Populacja zastępcza do 2050 roku

Napisane przez Amon w Kwiecień - 30 - 2019

Od kilku lat Europa jak i Stany Zjednoczone zalewane są przez potężne fale migracyjne. Proces ten wspierany jest przez wiele globalistycznych organizacji, fundacji, większość mediów głównego nurtu jak i lewicowe partie. Główny plan wdrożenia tego programu migracyjnego powstał w 2001 roku i został opublikowany przez ONZ w dokumencie „Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?” (Migracja zastępcza: Czy jest to rozwiązanie dla kurczących się i starzejących populacji?) Dokument rozważa wiele scenariuszy demograficznych świata zachodniego i zauważa, iż kurcząca się i starzejąca populacja nie będzie w stanie podtrzymać wielu ekonomicznych, socjalnych i rządowych programów prowadząc do kryzysów. Sytuacja demograficzna będzie zatem wymagała rządowej interwencji w postaci zorganizowania migracji setek milionów obywateli, którzy dołączą do macierzystych populacji i przyczynią się do podtrzymania wysokiego współczynnika populacji.

We wstępie do rekomendacji czytamy „Prognozy Narodów Zjednoczonych wskazują na to, że w ciągu następnych 50 lat populacje praktycznie wszystkich krajów Europy, a także Japonii, staną w obliczu spadku liczby ludności i starzenia się społeczeństwa. Nowe wyzwania związane z kurczącymi i starzejącymi się społeczeństwami będą wymagały kompleksowej ponownej oceny wielu ustalonych polityk i programów, w tym tych powiązanych z międzynarodową migracją.

Skupiając się na tych dwóch uderzających i krytycznych tendencjach demograficznych, w sprawozdaniu rozważono migrację zastępczą dla ośmiu krajów o niskiej płodności (Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) oraz dwóch regionów (Europy i Unii Europejskiej). Migracja zastępcza odnosi się do międzynarodowej migracji, którą kraj musiałby wdrożyć, aby zrównoważyć spadek populacji i starzenie się społeczeństwa, wynikający z niskiego współczynnika dzietności i umieralności.”

W ONZ-owskim dokumencie scenariusze wprowadzenia tzw. „populacji zastępczej” podzielone są na bardziej i mniej ekstremalne pod kątem ilości przyjmowanych migrantów.

Scenariusz I. Ten scenariusz opiera się na średnim wariancie prognoz z Perspektywy Populacji Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych: Rewizja 1998 (zwana dalej wersją 1998).

Scenariusz II. Ten scenariusz opiera się na średnim wariancie rewizji z 1998 r., zmienionej przez założenie zerowej migracji po 1995 r.

Scenariusz III. Ten scenariusz oblicza i zakłada migrację wymaganą do utrzymania wielkości całej populacji na najwyższym poziomie, jaki osiągnie w przypadku braku migracji po roku 1995.

Scenariusz IV. Ten scenariusz oblicza i zakłada migrację wymaganą do utrzymania poziomu ludności w wieku produkcyjnym (od 15 do 64 lat) na najwyższym poziomie, jaki osiągnie w przypadku braku migracji po 1995 r.

Scenariusz V. Ten scenariusz oblicza i zakłada migrację wymaganą w celu uniknięcia stosunku liczby
populacji w wieku 15-64 lata do wielkości populacji w wieku 65 lat lub więcej, zwanej potencjalnym współczynnikiem wsparcia (PSR), by nie doszło od spadku poniżej wartości 3,0.

Scenariusz VI.
Ten scenariusz oblicza i zakłada migrację wymaganą do utrzymania potencjału współczynnika wsparcia (PSR), na najwyższym poziomie, jaki osiągnie w przypadku braku migracji po 1995.

„W tabeli 1 przedstawiono całkowitą i średnią roczną liczbę migrantów w okresie 2000-2050 dla każdego scenariusza. Scenariusz I pokazuje liczbę migrantów założonych dla ośmiu krajów i dwóch regionów w średnim wariancie prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na przykład całkowita liczba migrantów w Stanach Zjednoczonych w okresie 50 lat wyniesie 38 milionów; a średnia roczna liczba to 760 000. Scenariusz II zakłada zerową migrację na cały okres; wynikowe populacje i struktury wiekowe podano w tekście niniejszego raportu.” czytamy w podsumowaniu tabeli rekomendacji dla wprowadzenia zastępczej populacji.

Tabela rekomendacji ONZ wprowadzenia zastępczej populacji z dokumentu z 2001 roku: 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wydarzenia, deklaracje polityczne dotyczące przyszłej, masowej migracji do Europy i USA oraz sytuacji demograficznej w krajach Zachodu istotne wydają się być dwa scenariusze przedstawione w powyższej tabeli, a mianowicie V oraz VI.

