W dzisiejszych czasach niewiele osób interesuje się tym, co dzieje się na świecie. Era wolnego Internetu już dawno minęła i niepostrzeżenie, a nawet zwyczajnie – „Wielki Brat” oddał tę kiedyś wolną przestrzeń pod całkowitą kontrolę. Główne strumienie informacji są kontrolowane przez wiodące media, telewizję i dwóch monopolistów „G” i „I”.

Teraz jesteśmy świadkami banalnej metody „marchewki i kija”, kiedy fundamentalne zmiany wpływające na bardzo bliską przyszłość społeczeństwa ludzkiego ukryte są pod falami strachu przed „strasznym Covidem” i owinięte w białe i puszyste, dyskretnie otępiające pole informacyjne, a tymczasem stoimy na progu całkowitego braku wolności.

Prawdopodobnie prawie nikt z Państwa nie czytał projektu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF): ” Resetowanie agendy na przyszłość. Destruction and Renewal in the Post-COVID World„, który został opublikowany 2 października 2020 roku. To jest nasza teraźniejszość i najbliższa przyszłość. Po przeczytaniu tego raportu przychodzi mi na myśl fabuła książki Orwella 1984, którą uważam za ostrzeżenie dla całej ludzkości, a mianowicie, że jeśli bieg historii się nie zmieni, ludzie na całym świecie stracą swoje najbardziej ludzkie cechy, zamienią się w bezduszną machinę i nie będą nawet tego podejrzewać.

Tylko książka Orwella, w porównaniu z projektem WEF, będzie wyglądać jak dziecięca bajka. Jedynym problemem jest to, że nie jest to bajka i nie fantazja, to przewodnik do działania. Okres przeznaczony na realizację projektu to dziesięć lat. Plany te zostaną wdrożone do 2030 roku – agenda ONZ na lata 2021-2030 musi zostać do tego czasu zrealizowana.

Wielki restart i zaplanowane działania operacyjne w odpowiedzi na COVID-19:

 • 1. Przyspieszenie digitalizacji procesów pracy (np. korzystanie z narzędzi cyfrowych, wideokonferencje)
 • 2. Planuje się, że około 83% ludzi będzie pracowało zdalnie – tzn. nie będzie więcej interakcji między kolegami – absolutny dystans społeczny, oddzielenie ludzkości od kontaktu z ludźmi.
 • 3. Planuje się zautomatyzowanie około 50% wszystkich zadań – innymi słowy, udział ludzi będzie znacznie ograniczony, nawet przy pracy zdalnej.
 • 4.Zaawansowane szkolenia / przekwalifikowanie (np. dostawcy technologii edukacyjnych) – 42% zaawansowanych szkoleń lub szkoleń w zakresie nowych umiejętności zostanie zdigitalizowanych, innymi słowy, bez kontaktu z ludźmi – wszystko na komputerze, przy użyciu sztucznej inteligencji (AI), algorytmów.
 • 5. Przyspieszenie wprowadzania zaawansowanych programów szkoleniowych / przekwalifikowujących – 35% umiejętności planuje się „przerobić” – tzn. zrezygnować z istniejących umiejętności.
 • 6.Przyspieszenie bieżących zmian organizacyjnych (np. restrukturyzacja) – planuje się „restrukturyzację” 34% istniejących struktur organizacyjnych – innymi słowy, istniejące struktury organizacyjne zostaną uznane za przestarzałe, aby zrobić miejsce dla nowych zbiorów struktur organizacyjnych, struktur cyfrowych, które zapewniają maksymalną kontrolę nad wszystkimi działaniami…
 • 7.Tymczasowe przeniesienie pracowników do innych zadań – oczekuje się, że wpłynie to na 30 % siły roboczej. Oznacza to również zupełnie inną skalę płac – najprawdopodobniej nie wystarczającą do życia, co sprawi, że planowana „uniwersalna płaca podstawowa” lub „podstawowy dochód” stanie się rzeczywistością – płaca, która pozwoli ci ledwo wiązać koniec z końcem. To sprawi, że będziesz całkowicie zależny od systemu cyfrowego, nad którym nie masz absolutnie żadnej kontroli.
 • 8. Przewiduje się, że tymczasowe cięcia dotyczące siły roboczej dotkną 28% populacji. Jest to dodatkowa stopa bezrobocia w ukryciu, ponieważ „czasowo bezrobotni” nigdy nie wrócą do pełnego zatrudnienia.
 • 9. Aby trwale zredukować personel – 13% zostanie trwale zredukowane.
 • 10.Tymczasowe zwiększenie siły roboczej – 5% – nic nie wskazuje na to, jaki rodzaj siły roboczej – prawdopodobnie niewykwalifikowaną pracę, która wcześniej czy później zostanie również zastąpiona przez automatyzację, SI i robotyzację miejsc pracy.
 • 11. Nie wdrożono żadnych konkretnych działań – 4% – czy oznacza to, że tylko 4% miejsc pracy pozostanie nietkniętych?
 • 12. Nieustanny wzrost siły roboczej – tylko 1% jest prognozowany jako „stale rosnąca siła robocza”. To nie jest żart, tylko 1%

Wielki reset zapewnia również program kredytowy, który „umorzy” cały twój osobisty dług – pod warunkiem przekazania całego majątku osobistego do organu administracyjnego lub agencji – ewentualnie do MFW.

