Pochodzenie Polaków – Lechitów

Napisane przez Amon w Czerwiec - 24 - 2019

Przed przybyciem Hunów do Europy, na terenie obecnej Polski zamieszkiwały plemiona zwane Wenedami. Nazwa ta z czasem zmieniła się na Wandalowie. Wanda, co nie chciała Niemca.

Kim była ta ludność?. Otóż jakieś 5 tys. lat temu, nasze ziemie zamieszkiwali ludzie bardzo mało zróżnicowani pod względem genetycznym i wyglądem fizycznym.Tutaj na tych ziemiach była kolebka jasnowłosych i jasnookich ludzi o jednorodnym wyglądzie, charakteryzującym się haplogrupą R1a1a1 Y-DNA. Były to grupy łowiecko – myśliwskie, które zajmowały się głównie polowaniami a także hodowlą i zbieractwem.Skąd się wzięli na tych terenach, nic nie wiadomo. Wiadomo jednak, że duże grupy tych ludzi rozeszły się we wszystkich kierunkach. Jedna poszła na Skandynawię i w stronę Renu, druga na południe i wschód.Tereny zachodniej Europy były zamieszkane przez ludność o znaczniku haplogrupy ( R1b1b2) Y-DNA. Zamieszkiwali oni wspólnie z mniej liczną a starszą ludnością o haplogrupie I2b. Południe Europy zamieszkiwały plemiona o znaczniku (I2a) Y-DNA. W II tys. z Europy wyruszyli Ariowie (R1a1a) i zaczęli podbijać Azję, udając się do Indii i Chin. Do dziś pozostały po nich ślady na Syberii, potomkowie plemion Xiongnu. W Kirgizji, Afganistanie, Pakistanie, Indiach, Iranie i na Bliskim Wschodzie haplogrupy R1a1a. Czyngis-chan, miał ponoć niebieskie oczy i cechy Ariów oraz wschodnią chytrość i przebiegłość.

Wandal

Grupa zachodnia (R1b1ba) wyruszyła na podbój Afryki i Bliskiego Wschodu. Na tym terenie rywalizowali o wpływy i królestwa z Ariami, którzy podbijali wcześniej Indie i Persję a później ruszyli dalej na teren zamieszkały przez Semitów. W I tyś. p.n.e. na terenach dzisiejszej Polski i wschodnich Niemiec zaczęła się tworzyć wspólnota ludów R1a1a, Ariów polskich i Skandynawów ( I1a). W tym też okresie z Bliskiego Wschodu ku Europie podążali już ucywilizowani Celtowie (R1b1b2) zmieszani z bliskowschodnimi ludami o haplogrupach: E1b1b, G2a, J1 I J2. Ta ludność uzbrojona w nowoczesne na owe czasy nowinki techniczne: kowalstwo, rolnictwo, ceramikę, budownictwo obronne, zagrodowe i inne, szybko zdobywała tereny południowej Europy. Za pośrednictwem tej grupy, na tereny Polski przenikała cywilizacja śródziemnomorska. Budowano wtedy w Polsce duże grody i osady, gdzie wytapiano żelazo, produkowano uzbrojenie dla wojów i wszelkiego rodzaju przedmioty na potrzeby rolników, łowców i rzemieślników. W tym też czasie powstawały Potęgi Grecji i Rzymu i nastała era walki o ziemie i królestwa. Na ziemiach polskich po zmieszaniu się autochtonów aryjskich (R1a1a7 i I1a) z przybyłymi Celtami, powstał lud zwany Wenedami a później mówiono na nich Wandalowie. Inna grupa Celtów mieszając się ze Skandynawami dała początek tworzeniu się plemion germańskich ( R1b1b2,I2b,I1a i R1a1a, E1b1b,G2a,J1 i J2).