Scenariusz V zakłada migrację w latach 2000-2050 do Europy na poziomie ponad 235 milionów, a do Stanów Zjednoczonych na poziomie ponad 44 milionów. Jeśli chodzi o Europę to liczba ta została potwierdzona 9 kwietnia 2018 r. przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który powoływał się na badanie „La ruée vers l’Europe” Stephena Smitha, w którym zaproponowano migrację na poziomie 150-200 milionów w okresie 30 lat. Liczby te niemalże idealnie pokrywają się z propozycjami ONZ.

Scenariusz VI zakłada migrację w latach 2000-2050 do Europy na poziomie ponad 1.3 miliarda a do Stanów Zjednoczonych niemalże 600 milionów. Liczby te, jak zaznacza dokument ONZ są jednak ekstremalne i zakładają niezmienne podtrzymanie współczynnika populacji co wydaje się być nierealistyczne.

Masowa migracja a populacja zastępcza.

Aby przedstawione dane ONZ postawić w istotnym kontekście musimy się odnieść do czterech opracowań ekonomiczno-demograficznych:

– W artykule “Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.” z 2011 roku opublikowaliśmy projekcje demograficzne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

– Rok później w artykule UE i drakońskie scenariusze kontroli populacji do 2050 roku. opisaliśmy raport finansowany przez Komisję Europejską i World Wildlife Fund WWF zatytułowany „Scenarios towards a One Planet Economy in Europe.” opisujący politykę populacyjną dla Unii Europejskiej.

– W 2014 roku opisaliśmy badanie “Human population reduction is not a quick fix for environmental problems”, które optowało za drastyczną redukcją populacji poprzez wojny, pandemie i politykę jednego dziecka.

– W 2015 roku w artykule „Znikające zawody do roku 2030. 50% zawodów ulegnie komputeryzacji.opisaliśmy raport dotyczący wpływu wzrostu automatyzacji na rynek pracy.

Gdy wziąć wyniki tych badań zbiorczo to wyłania się w miarę koherentny obraz przyszłych zmian demograficznych. Zaznaczono, że do 2025 roku będzie trwał trend depopulacyjny świata zachodniego, będzie trwała masowa migracja do Europy, ekonomiczna stagnacja, fiskalne kryzysy, cięcia w sferach socjalnych, służbie zdrowia, walka pomiędzy grupami wiekowymi oraz kryzys populacyjny w Rosji.

W okresie 2025-2050 zaznaczono, iż wraz z rozwojem ekonomicznym trzeciego świata nastąpi kryzys depopulacyjny całego świata, nastąpi masowa migracja wewnątrz kontynentów i pomiędzy kontynentami, wycofywanie dopłat dla rodzin, wprowadzenie umów handlowych wymagających wdrażania systemów kontroli i ograniczania populacji, nastąpi (już widoczne) wprowadzenie i promocja wspomaganego samobójstwa i eutanazji.

Około 2050 zaznacza się dopiero redukcję i stabilizację poziomu populacji na poziomie 1 miliarda dzięki wdrożeniom wojen, pandemii i globalnej polityki jednego dziecka.

Ostatnie badanie dotyczące wpływu automatyzacji na rynek pracy wykazało, że do 2025 roku 30% miejsc pracy zostanie zautomatyzowanych. Do 2035 r. aż 50% miejsc pracy zostanie zautomatyzowanych. A do roku 2050 nastąpi dalsza automatyzacja prawdopodobnie na poziomie 70-80%. Oznacza to, iż ostatecznie blisko 80% dóbr i usług (ostatecznie PKB krajów) będzie wytwarzanych przez maszyny, pozostawiając większość populacji na permanentnym bezrobociu.

W takim kontekście wdrażana masowo migracja do Europy i Stanów Zjednoczonych aby podtrzymać poziom produktywnej części populacji kompletnie mija się z celem, jest wręcz kontr-produktywna, zwiększając liczby bezrobotnych obciążających programy rządowe. Cel takiej migracji jest zatem zupełnie inny, a mianowicie stworzenie populacji zastępczej, która zastąpi rodzimą populację krajów narodowych. Jeśli plan ONZ będzie nadal realizowany to do 2050 roku będzie trwała dalsza redukcja populacji przy jednoczesnym wprowadzaniu populacji zastępczej, oraz homogenizacja w obszarze ras i obszarze kultury.

Trzeba tym samym zaznaczyć i zdać sobie sprawę z tego, iż obserwowane od kilku lat potężne fale migracyjne są jedynie początkiem zaplanowanej przez globalne instytucje nawałnicy migracyjnej, która doprowadzi do niepoliczalnych problemów i chaosu cywilizacyjnego. Pozostało doprawdy niewiele czasu aby ustabilizować sytuację migracyjną w krajach Zachodu i zatrzymać zbliżającą się szybko katastrofę.

Źródło: www.prisonplanet.pl

[sg_popup id=”9518″ event=”inherit”][/sg_popup]
1 Udostępnień

Zostaw komentarz


*

code


  • Facebook

Szukaj temat