Oznacza to, że niczego nie posiadasz – i będziesz „szczęśliwy”. Ponieważ wszystko, czego potrzebujesz, zostanie dostarczone w zakresie, w jakim system zadecyduje.

Jeśli ludzka równość musi być uniemożliwiona na zawsze, jeśli wyżsi, jak ich nazywamy, chcą zachować swoje miejsce na zawsze, to dominujący stan umysłu musi być kontrolowanym szaleństwem. („1984” Orwell)

Powiesz „Nie zgodzę się na to!”, A kto cię zapyta? Pytasz teraz? Czy Konstytucja zapewni ci prawa? Czy prawo zapewni ci twoje prawa? Czy zapewnią je teraz? Pomyślcie o globalnym systemie satelitarnym Elona Muska, pomyślcie o technologiach 5 i 6G, pomyślcie o tym, jak po prostu wykorzystać to wszystko do rządzenia nowym „cyfrowym światem”.

„Oprócz wielu pozytywnych efektów dających pracownikom elastyczność w pracy na odległość, daje to również firmom możliwość poszerzenia bazy pracowników poprzez spojrzenie poza tradycyjne źródła – zarówno pod względem geograficznym, jak i demograficznym. Praca zdalna usuwa fizyczne granice, które wcześniej ograniczały talenty. i pozwala na zatrudnianie pracowników w różnych miastach, krajach i na różnych kontynentach. Nowe sposoby pracy otwierają nowe możliwości, pozwalając firmom na znalezienie wykwalifikowanych pracowników na całym świecie „- problem polega na tym, że nie będzie już istniał wewnętrzny rynek pracy, a Twoja praca może zostać przydzielona komuś z „innego kraju lub innego kontynentu” tylko dlatego, że jest on bardziej wykwalifikowany, lub mniej wymagający.

W Wielkiej Brytanii 48% telepracowników zgłosiło długie i nieregularne godziny pracy, a 60% stwierdziło, że ma zwiększone objawy zmęczenia. Praca w nocy, niemożność uzyskania odpoczynku po dniu pracy, ponieważ samo pojęcie „dzień pracy” zniknęło.

„Wpływ COVID-19 skłonił firmy na całym świecie do nagłego ponownego zdefiniowania roli biura. Tradycyjne cele dedykowanej przestrzeni firmy obejmują wspieranie interakcji w zespole, tworzenie poczucia wspólnoty, zapewnienie miejsca pracy dla tych, którzy nie mają infrastruktury w domu lub możliwości efektywnej pracy na odległość. Jednak w dłuższej perspektywie biura mogą nie być ważnym elementem dla wszystkich pracowników. Na przykład Facebook oczekuje, że w przyszłości połowa jego pracowników będzie pracować zdalnie”.

Telepraca zwiększa ryzyko izolacji i problemów ze zdrowiem psychicznym. W USA, 88% pracowników twierdzi, że byli pod umiarkowanym lub silnym stresem podczas pandemii, a ponad dwie trzecie twierdzi, że jest to najbardziej stresujący okres ich karierze zawodowej.

Nowy wspaniały świat czy cyfrowe więzienie?

Pracownicy pracujący całkowicie zdalnie przeoczają koleżeństwo i przypadkowe interakcje życia biurowego. Brytyjski Instytut Badań nad Zatrudnieniem stwierdził, że 33% pracowników często czuje się odizolowanych podczas pracy zdalnej.

Co czyni osobę – osoba, a społeczeństwo ludzkie – społeczeństwem? komunikacja na żywo. Relacje w zespole są ważnym elementem kształtowania się całego społeczeństwa. Jeśli pozbawimy ludzi możliwości komunikacji na żywo w procesie pracy, zerwiemy te więzi, zmieniając ludzi nie w społeczeństwo, ale w oddzielnych, odizolowanych obywateli. Jednocześnie będziemy mogli w pełni kontrolować każdego „pracownika cyfrowego”, pozbawiając go możliwości uczestniczenia w ” kolektywnej opinii”.

Relacje społeczne i międzyludzkie zostają uszczuplone. Ma to wiele zalet dla nowego „totalitarnego” podejścia WEF do ludzkości – kontroli nad człowiekiem.

Musiałeś żyć – i żyłeś, zgodnie z nawykiem, który przerodził się w instynkt – ze świadomością, że każde twoje słowo jest podsłuchiwane, a każdy twój ruch, aż do momentu, kiedy zgaśnie światło, jest obserwowany. („1984” Orwell)

…a żywi będą zazdrościć zmarłym!


Opracował: Amon
www.strefa44.pl

jedna odpowiedz jak na razie.

 1. […] podobne do Wielkiego Resetu, które zawierają wiele z tych samych elementów. Te dwie agendy ONZ, Agenda 21 i Agenda 2030, zawierają plany tego, co musi się wydarzyć na Ziemi do roku 2021 i 2030 (przy […]

Zostaw komentarz


Aby zatwierdzić komentarz skorzystaj z dolnego suwaka *


 • Facebook

Szukaj temat