupę zadaniową ds. niezidentyfikowanych Zjawisk Lotniczych;
  2. Szczegółowa analiza danych o niezidentyfikowanych zjawiskach zebranych przez:
  3. wywiadu geoprzestrzennego
  4. inteligencja sygnałów;
  5. ludzkiej inteligencji; oraz
  6. mierzy i sygnalizuje inteligencję;
  7. Szczegółowa analiza danych FBI, która powstała w wyniku badań nad inwazją danych o niezidentyfikowanych zjawiskach lotniczych w ograniczonej przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych;
  8. Szczegółowy opis procesu międzyagencyjnego mającego na celu zapewnienie terminowego gromadzenia danych i scentralizowanej analizy wszystkich niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych zgłaszających się do Rządu Federalnego, niezależnie od tego, które służby lub agencje uzyskały informacje;
  9. Identyfikacja urzędnika odpowiedzialnego za proces opisany w ust. 4;
  10. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń lotniczych i innych związanych z niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi dla bezpieczeństwa narodowego oraz ocena, czy to niezidentyfikowane zjawiska lotnicze można przypisać jednemu lub większej liczbie zagranicznych przeciwników;
  11. Identyfikacja wszelkich incydentów lub wzorców wskazujących, że potencjalny przeciwnik mógł osiągnąć przełomowe zdolności lotnicze, które mogłyby zagrozić siłom strategicznym lub konwencjonalnym Stanów Zjednoczonych; i
  12. Zalecenia dotyczące zwiększonego gromadzenia danych, intensyfikacji badań i rozwoju oraz dodatkowego finansowania i innych zasobów. Sprawozdanie jest przedkładane w formie jawnej, ale może zawierać niejawny załącznik.

Warto zauważyć, że we wniosku Komitetu znajdzie się urzędnik, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad procesem udostępniania wszystkich danych UAP/UFO. Dotyczy to nie tylko środowiska wywiadowczego, ale także FBI i prowadzonych przez nie dochodzeń w sprawie UAP/UFO.

Najbardziej znaczący jest wniosek Komitetu o uwzględnienie w sprawozdaniu wszelkich przełomowych technologii lotniczych posiadanych przez zagranicznych przeciwników. W szczególności Komitet jest zaniepokojony tym, że zagraniczni przeciwnicy, Chiny, Rosja itp. osiągnęli na arenie kosmicznej przełom technologiczny, który zagraża bezpieczeństwu narodowemu USA.

W szczególności Chiny poczyniły w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci niewiarygodne postępy w opracowywaniu tajnego programu kosmicznego opartego na tajemnicach i projektach zaawansowanych technologii lotniczych uzyskanych od amerykańskich sił powietrznych. W rzeczywistości, wiodący chiński naukowiec, który stworzył ich tajny program kosmiczny, dr Tsien Hsue-shen (vel Qian Xuesen) rozpoczął swoją karierę pracując dla Sił Powietrznych USA (Armia) w latach 40. i współtworzył projekty przyszłych zaawansowanych technologii kosmicznych opartych na odzyskanych nazistowskich i rozbitych statkach UFO.

Ważne jest, aby pamiętać, że Sekcja Zaawansowanych Zagrożeń Lotniczych zawarta w projekcie ustawy właśnie uchwalonym przez Senacki Komitet Wywiadowczy nadal musi przejść przez cały Senat. Następnie musi być podobnie uchwalona przez Izbę Reprezentantów, a w końcu podpisana do prawa przez prezydenta Donalda Trumpa. Nie wiadomo dokładnie, kiedy ustawa wejdzie w życie, ale kiedy to nastąpi, rozpocznie się odliczanie 180 dni na wydanie raportu.

Biorąc pod uwagę, że projekt ustawy został przyjęty na zasadzie dwustronnej (14 głosów za, 1 przeciw), można z dużą pewnością stwierdzić, że na początku 2021 r. społeczeństwo USA będzie mogło zapoznać się z obszernym raportem UAP przygotowanym przez Wspólnotę Wywiadowczą.

Dlaczego Komisja Wywiadu Senackiego włączyła ten bezprecedensowy wniosek skierowany do Wspólnoty Wywiadowczej do ustawy o autoryzacji wywiadu z 2021 r.?

Według Toma DeLonge’a, wniosek ten jest wynikiem silnego lobbingu ze strony jego organizacji To The Stars Academy (TTSA).

Jesteśmy bardzo dumny, że @TTSAcademy ZROBIŁO TO – Ocynkowiliśmy senatorów, zorganizowaliśmy briefingi, i napisaliśmy Op-Eds w głównych serwisach informacyjnych, aby osiągnąć stronę 11 w poniższym linku. W ten sposób dochodzimy do ODKRYCIA https://t.co/rHTReJDdiQ

– Tom DeLonge (@tomdelonge) 24 czerwca 2020 r.

