Wykorzystując istniejące technologie, na przykład rozpylanie lub wstrzykiwanie pyłu helowego z nanocząsteczek tlenku grafenu, lub po prostu dodawanie ich do żywności, a następnie wykorzystując sieci neuronowe i pewien wpływ częstotliwości, człowiek staje się sterowalny. Wystarczy wpłynąć na jedną komórkę, jeden neuron mózgu, aby zmienić pewne funkcje człowieka. Oczywiście, przedstawia się to tak z punktu widzenia poprawy naszego zdrowia, ale jest oczywiste, że te technologie mogą być wykorzystane bezpośrednio do sterowania człowiekiem, na przykład tak, aby był zawsze zadowolony z warunków swojej egzystencji.

Era człowieka w jego naturalnej postaci kończy się w obecnym pokoleniu, najsmutniejsze jest to, że jakikolwiek rząd jakiegokolwiek istniejącego kraju będzie radośnie akceptował wprowadzenie tej technologii.

Deloitte, mistrz firm konsultingowych, który obejmuje sektor opieki zdrowotnej, oferuje nam to wideo, które pochodzi z marca 2019 roku, a zatem na długo przed opowiadaniem historii Covidian.

W ten sposób populacje ludzkie są wzywane do zaakceptowania nowego paradygmatu techno-medyczno-sanitarnego, który musi fundamentalnie zmienić ich tożsamość, ich prawo do dysponowania własnym ciałem i ich prywatność. Czy wyrażają na to zgodę, czy nie, to ostatnie zmartwienie tych jednostek, które dążą do modyfikacji ludzkiej natury, aby zrealizować swoje marzenie: kontrolować życie na ziemi za pomocą technologii.

W badaniu dotyczącym stałego nadzoru nad zdrowiem podłączonej jednostki, jego autorzy mieli wybuch niepokoju na poziomie etycznym. Zaznaczają oni:

„Znaczne ilości danych będą generowane wraz z rozwojem technologii czujników i materiałoznawstwa ze względu na wszechobecne wykrywanie, począwszy od Internetu a skończywszy na opiece zdrowotnej. Dlatego też metody statystyczne i obliczeniowe, takie jak szereg technik uczenia maszynowego, mogą być wykorzystywane do przetwarzania danych i efektywnego pozyskiwania informacji. Możliwości analizy danych w czasie rzeczywistym są pożądane dla solidnego zarządzania danymi (Paulovich i in., 2018). Kwestie etyczne i moralne w zakresie gromadzenia, analizy i przechowywania danych, zwłaszcza danych dotyczących zdrowia osobistego, muszą być odpowiednio uwzględnione w celu ochrony prywatności.”

W tym samym opracowaniu mamy przedstawienie osoby infiltrowanej czujnikami opartymi na grafenie, które pozwalają na stałe monitorowanie stanu zdrowia.


Oto echo kompatybilnej reprezentacji istoty ludzkiej umieszczonej na telefonie komórkowym, który wydaje się być skanowany i którego dane są digitalizowane, a zatem odzyskiwane przez Big data.

Spójrz na ten niesamowity obraz opublikowany na początku 2019 roku przez numer 1 konsultantów (w tym sektorze zdrowia). Osoba jest eprezentowana na swoim telefonie komórkowym ze światłem, które jest używane do dekodowania informacji o jego zdrowiu, które są astępnie digitalizowane i przesyłane do centrum zarządzania zdrowiem. Widać biosensor na czole. Zdjęcie obecne już w maju 2019.

Badanie przeprowadzone przez Nature potwierdza, że technologia i jej Big Data jest niezbędnym elementem Nowej Medycyny

W kwietniu 2020 roku schemat ten był gotowy z całym protokołem, który znamy dzisiaj! Bluetooth smartfona w centrum procesu, jak na zdjęciu Deloitte sprzed 2019 roku!

Czy istnieją siły, które są w stanie zatrzymać ten proces, na razie nie wiemy. Siła opinii publicznej jest obecnie rozdrobniona a „władcy świata” zrobią wszystko, aby ludzie się nie zjednoczyli i w żaden sposób nie zapewnią wskazówek samoorganizacyjnych w społeczeństwie. Jedyną rzeczą, która może oprzeć się tej „ponurej” przyszłości jest rozwój sieci neuronowych, nazwijmy je neutralizatorami. Logicznie rzecz biorąc, każdemu działaniu można przeciwdziałać, ale czy ktoś to robi?

Elity różnych krajów powinny się nad tym zastanawiać, jakie jest prawdopodobieństwo, że ten „pył” nie zostanie rozpylony na nich samych?

Kiedy testowano grafen na myszach, przestały się one bać kota, tak dla przypomnienia.

I jeszcze niezwykłe powiązanie, tlenek grafenu jest jedną z form grafitu, a grafit jest formą węgla, którego atom z kolei składa się z 6 protonów, 6 neutronów, a w chmurze elektronowej z 6 elektronów.

A teraz przypomnijmy sobie objawienia św. Jana, rozdział 13:

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć*.

Opracował: Amon
www.strefa44.pl

Zostaw komentarz


Aby zatwierdzić komentarz skorzystaj z dolnego suwaka *


  • Facebook

Szukaj temat