Technologia rozwija się skokowo, a wraz z nią pojawiają się nowe wyzwania, które dotykają granic suwerenności narodowej i globalnego systemu politycznego. Jednym z tych wyzwań jest globalny cyfrowy system identyfikacji biometrycznej, zaawansowany system, którego celem jest zastąpienie tradycyjnych dokumentów tożsamości cyfrowymi informacjami biometrycznymi. System ten jest przedmiotem zainteresowania i debaty, ponieważ zasadniczo znosi istniejące granice i toruje drogę do ewentualnego utworzenia rządu światowego, co zostanie osiągnięte dzięki sztucznej inteligencji. Ideą globalnego cyfrowego systemu identyfikacji biometrycznej jest stworzenie ujednoliconego systemu identyfikacji opartego na danych biometrycznych, takich jak identyfikator twarzy, dane siatkówki oka i inne dane ludzkiego ciała. Pozwoli to na rozpoznanie osoby na całym świecie bez konieczności posiadania tradycyjnych dokumentów identyfikacyjnych, takich jak paszporty lub krajowe dowody osobiste.

Chociaż system ten może wydawać się postępem w dziedzinie technologii, budzi on również poważne obawy i wątpliwości. Jedną z głównych obaw jest to, że system ten zniesie granice między państwami narodowymi i doprowadzi do utworzenia jednego rządu światowego.

Nieuchronna eliminacja granic będzie miała znaczące konsekwencje dla suwerenności narodowej i zdolności państw do sprawowania nad nimi kontroli. Rządy znajdą się w nowej sytuacji, w której ich władza zostanie znacznie ograniczona przez globalną organizację, która będzie kontrolować tożsamość i uznanie obywateli.

Może to mieć poważne konsekwencje dla demokracji i swobód obywatelskich, ponieważ władza zostanie skoncentrowana w kilku rękach, a możliwość nadzoru i kontroli będzie ograniczona. Co więcej, potencjalne utworzenie rządu światowego otwiera drzwi do potencjalnych nadużyć władzy i arbitralności. Jeśli globalna organizacja ma kontrolę nad tożsamością i uznaniem jednostek, może wykorzystać tę władzę do celów politycznych i ideologicznych. Otwiera to drogę do potencjalnych nadużyć i inwigilacji obywateli bez demokratycznych środków kontroli. Musimy wziąć pod uwagę te obawy i zapewnić, że globalny system cyfrowej identyfikacji biometrycznej będzie działał z zachowaniem przejrzystości, demokratycznej kontroli i poszanowania praw człowieka. Decyzje dotyczące wykorzystania i rozwoju tej technologii muszą być podejmowane ostrożnie i z myślą o ochronie wolności i prywatności jednostek.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów wyda 1,27 miliarda dolarów na globalną biometryczną infrastrukturę cyfrową

Fundacja Billa i Melindy Gatesów odnowiła swoje zaangażowanie w cyfrową tożsamość biometryczną, zwiększając swoje inwestycje w tej dziedzinie w ramach ogólnego pakietu o wartości 1,27 miliarda dolarów na wsparcie globalnych projektów zdrowotnych i rozwojowych.


Najnowsze zobowiązanie finansowe obejmuje 200 milionów dolarów na cyfrową publiczną infrastrukturę biometryczną, która obejmuje cyfrowe biometryczne bazy danych i rejestry tożsamości. W raporcie Data Report z 2019 r. tożsamość biometryczna została uznana za jeden z trzech filarów technologicznych wspierających sprawiedliwą dystrybucję zasobów w krajach rozwijających się. Fundacja Gatesów jest głównym zwolennikiem platformy tożsamości cyfrowej typu open source MOSIP, wśród różnych programów związanych z tożsamością cyfrową. Ogłoszenie towarzyszy szóstemu rocznemu „Raportowi Gatekeepera”, który ocenia postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i uznaje, że według większości wskaźników świat jest daleko w tyle za tempem potrzebnym do ich osiągnięcia do 2030 roku.

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 16.9 ma na celu zapewnienie powszechnej tożsamości prawnej do 2030 r., w tym rejestracji urodzeń. Wysiłki zmierzające do osiągnięcia tego celu zostały powiązane z programami cyfrowej identyfikacji na całym świecie, głównie ze względu na oczywistą niepraktyczność rejestracji miliarda ludzi bez dokumentów tożsamości w starszych systemach analogowych i ograniczoną wartość takiego systemu.

Zgodnie z komunikatem, 200 milionów dolarów przeznaczono również na wsparcie interoperacyjnych systemów płatności i systemów udostępniania danych. Wreszcie, miliarder technologiczny Bill Gates powiedział, że Wielka Brytania ma „wszystkie składniki”, aby doprowadzić świat do zera netto po spotkaniu z premierem Rishi Sunakiem na szczycie czystych technologii.

Powstanie rządu światowego byłoby możliwe po wojnie nuklearnej

Wojna nuklearna jest jedną z najbardziej przerażających możliwości rysujących się na globalnym horyzoncie geopolitycznym. Ponieważ konflikty między narodami i ludnością cywilną nasilają się, a presja na zdobycie broni jądrowej rośnie, nie można dłużej ignorować możliwości wybuchu wojny nuklearnej. Jednak nawet w tym mrocznym scenariuszu rząd światowy jawi się jako możliwa odpowiedź. Konsekwencje wojny nuklearnej byłyby druzgocące. Ofiary w ludziach, opady radioaktywne i zniszczenia środowiska osiągną nieobliczalny poziom. Doprowadzi to do potrzeby skoordynowanego i skutecznego sposobu radzenia sobie z katastrofalnymi skutkami.

Rząd światowy, w odpowiedzi na ten kryzys, mógłby przejąć koordynację międzynarodowej pomocy humanitarnej i pomocy dotkniętym obszarom. Mógłby egzekwować międzynarodowe porozumienia w sprawie ograniczonego użycia broni jądrowej i denuklearyzacji, aby zapobiec przyszłym katastrofom.

Tęsknota za nową, zaprojektowaną istotą ludzką i narzędziami towarzyszącymi naszemu życiu nie pojawiła się przypadkowo, ale jest wynikiem długotrwałego rozwoju historycznego. Jednak taka ewolucja nie jest z góry określona ani koniecznie narzucona ludzkości. W rezultacie można ją skorygować. Nikt nie powinien akceptować tego jako przeznaczenia. Zostaliśmy ostrzeżeni.


Opracował: Amon
www.strefa44.pl
www.strefa44.com.pl

jedna odpowiedz jak na razie.

  1. piter pisze:

    Bil mówi o sprawiedliwej dystrybucji środków, świat staje na głowie 🙂

Zostaw komentarz


Aby zatwierdzić komentarz skorzystaj z dolnego suwaka *


  • Facebook

Szukaj temat