Celtowie

Jak można nazwać i określić ówczesną ludność zamieszkującą tereny dzisiejszej Polski?. Kim byli i za kogo się uważali, oraz za kogo uważali ich sąsiednie germańskie i sarmackie plemiona? Nie byli oni już czystymi Ariami ani nawet Ario-Skandynawami a mieszaniną Ario – Celto -Skandynawami o proporcjach powiedzmy takich: Ariowie (R1a1a7-40%),Skandynawowie ( I1a-10%,I2b-1%,R1a1a-5%) oraz Celtowie (R1b1b2-20%, R1a1a-4%, I2a-4%, E1b1b-4%, G2a-2%, J1 i J2- 2%). Tak powstał przedsłowiański lud zwany Wenedami-Wandalami. Nie można go zaliczyć do grupy germańskiej, choć za taką mógł uchodzić. Prawdopodobnie język mieli ario-celtycki ale na pewno nie germański. Języki germańskie mają w swoim zasobie bardzo dużą ilość semityzmów. Przez kilkaset lat żyli sobie na obrzeżach Grecji i Rzymu i gdyby nie najazd Hunów w IV wieku n.e. dzisiaj Polacy byliby oryginalnym narodem europejskim, cywilizacyjnie nie różniącym się od Niemców, Francuzów czy Włochów. Nie byłoby Słowian i Słowiańszczyzny i tego podziału na wschodnią i zachodnia Europę. Niestety, Hunowie i Chrześcijanie nadali nam cechy azjatycko-bliskowschodnie i Polacy dzisiaj stoją okrakiem miedzy Zachodem i Wschodem. Hunowie stworzyli agresywnych Wikingów, Niemców, Anglików, Polaków, Rosjan i kocioł bałkański a także nieobliczalną Ukrainę i zaściankową Litwę oraz Białoruś.

Wanda i Wandalowie.

Z armią Hunów przybyły rzesze pasterzy, rolników, hodowców i zwykłych uciekinierów z Syberii i Azji zachodniej. Wieści o podboju Rzymu, oraz opuszczonych ziemiach, zachęcało biednych potomków Ariów i innych ludów do marszu za zwycięską armią koczowników. Językiem jakim posługiwali się Hunowie musiał być słowiański i dlatego podbite ludy przyjmowały mowę zdobywców połowy Europy. Tak Powstali Polacy i reszta Słowian, ze zmieszania się autochtonów i huńskich wojowników oraz przybyszów z terenów od Tybetu po Morze Czarne.

Geny Wandali, polskie Y-DNA R1a1a7

Za Piastów i Jagiellonów sprowadzano masy chłopów i mieszczan z Europy zach. i uciekinierów z Imperium Tureckiego, głównie Bałkanów. Stąd taka różnorodność haplogrup R1a1a i duża ilość na ziemiach litewsko-ruskich ( I2a) z terenów dzisiejszej Bośni i Serbii. Chazarowie sprowadzili dużo ludu semickiego do swojego państwa, który to później zasilił państwo Polsko-Litewskie. Taka różnorodność twarzy, jak w Polsce, nie występuje nigdzie na swiecie, tak wypowiedział się Steven Spielberg, gdy kręcił w Polsce sceny do filmu ” Lista Schindlera”.

Imperium Hunów

Słowianie, to nie naród a ludy, które posługują się mową uniwersalną na terenach podbitych przez Hunów. Najpierw była greka po zdobyczach Aleksandra Wielkiego, potem łacina w Imperium Rzymskim a następnie słowiański w Imperium Hunów. Dzisiaj jest angielski na świecie po zdobyciu Świata przez Koronę Brytyjską i rosyjski po zdobyciu Syberii i środkowej Azji przez Rosjan.

Geny Hunów Y-DNA

Gdyby jednak nie geny Hunów, to nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy Europy po inwazji Arabów z ich Islamem i najazdu Czyngis -chana na Europę Wschodnią. Nie wiadomo, czy Europa zatrzymałaby Turków pod Warną i Wiedniem. To, że najwięcej huńskich genów zostawiono na Ukrainie, w Niemczech , Skandynawii i Bałkanach, świadczą agresywne zachowanie tychże społeczności w przeszłości i teraz. Nie od rzeczy jest nazywanie Niemców przez Anglików, Hunami i bastardami.

Nie będzie przesadą powiedzenie, że współczesną cywilizację stworzyli ludzie o haplogrupie R1a1a i R1b1b2. Cywilizację Aryjsko – Celtycką: Europa i Ameryka. Solówki się nie powiodły: Indie i Ameryka Łacińska.

Polska i Rosja jest tego powyższego wielką mieszaniną.

R1a – Ariowie.

Tyle zostało po nas w Niemczech:

Źródło: www.eioba.pl

Autor: oculus

[sg_popup id=”9518″ event=”inherit”][/sg_popup]

 

 

3 Udostępnień

Zostaw komentarz


*

code


  • Facebook

Szukaj temat