Wolność istnieje poza społeczeństwem

Napisane przez Amon w maj - 10 - 2022


Sanityzm: Wolność istnieje wewnątrz jednostki. Nie ma jej nigdzie indziej. Wolność oznacza wybór. Jednostka albo ją bierze, albo się jej poddaje.

Kontrola umysłu: Wszyscy żyjemy wewnątrz rządu. Pierwszym faktem istnienia jest to, że żyjemy wewnątrz CZEGOŚ.

W miarę jak rozszerzają się światowe protesty wolnościowe przeciwko ograniczeniom COVID, przypominam ludziom o kilku podstawowych prawdach – po dekadach prania mózgów przez prasę i rząd. Wolność, oczywiście, jest naturalnym faktem, poza potrzebą rządowego pozwolenia. Istnieje ona poza TERYTORIUM rządu.

Nie, nie żyjemy wewnątrz rządu. Prawda jest jeszcze bardziej ekstremalna. Wolność istnieje poza społeczeństwem. Społeczeństwo nie jest bytem, który otacza wolność. Społeczeństwo jest organizacją. Wolność nie jest zorganizowana. Ohydne slogany takie jak „Wszyscy jesteśmy w tym razem” mają na celu przedefiniowanie społeczeństwa i sprawienie wrażenia, że naturalnie istniejemy WEWNĄTRZ niego. Nie istniejemy.

„Wszyscy jesteśmy w tym razem” to maksyma plemienna. Nawet tam jest to oszustwo, ponieważ przywódcy plemienni używają jej, aby wymusić lojalność i uległość. Kiedy to wiesz, wiesz bardzo dużo o protestach wolnościowych i naciskach rządu. Rząd mówi: Już istniejesz na NASZYM terytorium. Aby was chronić i zapewnić wam bezpieczeństwo, ograniczamy was. Naturalnie, podporządkujecie się. Jeśli tego nie zrobisz, jesteś przestępcą. Jeśli będziesz się upierał przy swoim nieprzestrzeganiu, jesteś terrorystą. Jesteś powstańcem. To fantazja wymyślona przez rząd. Ostatecznie, na poziomie fizycznym, jest to egzekwowane przez personel rządowy z bronią. W ten sposób staje się to realne. Główną codzienną strategią stosowaną przez rząd jest teza: Każdy żyje, pracuje i myśli w społeczeństwie, a społeczeństwo jest regulowane przez rząd. Społeczeństwo jest podstawowym faktem, z którym każdy człowiek się rodzi. To kłamstwo.

Każda osoba rodzi się z wiedzą, że jest tutaj i żyje – jest jednostką. To jest pierwotne. Niezależnie od tego, czego potrzebuje i wymaga, aby przetrwać, te potrzeby go nie definiują. Są na drugim miejscu, a nie na pierwszym. Oczywiście, jakaś kartoflana głowa odbierze to jako stwierdzenie „antyrodzinne”. Wcale tak nie jest. Ale miłość w rodzinie nie ma znaczenia, jeśli nie rozumie się, że każdy członek rodziny jest indywidualnością.

Człowiek może żyć w wolności bez ograniczeń – ale podstawowym prawem społeczeństwa otwartego jest: człowiek odpowiada (za swoje czyny) i nie może ograniczać wolności drugiego człowieka. Zgoda. Jednak to ograniczenie prawne nie definiuje tego, czym jest wolność. Ono ją modyfikuje. Jest na drugim miejscu, a nie na pierwszym. Kontrola umysłu stawia wszystko na odwrót. To, co jest na pierwszym miejscu, jest na drugim i odwrotnie. Jednostka, która jest wolna, istnieje poza społeczeństwem i rządem, i zawsze tak było. Wchodzi do społeczeństwa, ale nie pojawia się w nim na początku. Wchodzi i wychodzi. Kiedy to się stanie jasne, wszystko się zmieni. To coś więcej niż kwestia tego, kto fizycznie posiada przestrzeń…

Chodzi o to, kto MYŚLI o przestrzeni jako otwartej, a kto myśli o przestrzeni jako zamkniętej. Przestrzeń rządu i przestrzeń społeczeństwa nie są przestrzenią wolności. WIE O TYM KAŻDY PRZESTĘPCA. Ale przestępca narusza podstawowe prawo społeczeństwa, pomniejszając wolność innych. Kiedy reszta populacji jest tak stchórzona i wyprana z mózgów, że nie wie nawet tego, co wie przestępca, jesteśmy ugotowani.

Rozsądne społeczeństwo to takie, w którym może odbywać się prawdziwa debata. Społeczeństwo otwarte jest asymetryczne i nierozwiązane. Nie jest doskonałe. Nie dąży do doskonałości i nie dąży do jedności. Jedność to przekręt.

Kiedy jednostka WCHODZI w przestrzeń niewolnego społeczeństwa, deklaruje możliwość działania bez ograniczeń, z odpowiedzialnością, pod jedynym warunkiem, że nie umniejsza wolności drugiego człowieka. Jednostka walczy o to prawo. Ale wolność sama w sobie nie jest zamknięta w społeczeństwie czy rządzie. To fikcja promowana przez tych ludzi, którzy chcieliby posiadać rząd i społeczeństwo i wymusić na nas wszystkich jedność. Jedność zgodności.

Wolność, w swojej istocie, jest niematerialna. Istnieje wewnątrz jednostki. Jest wyborem. Jednostka albo z niej korzysta, albo się jej poddaje.


Opracował: Amon
www.strefa44.pl

Zostaw komentarz


Aby zatwierdzić komentarz skorzystaj z dolnego suwaka *


  • Facebook

Szukaj temat