Świadomość łączy. Łączy wszystkie ludzkie serca z wszechświatem i jego Stwórcą. Znani amerykańscy naukowcy, tacy jak dr Eben Alexander (neurochirurg), dr Larry Dossey (lekarz i autor), Russell Targ (fizyk), dr Dean Ornish (kardiolog) i inni naukowcy wykazali, że świadomość nie jest wytwarzana przez mózg, ale jest pod wpływem naszego połączenia z wszechświatem, tak więc świadomość jest kształtowana przez kwantowe połączenia fizyczne, energetyczne i elektromagnetyczne we wszechświecie. Już słynny fizyk David Bohm opisał w swojej pracy „The Implicate Order”, jak wszystko we wszechświecie jest połączone. Na tej podstawie prof. Al Abdulgader z Arabii Saudyjskiej opracował nową teorię, która włącza ludzkie serce do tego uniwersalnego porządku.

W przekonujący sposób przedstawia powiązania między ludzkimi sercami a wszechświatem i pokazuje, że serce uczestniczy i może doświadczać jednej świadomości poprzez kwantowe fizyczne połączenie z wszechświatem.

Wielu innych naukowców również odnosi się do uniwersalnej koncepcji Davida Bohma, takich jak dr Larry Dossey w swojej pracy One Mind lub Russell Targ w swojej pracy Limitless Mind.

Tak więc konwencjonalny model świadomości zademonstrowany przez materializm nie jest już aktualny i współczesny, jest przestarzałym modelem, że tak powiem, który wymaga odnowienia. Dr Eben Alexander, w swojej książce Proof of Heaven, pokazuje nam, że każda istota ludzka uczestniczy w uniwersalnej świadomości i że Boskość jest obecna w całym wszechświecie. „Oddzielenie jest iluzją” pisze Russell Targ w swojej książce Limitless Mind. Serce ze swoim polem elektromagnetycznym, które jest przekaźnikiem informacji, jest centrum komunikacji, niejako, z wszechświatem i jego boskim stwórcą. Wszystko jest połączone w tym wszechświecie, nic nie jest oddzielone.

Poprzez nasze serce mamy dostęp do tej jedności wszechświata, pisze Prof. Al Abdulgader w swojej teorii HBRF. Wraz z Rollinem Mc Craty odkrył on w długoterminowym badaniu, że procesy energetyczne we wszechświecie, pod wpływem wiatrów słonecznych i promieni galaktycznych, mają wpływ na rytm serca.

Oznacza to, że na ludzkie serce może wpływać rytm (co można nazwać zmiennością rytmu serca) poprzez procesy energetyczne zachodzące we wszechświecie. Serce z własnym układem nerwowym (ICNS = wewnętrzny układ nerwowy serca) wysyła impulsy nerwowe do mózgu, a tym samym wpływa na sposób myślenia mózgu. Według średniowiecznego filozofa Anzelma z Canterbury, serce ma zdolność myślenia, postrzegania i odczuwania. Serce uczestniczy zatem w procesie kształtowania się świadomości i współpracuje z mózgiem. Ludzkie ciało jako mikrokosmos odzwierciedla uniwersalny porządek, a serce jako energetyczne i elektromagnetyczne centrum istoty ludzkiej przyjmuje rolę słońca. Tak więc ludzkie serce i słońce są w energetycznej więzi. Tak jak ziemia otrzymuje światło słoneczne, tak ludzki mózg otrzymuje świetlistą energię serca.

Ta zgodność między każdym mikrokosmosem (ludzkim ciałem) a makrokosmosem (słońcem i wszechświatem) występuje w wielu teoriach filozoficznych i światopoglądach religijnych. Prof. Al Abdulgader i Rollin McCraty z HeartMath Institute odkryli, że rezonanse częstotliwości HRV ludzkiego serca są spójne z rezonansami uniwersalnych pól energetycznych i ich częstotliwościami.

Oznacza to, że rytm ludzkiego serca jest w harmonii z rytmem uniwersalnych pól energetycznych i elektromagnetycznych. Jest to przełomowy postęp. Tak więc w definiowaniu świadomości należy uwzględnić ludzkie serce.

Współpraca między sercem a mózgiem przebiega w bardzo niskim spektrum częstotliwości i odzwierciedla spektrum częstotliwości, które przebiega między słońcem a ludzkim sercem. Rytm ludzkiego serca jest nierozerwalnie związany z formowaniem się świadomości w mózgu. Serce i mózg każdego człowieka są zawsze w energetycznym i rytmicznym połączeniu ze słońcem i całym wszechświatem. Świadomość jest zatem nie tylko kwestią mózgu, ale także kwestią serca i zależy od wszechświata i jego procesów energetycznych, z którymi jesteśmy nierozerwalnie połączeni. Odkrycia te wymagają poszerzenia wiedzy medycznej i psychologicznej oraz nowej definicji „świadomości”, która wykracza poza to, co jest nam znane.


Opracował: Amon
www.strefa44.pl
www.strefa44.com.pl

Zostaw komentarz


Aby zatwierdzić komentarz skorzystaj z dolnego suwaka *


  • Facebook

Szukaj temat