Zaangażowanie DeLonge’a i jego TTSA w lobbing na rzecz fragmentów dotyczących “Zaawansowanych Zagrożeń Lotniczych” budzi podejrzenia co do prawdziwej agendy stojącej za wnioskiem o obszerne sprawozdanie. Czy prośba o raport UAP jest czymś, co należy przyjąć jako długo oczekiwane oficjalne ujawnienie, oczekiwane przez DeLonge’a i społeczność UFO, czy też jest to ograniczony hangout przez Deep State mający na celu zebranie pieniędzy na korporacyjne  tajne programy?

W przeszłości zgłaszałem swoje obawy, że DeLonge i jego TTSA są zaangażowane w ograniczony hangout i znajdują się pod silnym wpływem, jeśli nie pod kontrolą, skompromitowanych urzędników Deep State. Nie ma jednak wątpliwości, że zbliżające się przyjęcie ustawy o autoryzacji wywiadu z fragmentami o “Zaawansowanych zagrożeniach lotniczych” jest dużym krokiem naprzód, który ma ogromne znaczenie dla społeczności ujawniającej informacje o UFO.

Fakt, że dzieje się to po tym, jak nowy dyrektor DNI, John Ratcliff, został oficjalnie potwierdzony przez Senat USA 21 maja, jest bardzo zachęcającym sygnałem. Ratcliff jest silnym sojusznikiem prezydenta Trumpa i jest upoważniony do powierzenia Białego Kapelusza odpowiedzialnemu za nadzorowanie wysiłków międzyagencyjnych na rzecz udostępnienia informacji, które mają być zawarte w kompleksowym raporcie na temat UAP/UFO. To chyba nie przypadek, że w wywiadzie z 18 czerwca, Trump został zapytany o UFO przez swojego syna, Don Jr. Prezydent Trump powiedział, że informacje o Roswell są bardzo interesujące i że rozważy ich odtajnienie w przyszłości. Czy raport Wywiadu, który ma być wydany przez Ratcliffa, mógłby być nośnikiem do ujawnienia wielu tajemnic kryjących się za katastrofą Roswell i Strefą 51?

Zamiast raportowanego przez DeLonge’a Raportu Wywiadu, który jest głębokim hangoutem państwowym, jak twierdzą niektórzy krytycy DeLonge’a, może on bardzo łatwo stać się środkiem dla Białych Kapeluszy w administracji Trampa, aby oficjalnie ujawnić główne elementy tajnych programów kosmicznych opracowanych przez jego głównych przeciwników, Chiny i Rosję. Gdy tylko Wspólnota Wywiadowcza opublikuje swój raport na temat zagranicznych technologii lotniczych posiadanych przez Chiny, Rosję i inne “zagraniczne” źródła związane z obserwacjami UAP, etapem będzie przyszłe ujawnienie informacji na temat własnego tajnego programu kosmicznego USAF, który jest obecnie w trakcie transferu do nowo utworzonych Sił Kosmicznych.

Ratcliff i White Hats w administracji Trump mogą wykorzystać żądany raport do publicznego ujawnienia Ameryce ważnych prawd o stłumionych zaawansowanych technologiach lotniczych i tajnych programach kosmicznych.

Ujawnienia na temat UAP i UFO, które leżą przed nami obiecują być doniosłe, nawet jeśli pierwotnym zamiarem w projekcie ustawy Kongresu było ograniczenie raportu do tego, co potajemnie rozwinęły Chiny i Rosja. Przewiduje się, że takie ujawnienia doprowadzą do wezwania Kongresu do masowego zwiększenia funduszy dla Sił Zbrojnych, aby mogły one szybko rozwijać i wdrażać podobne technologie dla celów bezpieczeństwa narodowego.

Oczywiście, wybory prezydenckie z 3 listopada będą miały wpływ na to, co zostanie przedstawione w raporcie UAP Ratcliffa przewidzianym na początek 2021 roku. Zakładając, że prezydent Trump wygra reelekcję, wtedy on i Ratcliff będą w stanie ujawnić znacznie więcej niż tylko to, co wspólnota wywiadowcza podejrzewa, że Chiny i Rosja potajemnie rozwinęły na arenie lotniczej. Raport Ratcliffa z UAP może być częścią rozbudowanego planu dziesięcioletniego tajnego programu kosmicznego USAF, który został potajemnie przeniesiony do Sił Kosmicznych, a następnie ujawniony przez Trąba amerykańskiej opinii publicznej jako nowo nabyte technologie opracowane w odpowiedzi na zagrożenie, jakie stanowią tajne programy kosmiczne Chin i Rosji. Chociaż taki proces byłby nieszczery, to jednak stanowiłby krok na drodze do publicznego uwolnienia wielu rewolucyjnych technologii lotniczych, które mogłyby zmienić życie na naszej planecie.


Opracował: Amon
www.strefa44.pl
0 Udostępnień

Zostaw komentarz


*

code


 • Facebook

Szukaj temat